Foto: Paws

Fries spel met Garfield in strijd tegen obesitas

De bekende stripkat Garfield voert wereldwijd strijd tegen obesitas. Met een in Friesland bedacht spel. Het is het resultaat van innovatief ondernemen bij Grendel Games en De Friesland Zorgverzekeraar in Leeuwarden.

Door Bert de Jong

Anderhalf jaar lang zijn zeker vijftien mensen bezig geweest met het ontwikkelen van een ‘serious game’ om kinderen op een speelse manier te leren gezonder te leven. Nu is deze gereed. De Friesland Zorgverzekeraar is de gangmaker, maar het computerspel moet over de hele wereld aanslaan in de strijd tegen vetzucht.

In de kern gaat het om gezonder leven, te beginnen bij kinderen. De kinderen ervaren het als een geweldige video-game met een hoofdrol voor de stripkat Garfield, zonder dat ze het idee hebben dat ze iets moeten of iets niet mogen. Maar toch is het meer dan dat.

Voor het Leeuwarder bedrijf Grendel Games is het geen spelletje, maar ‘serious business’. Het gaat om een onorthodoxe aanpak voor preventieve zorg. Er is iets te doen tegen de sterke groei van het aantal te dikke kinderen, is de overtuiging van directeur Tim Laning van Grendel Games. Met een videospel zijn kinderen ,,te bereiken in hun wereld’’.

De stripkat Garfield helpt. ,,Hij is een te dikke poes, heeft een hongerig karakter, maar is ook leuk, toegankelijk en aaibaar’’, motiveert Laning. ,,Het voordeel is dat Garfield internationaal populariteit geniet.’’ Het plan heeft een warm onthaal gekregen bij de Amerikaanse striptekenaar Jim Davis. Hij onderschrijft de ernst van obesitas.

Zorg

Obesitas is velen een grote zorg. In Nederland heeft een op de tien mannen en vrouwen ernstig overgewicht. In de rest van de Europese Unie zijn het er meer, met name in het Verenigd Koninkrijk waar een kwart obesitas heeft. In de Verenigde Staten is het probleem nog groter. Daar betreft het een op de drie. Ze hebben een veel grotere kans op diabetes en hart- en vaatziektes.

Zorgelijk is het overgewicht bij kinderen. In de afgelopen jaren is in Nederland een verdubbeling geteld van het aantal kinderen dat te dik is. Een op de vijf kampt met overgewicht. In de Verenigde Staten, maar ook in het Verenigd Koninkrijk is een op de drie jongeren te zwaar. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat obesitas de nieuwe volksziekte wordt.

Gevangenis

Opgesloten in een duistere ruimte van de voormalige Leeuwarder gevangenis Blokhuispoort hebben vijftien werknemers van Grendel Games zitten broeden op het prestigieuze project dat wereldwijd baanbrekend moet zijn. Eind 2016 is het spel op de markt gekomen.

Een spel waar kinderen wordt ingeprent wat goed voor ze is, het werkt niet, bezweert Laning. Ze laten het links liggen. ,,De videogame met Garfield is voor 99 procent entertainment en 1 procent educatief. Maar de essentie komt wel over.’’

Hoe? ,,Het is vertaald in een strijd tussen Garfield en de hotdogcompany van een rivaliserende hond. In de omgeving van een grote stad kunnen ze heel wat avonturen beleven. Die stad is overigens niet overal hetzelfde: het spel heeft een Europese, Amerikaanse en een Aziatische variant.

,,Kinderen leren niet in de eerste plaats op school’, constateert Laning. ,,De meeste tijd benutten ze voor informatie van hun tablet en smartphone. Daar spelen we op in. Zo bereiken we ze.’’ Het is zijn overtuiging dat via de kinderen ook hun ouders leren over een gezonde levensstijl. ,,De kinderen komen zo in de rol van de nieuwe opvoeders.’’ 

Brug slaan

Opmerkelijk is dat dit innovatieve spelconcept op Friese grond is ontstaan. Het is De Friesland Zorgverzekeraar in Leeuwarden die investeringskapitaal vrijmaakt voor innovaties. En het is Grendel Games die kennis en vernuft inbrengt om een brug te slaan naar kinderen. Laning: ,,Op een speelse manier zijn we door het maken van een videogame sneller in staat om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl.’’   

De Friesland Zorgverzekeraar wil nadrukkelijk een grotere rol spelen bij alle veranderingen in de zorg en ook innovaties stimuleren. Om die reden is in 2011 het De Friesland Participatiefonds in het leven geroepen om samen met bedrijven te investeren in  zorginnovaties. Een ervan is CatVentures, een samentrekking van Cat en Adventures voor het obesitas-project van Garfield.

Laatst gewijzigd op 23-11-2016 om 15:48 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1