Profijt NOM komt terug in Fryslân: miljoenen euro’s aan het werk

Het profijt van het aanjagen van de noordelijke economie komt terug in de regio. Investeringsmaatschappij NOM komt deels in handen van de provincie Fryslân. Zo blijven de miljoenen in Fryslân aan het werk en is er ook meer Friese invloed.

Door Bert de Jong

,,De NOM wordt meer van de regio’’, stelt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe. Nu heeft de provincie Fryslân een aandeel van 0,1 procent in de in Groningen gevestigde Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. Dit wordt 16,666 procent. Fryslân heeft straks samen met de provincies Groningen en Drenthe de helft van de aandelen.

De provincies leggen er €50 miljoen voor op tafel. Daarvan gaat €12 miljoen in de kas van het ministerie van Economische Zaken. De overige €38 miljoen wordt benut voor versterking van de NOM. Er gaat hiervan €20 miljoen in het Innovatiefonds Noord-Nederland en €14 miljoen is uitdrukkelijk bestemd voor het midden- en kleinbedrijf.

De provincie Fryslân heeft al langer de ambitie om actiever de economie te stimuleren. Volgens De Rouwe is er nu meer financiële zekerheid voor de komende jaren. Hij heeft de overtuiging dat het akkoord ,,alleen maar winnaars kent’’. Een definitief besluit volgt tijdens de aandeelhoudersvergadering in juni 2016.

De drie provincies Fryslân, Groningen en Drenthe  krijgen een grotere vinger in de pap, ook als het gaat om €80 miljoen eigen vermogen van de NOM. Nu hebben de drie provincies ieder een aandeel van 0,1 procent. De resterende 99,7 procent is van de Staat. Bij de NOM was men beducht voor een meerderheidsbelang van de drie provincies. 

Doorn in het oog

De kapitaalstroom van de NOM naar ‘s rijks schatkist is de noordelijke bestuurders al langer een doorn in het oog. Ze zien dit kapitaal liever opnieuw ingezet in economische initiatieven. 

Deze bal heeft minister Kamp begin 2015 handig teruggekaatst naar de provincies: vergroot het eigen aandeel in de NOM maar. De drie provincies krijgen daarmee meer zeggenschap, ze dragen ook het risico, maar kunnen ook profiteren van de winsten met een uitkering van dividend.

In 2013 vloeide er voor het laatst €20 miljoen aan dividend van de NOM regelrecht in de staatskas. In 2014 is dit achterwege gebleven. In 2015 is het voornemen om €10 miljoen dividend uit te keren. De NOM is de laatste ontwikkelingsmaatschappij waarin de Staat een zo groot belang heeft. Recent is het staatsbelang in het Limburgse Liof teruggebracht van 94,3 procent naar 50 procent. Voor het ministerie een bate van €32 miljoen. 

Minister Henk Kamp van Economische Zaken omlijst het akkoord met met mooie woorden. ,,Er is het ministerie van Economische Zaken veel aan gelegen om een stevige impuls te geven aan de economie van de drie noordelijke provincies.’’ Dat de provincies  Groningen, Drenthe en Fryslân voortaan met het ministerie samen de schouders eronder zetten, ziet hij als het vergroten van het economisch perspectief van de regio.’’

Wat is de betekenis van de NOM? Door geld of bemoeienis van de NOM is er in het Noorden in 2014 voor €831 miljoen aan investeringen op gang gebracht en zijn er 388 nieuwe arbeidsplaatsen toegevoegd.  Er zijn 88 bedrijven onder de hoede van de NOM. Het is ook nog eens een profijtelijke zaak. De NOM heeft over 2014 een positief resultaat van €9 miljoen behaald. Een rendement van minimaal 7 procent is nodig om de kosten van de NOM te financieren. Op het kantoor van de NOM in Groningen werken veertig mensen.

Friese stimulans

Voor het Friese provinciebestuur ligt er nog een dilemma. Want in het collegeprogramma van CDA, SP, VVD en FNP is in 2015 het plan voor een Friese Ontwikkelingsmaatschappij gelanceerd. Hiervoor ligt €16 miljoen op de plank. Het innovatief vermogen van het Friese bedrijfsleven moet zo worden gestimuleerd.

,,De NOM is van grote betekenis’’, zegt De Rouwe. ,,Als het goed voor het Noorden is, dan is het ook goed voor Fryslân. Dat is duidelijk. Maar soms is Fryslân net een beetje meer Noorden. Aan de andere kant, we moeten nu geen dingen zelf gaan doen die door de NOM al worden gedaan.’’

Provinciale Staten van Fryslân zullen zich begin 2016 buigen over de participatie in de NOM, Het betekent dat de provincie Fryslân de reserves moet aanspreken voor aandelen NOM. Dan volgt voor Provinciale Staten ook de afweging of het plan door moet gaan om €16 miljoen in de Friese FOM te steken.

Voor het provinciebestuur is belangrijk dat er een einde komt aan de versnippering van krachten. ,,Wat voor bedrijven van belang is, dat ze één loket hebben’’, stelt De Rouwe. Huidige investeringsfondsen van de provincie worden opgenomen in een nieuwe opzet, zo is de bedoeling.

Doefonds Fryslân

In 2014 heeft de NOM al veel tijd en energie gestoken in het aanhalen van de banden met de provincies. Dit heeft geleid tot het Doefonds Fryslân BV en voor Drenthe het MKB-fonds.

De NOM heeft ook nog een andere variant in petto. Het bezit nu een viertal dochterondernemingen. Het zijn kapitaalfondsen van de provincies Groningen en Drenthe die risicodagend kapitaal verstrekken aan bedrijven strikt in deze provincies. De NOM doet het beheer. Er zouden zo ook Friese dochters bij kunnen komen.

Laatst gewijzigd op 28-12-2015 om 13:32 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1