Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong

Wel miljoenen euro’s in de provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân, maar geen stuiver in zijn initiatieven. Albert Hendriks (61) gooit de handdoek in de ring. Hij heeft een rigoureus besluit genomen door het faillissement aan te vragen van de vennootschap Friesland Holland Tourist Information BV, waarin de verliesgevende uitgeverij van vakantiegidsen en toeristenkaarten is ondergebracht. Hij gaat zich toeleggen op de ontwikkeling, marketing en uitvoering van vakantiearrangementen in en om Fryslân in zijn andere vennootschap, het volgens hem zeer gezonde en groeiende Friesland Holland Travel Service BV.

,,Ik moet opgeven met de uitgeverij’’, zegt Hendriks met teleurstelling. ,,Het is een drama’’, vervolgt hij. Maar er is ook relativering: ,,Ik ga er niet aan dood.’’ Wel betekent het faillissement dat vijf personeelsleden hun werk verliezen. De vennootschap heeft een schuld opgebouwd van 167.000 euro. Zelf is Hendriks de grootste schuldeiser: ,,Ik ga voor dik een ton het schip in.’’ 

Valse concurrentie

De kosten van productie en de internationale distributie van gratis verkrijgbare, door adverteerders gesponsorde magazines en kaarten liepen niet meer in de pas met de advertentie-inkomsten. Hendriks zegt ,,schoon genoeg te hebben van de toenemende directe en indirecte concurrentie van door de provinciale overheid en lokale overheid gesponsorde instanties en infosystemen’’. Met overheidsgeld worden magazines en toeristenkaarten en deelname aan beurzen gefinancierd. Deze trekken het financieel fundament onder de projecten van Friesland-Holland vandaan.

De zeventig websites van Friesland Holland blijven buiten het faillissement. Ze zijn ook van belang voor zijn Travel Service. Hier heeft Hendriks nog wel een fiks probleem op te lossen. ,,De kosten van het hackbestendig maken van de websites lopen de laatste twee jaar gigantisch uit de hand. Daar heb ik me in verslikt’’, zegt hij.

Om hackers te keren moet de inhoud van een groot aantal sites op een nieuw webplatform geplaatst worden. ,,De enorme instandhoudings- en beveiligingskosten kon Friesland Holland Tourist Information BV niet meer dragen. Een grote inschattingsfout van mij. Door de tijd die in het weren van hackers en reconstructie ging zitten, was er geen ruimte meer voor het opstarten van nieuwe projecten.” Daar wil hij zich nu vol op inzetten: ,,Ik ben me aan het herbewapenen.''

Ambassadeur

Onvermoeibaar trekt Albert Hendriks al twintig jaar door stad en land om toeristen te verleiden naar Friesland te komen en dat blijft hij doen. In binnen- en buitenland is hij de toeristisch ambassadeur van de provincie. Al vroeg begreep hij de kracht van online marketing. Met een ingenieus stelsel aan websites vangt hij de in het Friese toerisme geïnteresseerde mensen. Linksom of rechtsom, ze komen op de een of andere manier terecht bij de fiets- en vaararrangementen van Friesland Holland. Is het niet via www.frieslandholland.nl dan wel met nieuwe concepten als www.ijsselmeerfriesland.nl, www.friesstreekproduct.nl of www.ebikeexperience.nl .

In korte tijd is hij uitgegroeid tot de grootste fiets- en vaarvakantiespecialist van Nederland en in Friesland de marktleider op het gebied van marketing van recreatie en toerisme. Het is niet alleen het mooie verhaal, het resultaat telt. Het moet leiden tot boekingen van toeristen. Hendriks weet waar de kracht van de provincie Fryslân zit: fietsen en varen. Toeristen komen niet voor een stad of streek, ze komen voor een beleving. ,,Ik zie de bewegingen op internet en hoe ze bij onze sites terechtkomen.’’

Authenticiteit en diversiteit zijn volgens Hendriks twee sleutelwoorden voor toerisme en recreatie in Friesland. ,,Ik ben in Europa in veel streken geweest, maar bijna nergens heb je zoveel variatie in het landschap. Hierin zijn we onderscheidend en zo moeten we onze provincie in de etalage zetten.’’

Horzel in de pels

Het enthousiasme en de passie voor Friesland houden hem op de been, maar geregeld is Albert Hendriks de horzel in de pels. Dan voert hij strijd om de gevestigde patronen te doorbreken, soms op onorthodoxe wijze. ,,Het kost veel energie. Eigenlijk wil ik dit helemaal niet.’’ Hij is bijna altijd goedgemutst, maar dat heeft grenzen. ,,Dan haal ik direct het kanon uit de kazerne.’’

Dus is er mot met Merk Fryslân, de door de provincie Fryslân gesubsidieerde marketingorganisatie. Eigenlijk zouden ze samen sterk moeten staan voor het Friese toerisme, erkent Hendriks. Maar als hij op verzoek 34 arrangementen aanlevert voor de nieuwe website www.friesland.nl van Merk Fryslân worden er al snel op last van directeur Martin Cnossen 24 verwijderd. ,,Hoe bedenk je het? Ik was juist blij dat politici en ondernemers bij Merk Fryslân hadden aangedrongen om vooral arrangementen in beeld te brengen. Dat is en wordt handel en verbetert de vindbaarheid van de nieuwe site.’’

Al sinds de start van de marketinginspanningen van Friesland Holland in 1997 is Albert Hendriks de criticus. Steevast was er sprake van een moeizame relatie met het door de provincie gesteunde toerisme en marketinginspanningen, Na het Fries Bureau voor Toerisme kwam het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme. Nadat deze kopje onder ging, kwamen er nieuwe met miljoenen euro’s overheidsgeld gesteunde projecten als Friesland Marketing, Beleef Friesland en Tourist Info Friesland. Deze projecten zijn in 2015 ingeruild voor Merk Fryslân. De in een stichting ondergebrachte marketingorganisatie moet met miljoenen van de provincie Fryslân, zowel toeristen als bedrijven binnenhalen.

Een ieder zou denken dat de twee marketingorganisaties elkaar uiteindelijk zouden vinden in de promotie en marketing van het Friese toerisme. Het tegendeel is het geval. Hendriks: ,,Bij elke stap die ik zet om Friesland op de kaart te zetten, moet ik waken voor een boobytrap, tot op Boot Düsseldorf aan toe.’’ Hij is het beu. ,,Het is onvoorstelbaar dat dit mogelijk is.’’

Laatst gewijzigd op 26-07-2017 om 11:41 uur 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1