Foto: Zuivelfabriek De Goede Verwachting Workum

Alles van Bert de Jong

Zuiveloproer om ‘ús fabryk’

Na het veenoproer horen de zuivelstakingen in Fryslân in de twintigste eeuw tot de meest in het oog springende acties van arbeiders. Was het niet om de poen, dan was het wel om het behoud van ‘ús fabryk’. Fusies in de zuivel hebben tot veel pijn geleid, constateert Harry Vellenga in zijn boek. Imponerend was de slag tussen boeren en stakers bij café Spoarsicht in Workum. 

Door Bert de Jong

Woningnood? Te veel huizen in Fryslân

De huizenmarkt in Fryslân stokt. Er worden minder nieuwe huizen gebouwd en minder bestaande woningen verkocht. Voorts blijkt dat er in de provincie straks meer huizen zijn dan huishoudens.

Door Bert de Jong
 

Nieuw leven voor het Friese dorpscafé

Karakteristieke dorpscafés bepalen vaak net zo een dorpsbeeld als een kerk. Fryslân kent mooie voorbeelden. Maar er is een verschil met vroeger: eten is de drijfveer.

Door Bert de Jong
 

Friese boeren in nieuwe rol van natuurbeheerder

Fryslân krijgt bijna 2500 hectare nieuwe natuur. Het gaat vooral om landbouwgrond. Het zijn de boeren die meedoen en meedenken en middenin de natuur aan de slag willen.

 

Door Bert de Jong

Schilderkunst in Friesland als bewijs van evidentie

De expositie FRYSK over een eeuw Friese schilderkunst in Museum Belvédère levert veel bewijzen: dat Friese musea kunnen samenwerken, dat provinciale steun voor beeldende kunst in Fryslân evident is en dat er veel bijzonders van honderd kunstenaars is te zien.

Door Bert de Jong
 

Rijkdom uit 65.000 ton kunststof afval

Een Fries heeft in een jaar 20 kilogram kunststof verpakkingen in de afvalbak. Bij het nieuwe sorteercentrum op Ecopark De Wierde bij Heerenveen halen ze het eruit. Al die petflessen, drinkbekertjes en folie vormen nieuwe grondstoffen.

Door Bert de Jong

Waterpeil omhoog voor redden van het Friese veen

Fryslân zakt en daarom gaan de lage waterpeilen in de polders omhoog. In de jaren 2020 tot 2030 worden er miljoenen euro gestoken in behoud van het bedreigde Friese veenweidegebied.

Door Bert de Jong
 

Fries voorbeeld om boeren te veranderen en te behouden

Haags denken is heel wat anders dan doen met Fries boerenverstand. De kloof is groot, en in Fryslân zijn ze beducht voor “Brabantse toestanden”. Het maatschappelijk debat over landschap en bodemgebruik wordt in volle hevigheid gevoerd. De ogen zijn gericht op Fryslân.

Door Bert de Jong
 

Kroon op werk Friese molenaars: ambacht op lijst UNESCO

De molenaar is officieel het eerste ambacht op de internationale lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO. Bescherming is een opsteker voor molenaars als Johannes Kooistra uit Sint Johannesga, Gild Fryske Mounders en de stichting Fryske Mole.

Door Bert de Jong

Minder grutto’s, maar toch niet extra geld voor weidevogels

Voor de grutto is er weinig goed nieuws. De 'kening fan de greide' blijkt niet in staat overeind te blijven. Zelfs de inspanningen in de Friese weilanden leiden niet tot een hoger aantal broedparen van onze Nationale Vogel.

Door Bert de Jong
 

Achmea hervormt zorgdivisie: FBTO blok aan been

FBTO Zorg is een groot blok aan het been voor verzekeringsconcern Achmea. Er wordt versneld ingegrepen. Zelfs De Friesland Zorgverzekeraar moet er nu de eigen positie voor opgeven.

Door Bert de Jong
 

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 

Trouw aan Friese winkels, maar toch is er armoede

Friezen houden van de winkels in hun dorpen en steden, ook al kopen ze ongeveer 10 procent via internet. Maar liefst €2,7 miljard wordt er in Fryslân besteed, waarvan €1,5 miljard aan dagelijkse boodschappen.

Door Bert de Jong

Ingrepen bij Culturele Hoofdstad; vertrek artistiek leider

Het zal ‘klinke en daverje, fier yn it rûn’. Maar om Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 tot een succes te maken, hebben provincie en gemeente Leeuwarden ingegrepen. Nu vertrekt ook artistiek leider Lieven Bertels.

Door Bert de Jong
 

Burgers vullen staatskas, maar mogen niet het zoet

Het gaat goed met de BV Nederland. Er is een meevaller van €2,9 miljard. Vooral door fors hogere belastinginkomsten. Het navrante is dat de burger de verbetering niet merkt in zijn portemonnee.

Door Bert de Jong
 

Virtuele duik in stoomgemaal bij Lemmer

Wie wil er niet in een stoommachine kijken? Met de app Woudagemaal 360° kan het. Een nieuwe techniek legt de oude bloot. Zodat jong en oud kunnen leren van het Werelderfgoed bij Lemmer met een ,,Escher-achtige ervaring''.

Door Bert de Jong

Friese frustratie over belangen boeren

De belangenbehartiging in de landbouwsector is een rommeltje. Het zint het provinciebestuur van Fryslân allerminst. Het moet snel anders, daarvoor zijn de belangen te groot.

Door Bert de Jong
 

Geen centje pijn, toch extraatje voor Omrop Fryslân

Omrop Fryslân heeft voorlopig geen zorgen. De provincie Fryslân draagt vanaf 2017 jaarlijks €655.800 bij aan de Friestalige programmering. Als extraatje, want de bezuiniging van €1,3 miljoen was in 2016 al zonder te veel pijn verwerkt.

Door Bert de Jong

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong
 

Mooi Gaasterland, project met rafelranden

De kaarten waren ingekleurd. Boeren zagen tot hun ontsteltenis dat hun rijke weilanden tot natuur waren gebombardeerd. Het tumult was groot. Experiment Gaasterland leek de oplossing.Twintig jaar later is het ,,een project met rafelranden''.

Door Bert de Jong

Fries spel met Garfield in strijd tegen obesitas

De bekende stripkat Garfield voert wereldwijd strijd tegen obesitas. Met een in Friesland bedacht spel. Het is het resultaat van innovatief ondernemen bij Grendel Games en De Friesland Zorgverzekeraar in Leeuwarden.

Door Bert de Jong
 

Hele wereld kijkt binnen in huis schilder Ruurd Wiersma

Wat hebben de Friese schilder Ruurd Wiersma en de zanger David Bowie met elkaar gemeen? Ze staan beiden in het novembernummer van het vermaarde internationale blad World of Interiors van Vogue. Het huisje in Burdaard staat bovendien als topper op de Toonbeeldenlijst.

Door Bert de Jong

Zorgsector weigert personeel miljoenen te betalen

Het gaat om tientallen miljoenen euro’s. Werknemers in de zorg hebben er recht op, maar de werkgevers weigeren dit kapitaal uit te betalen. Ondanks keiharde uitspraken van de rechter.

Door Bert de Jong
 

Hoe in zorg rijk te worden met Freya en Alliade

Van zorg kun je rijk worden. Door te ondernemen, is het parool van Jan Bleichrodt en Stefan Postma. Zorggroep Alliade helpt. Door zorgwerk uit te besteden aan de kerstboom aan bedrijven van Freya. Juist, van Bleichrodt en Postma.

Door Bert de Jong
 
 

Schiermonnikoog als duurzame proeftuin

Schiermonnikoog kan een voorbeeld zijn. De zeven melkveehouders steken hun nek uit voor een duurzame landbouw. Want zoals het nu gaat, dat kan niet meer.

Door Bert de Jong

PvdA vervreemdt zich, zorg over populisme

Op de Bildtse klei, ver weg van de Haagse hectiek, is er de confrontatie. De Haagse werkelijkheid staat tegenover de echte werkelijkheid. Daartussen is een grote kloof. De PvdA is vervreemd geraakt van de achterban, luidt de Friese kritiek.

Door Bert de Jong
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 
 

Voor PvdA moet er meer zijn dan arbeid: broederschap

De PvdA zit in de grootste crisis van het bestaan. Het duurt al jaren, maar is hard zichtbaar in het forse zetelverlies bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017: van 38 naar 9 kamerzetels. In 2016 viert de PvdA nog feest. De partij is 70. Trouwe leden van het eerste uur wijzen dan op het gemis aan broederschap binnen de PvdA. 

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Zorggroep Alliade: beetje integer bestaat niet

Alliade in Heerenveen goochelt met publiek geld. De zorggroep staat zich erop voor te willen breken met traditionele waarden. Maar waar zijn de grenzen van integer handelen?

Door Bert de Jong
 

Hoe verdwijnen van het Friese veen tegen te gaan

Hoe het Friese veen te behouden, dat is de kwestie. Met een veenweidevisie doen provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân een poging. Ondertussen gaat het verlies aan veen door. 

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong

Struikelen over liefde in top verzekeraar Noorderlinge

Zwijgen over een liefdesrelatie op directieniveau, het is een doodzonde. De zoveelste affaire voor de kleine verzekeraar Noorderlinge in Leeuwarden. Tegen alle integriteitsnormen in, zegt de rechter.

Door Bert de Jong
 

Friese speldenprik tegen macht van Monsanto

In de ban van de moestuintjes? Daarachter schuilt de werkelijkheid van machtige zaadveredelaars. Het is met zaadjes een beetje als een strijd tegen de reus Goliath. Een Fries signaal.

Door Bert de Jong

Spagaat: minder koeien, minder mest, maar wel meer melk

Te veel koeien in ons land. Ook dat nog. Het draait opnieuw om een teveel aan poep en pies. Maar gek, in 1984 telde Nederland 2,4 miljoen koeien en nu 1,6 miljoen. De spagaat van economie en milieu. Ook Fryslân ,,rint tsjin grinzen oan''.

Door Bert de Jong
 

Elfstedentocht is vooral van grijze mannen

De Elfstedentocht is vooral een zaak van grijze mannen. Eenderde van de leden is ouder dan zestig. Ook als het niet vriest, is het de tocht van de veteranen. Dan vertellen ze over de heroïek van vroegere tochten. Meer is er niet.

Door Bert de Jong
 

Wonderbaarlijk herstel kievit door zwarte grond

Zouden alle groene weilanden in Friesland maar zwarte grond zijn. Pas dan gedijt de kievit, ook al heet deze een weidevogel te zijn. Het zwarte land verklaart de wonderbaarlijke opleving van de kievit in 2015.

Door Bert de Jong

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Ambities Fryslân in 2016: ’werkgelegenheid heeft hoogste prioriteit’

De ambities van Fryslân voor 2016. Commissaris der koning John Jorritsma, de hoogste Friese baas. heeft zijn agenda bepaald: Culturele Hoofdstad 2018. En daarnaast heeft de werkgelegenheid de hoogste prioriteit, want ,,de daling van de werkloosheid blijft achter en de Friese economische groei is te laag''.

Door Bert de Jong
 

Met Serious Request Leeuwarden al 985.273 mensen geholpen

De teller eindigde in Leeuwarden op maar liefst €12,3 miljoen. Het in 2013 behaalde record voor Serious Request staat voorlopig als een huis. Er is al veel goeds mee gedaan in de strijd tegen kindersterfte. Maar de hype voor dit soort acties is voorbij.

Door Bert de Jong

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Rabobank wil megawinst: recept is nog eens 9000 banen weg

Van iedere bij Rabobank verdiende euro mag voortaan niet meer dan de helft opgaan aan kosten. Nu is het 63 cent. Veel te hoog, is de conclusie. Daarom verdwijnen er 9000 banen. Door de extra klanten van Friesland Bank valt bij de Friese Rabobanken de pijn mee. 

Door Bert de Jong
 

Zelfstandige Rabobanken verdwijnen, leden stemmen in

Rabobank is voortaan één bank. Alle 106 lokale ledenraden hebben ingestemd met een fusie. De afzonderlijke Rabobanken zijn in het nieuwe jaar hun zelfstandigheid kwijt en leveren hun bankvergunning in. Het was een eis van toezichthouders.

Door Bert de Jong
 

Smullen met Douwe Keizer: miljoenenfeestjes en labbekakken

UPDATE - ,,De omerta heerst in Friesland.'' Man en paard noemt Douwe Keizer. Voor menigeen is het smullen. Voor anderen pijnlijk. Met sommigen rekent hij af, ook postuum. Over een feestje van 20 miljoen gulden voor bankdirecteur Jan Kuperus en krantenbaron Karel Abbing die rijk wil worden met pornofilms.

Door Bert de Jong
 

Trots op nieuw Thialf en een lange Friese neus

Thialf is open en de superlatieven klinken: Er ligt superijs in het nieuwe stadion, Fryslân is dé schaatsprovincie van de wereld. Thialf is voor de helft klaar. Nu is het tijd voor de €10 miljoen van het Rijk.

Door Bert de Jong
 

Koeien in dienst van weidevogels

In het voorjaar zijn bij melkveehouder Harm van der Bij de weidevogels baas. De boer en de koeien moeten zich schikken. Dit heet agrarisch natuurbeheer.

Door Bert de Jong

Dreun Noorderlinge: fraude en worsteling met toezicht

Fraude bij verzekeraar Noorderlinge. Niet door klanten, maar door de directeur zelf. Een drama. Net op het moment dat De Nederlandsche Bank het toezicht verscherpt. Hoe weet een kleine verzekeraar overeind te blijven?

Door Bert de Jong
 

DNB: hoogste baas De Friesland eerst op les

De Friesland Zorgverzekeraar voelt de dwingende hand van De Nederlandsche Bank. Bert van der Hoek, de beoogd nieuwe bestuursvoorzitter moet eerst bijleren.

Door Bert de Jong
 

Kleine Friese rol in huizensprookje

UPDATE - Het huizensprookje: er worden in 2015 meer huizen verkocht, Friesland is statistisch de grootste stijger. Maar van hogere prijzen is in Friesland amper sprake. En verontrustend: veel huizenbezitters staan met hypotheek onder water. 

Door Bert de Jong

Gevraagd: wilde plannen voor Tsjûkemar

Het Tsjûkemar is nu soms spookachtig. Maar het kan flitsend worden. Met een elektrische waterskibaan, een hoek voor kitesurfen, eilandjes die tribune zijn voor het skûtsjesilen. En ja, langs de snelweg A6 in het meer kan iets met allure. Weg met seks.

Door Bert de Jong
 

Gouden onderhoud Groene Draeck blijft; Fries Statenjacht op €20.000

De Groene Draeck krijgt een gouden onderhoud. Dit tot ongenoegen van de Tweede Kamer die het allemaal te duur vindt. Het onderhoudsbudget van de koninklijke Lemster aak is na alle ophef iets verlaagd. Logisch, want het Friese statenjacht Friso kost in vergelijking ,,een habbekrats''. 

Door Bert de Jong
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong

Massaal brieven voor Friese taal en Omrop Fryslân

Als het de Friezen menens is met de Friese taal, dan moeten ze nu op de trom slaan in Den Haag. Stuur massaal brieven, is de oproep van de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes. Fries is een rijkstaal en dus moet deze met rijksgeld worden geborgd. 

Door Bert de Jong
 

Beste Friezen, voor u is er niets

De Koning der Nederlanden heeft de Friezen in het bijzonder niets te bieden. In de Miljoenennota voor 2016 staat niets belangwekkends over Fryslân.

Door Bert de Jong
 

Friese taal houvast voor Omrop in plan Dekker

Omrop Fryslân is vanaf 2017 een regionale redactie die baas is over eigen programma's. En het Fries is geborgd in de nieuwe Mediawet. Dit is het anker voor Omrop Fryslân.

Door Bert de Jong

Boeren laten burgers binnenkijken

De kloof tussen boer en burger is groot. Burgers zien niet hoe het werkelijk gaat in de melkveehouderij. Er is een antwoord: de app boer‘ntour.

Door Bert de Jong
 

Roer moet om voor Omrop Fryslân

Regionale omroepen moeten het als de wiedeweerga anders doen. Bestuurlijke rimram moet aan kant, het kan efficiënter en voor een groter publiek. De Raad voor Cultuur is vol zorgen.

Door Bert de Jong

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Zonder politie geen voetbal: 300.000 uren

De politie dreigt niet meer. Het is menens. Betaald voetbal kost ze bijna 300.000 uren van hun weekeinde per seizoen. Daarom even geen voetbal in het Abe Lenstrastadion, tot er een betere CAO is.

Door Bert de Jong
 

Bruid zet traditie opzij bij Boerebrulloft

Een bruidegom die op de dag van de Boerebrulloft in Joure de leidsels uit handen geeft aan zijn vrouw. Een traditie van rond 1850 krijgt een moderne snit. Noodgedwongen, dat wel.

Door Bert de Jong
 

Storm oogsten bij leugenbank Lemmer

Lemmer gaat op de kop. De bedreigde plek voor het volksparlement blijft echter. Bestuurders van de gemeente De Fryske Marren hebben bakzeil gehaald. Hoe de stem van het volk toch telt.

Door Bert de Jong

Vriend helpt museum aan ’goede’ Jan Mankes

Een vermogend particulier helpt het museum. Voor €79.500 is de Jan Mankes verkocht bij Christie's in Amsterdam. Na de zomer hangt Lijster tussen bloesem als pronkstuk in museum Belvédère.  

Door Bert de Jong
 

Miljoenen afgepakt uit villa met gouden kranen

Geld afpakken van criminelen. Daarmee tref je ze het hardst, zegt het Openbaar Ministerie.  Miljoenen euro’s contant geld uit een Leeuwarder villa met gouden kranen liggen nu bij justitie. Eindelijk stonden de verdachten voor de rechter in de grootste Friese witwaszaak: Arville.

Door Bert de Jong

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Asielzoekers versluieren ernst krimp

Asielzoekers zijn een antwoord op de krimp. Maar is dat echt zo? Het is versluiering van de ernst van de problematiek. Kijk naar Het Bildt. Kijk naar Oost-Groningen.

Door Bert de Jong

Meer Friese koeien, maar minder poep

Friese melkveehouders worden opnieuw aan banden gelegd. Er is te veel mest. Het is geen verrassing. De ambitie is forse reductie in 2020: met meer koeien minder poep.

Door Bert de Jong
 

Geldpotten van Fryslân worden geleegd

De Friezen profiteren volop van de Zweden. De komende vier jaar wordt €342 miljoen in de Friese samenleving geïnvesteerd. Vanaf 2019 is de provincie Fryslân echter net zo rijk als het ,,beleidsarme’’ Drenthe.

Door Bert de Jong
 

Gemeenten jongleren met tegenvallers

Zo zonnig is het niet. De financiële staat van gemeenten is in snel tempo verzwakt. Ongeveer de helft van alle gemeenten heeft een probleem. Neem Heerenveen en Leeuwarden.

Door Bert de Jong
 

Labbekakken? Dat zijn kwaadsprekers

Labbekakken, het is zo’n woord waarvan de betekenis onmiddellijk duidelijk lijkt. Toch is er een keur aan betekenissen. Welke past bij bijstandontvangers en welke bij de hoekige Fries Hans de Boer?

Door Bert de Jong

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Wonderbaarlijke haringen uit Zuiderzee

De eerste Hollandse Nieuwe is geveild. Of de haringen weer net zo lekker zijn als een jaar eerder? Zo simpel is het niet. Er zijn haringen in soorten. Heerlijk, die Zuiderzeeharingen die er niet meer zijn. Of toch?

Door Bert de Jong

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

Friese zorgpaus stopt bij €392.928

De Friese zorgpaus stopt. Wander Blaauw is de man van het hoogste inkomen in de Nederlandse zorg: €392.928. Hij is zeg maar de Friese 'Dikke-Ik'.

Door Bert de Jong

Er is een Jan Mankes te koop

Het kan. Een schilderij kopen van Jan Mankes (1889-1920). Er hangt er nu een te koop bij Galerie 2000 in Blaricum. Museum Belvédère wil het echter niet hebben.

Door Bert de Jong
 

Erfgoedwet past op zwaard Grutte Pier

UPDATE - Wie iets fouts van plan is met het zwaard van Grutte Pier, die kan het vergeten. De nieuwe Erfgoedwet regelt in 2016 de zorg voor het cultureel erfgoed in ons land. De Tweede Kamer heeft op 16 juni de wet aangenomen, zelfs nog aangescherpt.

Door Bert de Jong

Zomeractie bij Omrop om zelfstandigheid

UPDATE: Het stormt in Fryslân. De zelfstandige positie van Omrop Fryslân is in het geding. Het personeel is in verzet. Deze zomer met radio- en televisiespotjes met de slogan 'Us taal, ús Omrop'.

Door Bert de Jong
 

Omrop Fryslan is zelfstandigheid kwijt

Het goede nieuws is dat het merk Omrop Fryslân en de eigen redactie blijven bestaan. De zelfstandigheid van de eigen Friese regionale omroep verdwijnt. Maar door alle politieke gedoe is Omrop Fryslân wel de best beluisterde regionale radiozender.

Door Bert de Jong
 

Koehandel om zetel Eerste Kamer

UPDATE met uitslag: Ronselen van stemmen is bij wet verboden. Maar het kan wel als het om een zetel in de Eerste Kamer gaat. Het Friese geluid van Hendrik ten Hoeve klinkt en davert verder.

Door Bert de Jong

Wanneer klapt men voor burgemeester?

Het burgemeestersambt is voor sommigen een prachtbaan. Maar die lust bekoelt soms snel. Kijk naar de verschillen tussen de worstelingen op Vlieland en de ambities van De Fryske Marren. Wat wil een gemeente? 

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong

Adviseur gaswinning Terschelling failliet

Het lobbywerk voor gaswinning op Terschelling zette de schijnwerpers op adviesbureau IMSA. Nu is het levenswerk van Wouter van Dieren failliet.

Door Bert de Jong
 

Vier jaar in zes Friese ambities

UPDATE: Fryslân is vier jaar lang de provincie van de zes ambities. De Friezen mogen zich verheugen op dit haast bijbelse elan uit het nieuwe bestuursakkoord van CDA, FNP, VVD en SP. Friezen hoeven minder belasting te betalen. En boeren krijgen de ruimte.

Door Bert de Jong

Angsten op Terschelling om CO2

Op Terschelling zijn de bewoners tegen gaswinning. Ze zijn ook bang. Door CO2. En vooral door kankerverwerkende amines.

Door Bert de Jong
 

Molens moeten mensen grijpen

De Olifant doet mee. En Victor ook. De Modderige Bol is eveneens van de partij. Het zijn molens in Friesland, ze draaien op Nationale Molendag.

Door Bert de Jong

Vrijheid door een piepklein gaatje

Het was de mooiste film die ooit aan Bonny Biersma voorbij trok. Bekeken door een piepklein gaatje vanuit haar cel in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog.

Door Bert de Jong
 

Waarden van arbeid

Stakingen, ze zijn niet meer het machtsmiddel van eertijds. Vijfduizend stakende veenarbeiders in Beets in 1890. Het kan niet meer.

Door Bert de Jong

Oude huizen vind je wel op Ameland

Heerenveen heeft het nakijken in vergelijking met Ameland. Oude en nieuwe huizen zijn in Friesland ongelijk verdeeld. Arme en rijke streken maken het verschil.

Door Bert de Jong
 

Politieke bonje door gaswinning Terschelling

NIEUWE UPDATE: Het Terschellinger gas heeft geleid tot grote bonje tussen minister Henk Kamp en de Tweede Kamer. Dit keer is het de PvdA die de poot stijf houdt, tot groot ongenoegen van de stijfkoppige VVD-bewindsman.

Door Bert de Jong

Veel ziekenhuizen zijn niet gezond

Ziekenhuizen zijn helemaal niet zo gezond als bestuurders zelf denken. Antonius Sneek schrapt minstens honderd banen. Nij Smellinghe draait voor het tweede jaar verlies. Er is vrees dat er nog meer ziekenhuizen in problemen komen.

Door Bert de Jong
 

Week van water, want het kan misgaan met dijk

Voor het eerst Week van ons water. Daarom op pad met Wetterskip Fryslân. Op 15 oktober bij het project Waddenzeedijk op Ameland en op 16 oktober bij de dijkverbetering de IJsselmeerdijk bij Lemmer. Want er is een kans dat het fout gaat met de Friese dijken.

Door Bert de Jong

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Alle partijen willen hetzelfde

Al die kiezers kwamen er ook niet echt uit bij de waterschapsverkiezingen. Joop Atsma heeft het nu uitgezocht. En wat blijkt? Al die partijen willen hetzelfde.

Door Bert de Jong

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 

Frisse wind van CDA op twee fronten

De door het CDA beloofde ,,frisse wind'' waait volop in Fryslân. De meeste politici ervaren het als een aangename warme bries, anderen vinden het toch meer een kille, venijnige storm uit het noorden. PvdA valt ook bij Wetterskip Fryslân van het bestuurderspluche.

Door Bert de Jong

PvdA linkser, Jacobi is de gids

Bij de PvdA is het alle hens aan dek. Hoe herovert de partij de linkse macht? Fryslân is nu een lichtend voorbeeld hoe het anders kan. Lutz Jacobi is de gids.

Door Bert de Jong
 

Helletocht voor Terschellinger gas

Het bezit van een gasveld bij Terschelling is meer een last dan een lust. De kwelling zit niet in de rijkdom van miljarden kubieke meters gas, maar in de lange weg om het ooit te kunnen winnen.

Door Bert de Jong
 

Beulen van banken onder vergrootglas

Eén op de vijf ondernemers ligt in de wurggreep van banken. De onvrede daarover bij de hardwerkende ondernemers is groot. Voor banken zit de pijn bij schepen en tuinbouwkassen.

Door Bert de Jong
 

Veel kleiner offer Friese automobilisten

Autobezitters in Fryslân hoeven vanaf 2016 minder te betalen voor hun heilige koe. Een ommezwaai van de Friese politiek. In 2016 offeren de Friese autobezitters landelijk bijna het minst, maar ze waren lang topper. Alleen krijgt niet iedereen het voordeeltje tegelijk.

Door Bert de Jong

Groot bonusfeest, ook bij Friesland Bank

Bonussen voor bankiers, dat is lachen. Banken trekken zich niets aan van regels en vooral niet van moraal. Is er een leven zonder bonussen mogelijk?

Door Bert de Jong
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong

PvdA na verlies in oppositie, frisse wind CDA

De PvdA ligt in Fryslân buiten de boot. De politieke verhoudingen in Fryslân zijn flink opgeschud: een dramatisch verlies voor de PvdA en een vorstelijk herstel voor het CDA.

Door Bert de Jong
 

Water is burgers amper stem waard

Een waterschap zorgt voor droge voeten. En de burger betaalt er voor. Maar voor de rest is het voor driekwart van de bevolking abracadabra.

Door Bert de Jong

Aardbei die door zout zoet wordt

Een aardbei wordt er zoeter en steviger van. Een wortel ook. Zilte landbouw biedt volop kansen. Het is nog maar het begin.

Door Bert de Jong
 

Fryslân is geen museum. Toch?

De krimp slaat diepe wonden op het Friese platteland. Is ontvolken mettertijd een oplossing? De politici zijn aan zet.

Door Bert de Jong
 

Snel verlies van het Friese veen

Het verlies aan veen gaat hard, heel hard. In een halve eeuw tijd is bijna een kwart van de veengronden verdwenen.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1