Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Waar weiland is, daar zijn koeien. Nergens op aarde wordt per vierkante kilometer  zoveel melk geproduceerd als in de provincie Fryslân. Alleen al de jaarlijkse 2,2 miljard kilogram melk van die 280.000 Friese koeien wekt internationaal bewondering. Het is bijna de helft meer dan alle Nederlanders jaarlijks aan zuivel consumeren.

De keerzijde is hoe Fryslân in de toekomst een vooraanstaande positie als zuivelhart van Nederland overeind kan houden. Andere landen zitten niet stil en bovendien zijn er grenzen aan wat kan met milieu en dierenwelzijn. Daarom zijn nu in het project Dairy Valley de handen ineen geslagen. De voorwaarden zijn al gesteld: het moet duurzaam en innovatief.

Samenwerking

Dairy Valley vindt het fundament in samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoekers. Door het sterk houden van die zuivelketen moet Fryslân een leidende rol in de Nederlandse economie spelen en internationaal een toppositie heroveren. Niet alleen als zuivelproducent, maar ook in het leveren van kennis en innovatieve producten voor melkveehouderij, natuur en milieu en dierenwelzijn.

Het startsein voor Dairy Valley is op 1 december 2016 gegeven. De komende twee jaar wordt er door verschillende partijen 900.000 euro in gestoken voor de eerste fase. Maar in het plan van aanpak is voor het project een termijn van tien jaar uitgetrokken. De provincie Fryslân is een van de trekkers samen met de vier grote Friese gemeenten. ,,It is in saak foar hiel Fryslân’’, beklemtoont de Leeuwarder wethouder Henk Deinum. ,,Hjirmei moatst oer grinzen hinne sjen. De krêft sit yn gearwurking.’’  

Dairy Campus

Leeuwarden heeft al belangrijke troeven binnengehaald met de Dairy Campus, het nieuwe centrum waarin onderzoek, onderwijs en ondernemingen hun krachten hebben gebundeld. Daaromheen moeten meer bedrijven uit agro en dairy komen die innovatie zoeken. Stalinrichter Cowhouse en bodemverbeteraar Rinagro zijn daar de nieuwkomers. Er zijn meer successen binnengehaald die de agrosector versterken: de nieuwbouw van de stremselfabriek van CSK, de nieuwbouw van een slachterij van Vion, de komst van het Fries Landbouwmuseum en veeverbeteraar CRV. Begin 2017 hoopt Leeuwarden nog twee bedrijven te verwelkomen met een link aan de agrosector.

In de kracht van Dairy Valley zit ook de vestiging van drie nieuwe zuivelfabrieken in Heerenveen. De investeringen in de Friese agrarische infrastructuur, ook in de samenwerking met Wageningen Universiteit en de hogeschool Van Hall Larenstein, zijn hierin van waarde. Er worden ook bruggen geslagen met het waterkennisinstituut Wetsus in Leeuwarden.

Oan de dyk timmerje

,,Dit is nedich om fierder te kommen’’, zegt de Friese gedeputeerde Johannes Kramer. Hij beklemtoont de noodzaak van samenwerkingsverbanden zoals Dairy Valley, waarin veel organisaties meedoen. ,,Wy ha mei ús suvel foarsprong en dat moatte wy sa hâlde. Mar dan moatte wy wol oan de dyk timmerje en ynvesteare, want it is gjin fanselssprekkendheid. Oaren sitte net stil.’’

Er zijn al tachtig bedrijven die zich aan Dairy Valley hebben verbonden. Daartoe horen de in Friesland aanwezige zuivelbedrijven Friesland Campina, Royal Aware, Fonterra en Ausnutria Hyproca. Ook Wageningen Universiteit en de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden doen mee. Diane Keizer van Van Hall weet dat er grote stappen worden gemaakt in het onderwijs en prijst hoe Friesland voorop loopt in de ontwikkelingen met circulaire economie. ,,In de agrosector is dit van heel groot belang.’’

Geld en banen

Wat opvalt is dat Dairy Valley zich niet alleen wil richten op de economische markten, ook al spreekt het tot de verbeelding dat Fryslân tweederde van de melkproductie exporteert en de 2800 Friese melkveehouders zoveel miljoenen monden kunnen voeden. Veel meer moet Dairy Valley een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken met mest, milieu en diergezondheid. Daarbij zal de focus liggen bij het midden- en kleinbedrijf dat in Fryslân zo sterk vertegenwoordigd is. Voor innovatiekracht wordt ook veel verwacht van start-ups.

De Friese zuivel levert duizenden banen op en meer dan 1 miljard euro aan geld. Maar er zijn grenzen, want de wereldbevolking groeit tussen nu en het jaar 2050 van 7 miljard naar 9 miljard mensen. Al die wereldburgers kunnen onmogelijk meer melk krijgen van die 280.000 koeien op de 1900 vierkante kilometer aan Friese weilanden. Dairy Valley is echter wel de broedplaats, zodat elders met Friese hoogwaardige kennis en expertise zuivel kan worden geproduceerd. Ook dat levert veel geld en banen op.  

Laatst gewijzigd op 02-12-2016 om 08:00 uur

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1