Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong

De nog jonge Mick van Riemsdijk was na het overlijden van zijn vader in 2007 zeer vermogend. Maar zijn vermogen smolt als sneeuw voor de zon door onder andere grote fouten bij Friesland Bank. Zijn vader had een vermogen van in totaal bijna €19 miljoen voor Mick bedoeld als fundament voor zijn toekomst.

Bij Friesland Bank had Van Riemsdijk de verkeerde adviseurs. Friesland Bank heeft zijn zorgplicht verzaakt. Miljoenen euro’s konden zo maar verdwijnen, zonder dat er bij de bank alarm werd geslagen. Negen jaar later heeft de rechter beslist dat de bank €4 miljoen moet ophoesten. Met rente en ook de juridische kosten zijn voor rekening van de bank. 

Voor Rabobank is het een lijk uit de kast. Want deze bank moet de miljoenen betalen, nadat de Rabobank in 2012 Friesland Bank van de ondergang redde.

Het is een bijzonder geval. Het is de in 2007 twaalfjarige Mick van Riemsdijk die van zijn overleden vader onder andere een bij Friesland Bank gestalde effectenportefeuille erft van €8 miljoen. Maar totdat Mick 25 jaar oud is, zal het vermogen op voorzichtige wijze worden beheerd. Daar moeten twee bankiers van Friesland Bank voor zorgen en ook de kantonrechter kijkt mee.

Vertrouwen

Vader Marcel van Riemsdijk, nazaat van de familie van het Twentse schoonmaakconcern Asito, had groot vertrouwen in de Friese bank en twee bankiers die hij als bewindvoerder voor dit vermogen had aangesteld. Bankier Herman de Wilde uit Eelderswolde was een van zijn vermogenadviseurs.

Bij Friesland Bank was Herman de Wilde een handig bankier. Na zijn overstap naar het vastgoedfonds Reggehuys ontpopte hij zich als geraffineerd speler van balletje-balletje. Hij schoof met miljoenen euro’s, totdat het faillissement van Reggehuys in 2010 onontkoombaar was. Na allerlei schimmige transacties resteert een schuld van minstens €190 miljoen bij Reggehuys. Veel beleggers in het Noorden zijn gedupeerd.

Binnen een jaar wist de oud-bankier van Friesland Bank €4 miljoen uit het vermogen van Mick van Riemsdijk over te boeken naar Reggehuys. Het gebeurde onder de ogen van de toezichthoudende kantonrechter, het kon plaatshebben ondanks vastgestelde bestedingslimieten. Het was Friesland Bank die het liet passeren.

Gevangenisstraf

Voor de verduistering van de miljoenen heeft de oud-bankier in mei 2017 een gevangenisstraf van twee jaar gekregen. Zijn compaan kreeg anderhalf jaar cel. Bovendien moeten ze de ontvreemde miljoenen terugbetalen. De rechters zijn snoeihard in hun oordeel dat het in hun gesteld vertrouwen ernstig is geschaad. 

Het verweer dat het slechts om leningen ging is door de rechtbank van tafel geveegd. De miljoenen werden ingezet om de eigen belangen te dienen.

Belangen

De rechtbank van Almelo was bij uitspraak van 13 april 2016 al van oordeel dat Friesland Bank in 2008 nooit de overboekingen van in totaal €4 miljoen in negen maanden tijd had mogen laten passeren. Daarmee heeft de bank de belangen van de nog jonge Mick van Riemsdijk uit het oog verloren. 

Friesland Bank vindt dat het de bank niet is aan te rekenen. Al in april 2009 is de kantonrechter verwittigd. Dit snijdt geen hout, vindt de Almelose rechtbank. Dit is nota bene een jaar nadat het geld is overgeboekt en toen niet meer kon worden teruggehaald. Een op 29 april 2009 uitgevaardigd verbod van de kantonrechter kon alleen nog erger voorkomen.

Tijdelijke lening

Hoe slinks het kon? De oud-bankier maakte misbruik van zijn arbeidsverleden bij Friesland Bank. Op 17 maart 2008 gaf hij een telefonische spoedopdracht om €2 miljoen als ,,tijdelijke lening’’ over te maken naar Reggehuys. Het werd prompt uitgevoerd, terwijl Friesland Bank wist van zware beperkingen.

Toen voorzagen de bewindvoerders al grote uitgaven voor de jonge Van Riemsdijk. Ze vroegen en kregen op 14 maart toestemming van de kantonrechter voor verhoging van de betalingslimiet ,,aangezien wij de komende tijd grote bedragen dienen te betalen, zoals de juwelier, de weduwe, de tuinman etc........

Laatst gewijzigd op 31-05-2017 om 14:48 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1