Zelfstandige Rabobanken verdwijnen, leden stemmen in

Rabobank is voortaan één bank. Alle 106 lokale ledenraden hebben ingestemd met een fusie. De afzonderlijke Rabobanken zijn in het nieuwe jaar hun zelfstandigheid kwijt en leveren hun bankvergunning in. Het was een eis van toezichthouders.

Door Bert de Jong

Bij Rabobank zijn de 1,9 miljoen leden de baas. Maar ze slaan tot nog toe niet met de vuist op tafel. Vanaf 1 januari 2016 kapittelen ze topman Wiebe Draijer wel rechtstreeks. Rabobank verandert.

Rabobank is van oudsher de bank van het dorp. Wie spaarcenten over had, die bracht ze, wie geld nodig had, die leende. De bank was de katalysator van de kleine economie.

Al die kleine banken zitten al een eeuw veilig onder een grote koepel van de Rabobank-organisatie in Utrecht. Daarmee zijn de 106 lokale Rabobanken samen sterk en manifesteren ze zich als de grootste bank van Nederland en als belangrijke speler in de grote economie.

Sinds de in 2008 uitgebroken financiële crisis is er veel veranderd. Het zijn niet de dorpsnotabelen die beoordelen of het goed is, het zijn de afgevaardigden van de Europese Centrale Bank in Frankfurt die het toezicht houden. 

Een internationaal comité strijkt bijvoorbeeld vijf weken neer bij het hoofdkantoor in Utrecht, de hoge heren worden er in de watten gelegd en ze spitten overdag de boeken door. En ja, zij doen dit liever met één Rabobank dan met 106 zelfstandige lokale Rabobanken.

Met het steeds strenger, ingewikkelder en duurder worden van toezicht en controle, kwamen voor Rabobank grenzen in zicht. ,,Wat ooit ons grote kracht was, begon zich tegen ons te keren’’, is de conclusie van Rabo-bestuurder Rien Nagel.

Sleetse plekken

De coöperatieve structuur van Rabobank begon sleetse plekken te vertonen. De veranderingen in economie, klantengedrag en toezicht was volgens de bestuurders Rabobank op de oude wijze niet bij te houden. Toezichthouders als Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank hadden ook kritiek op het toezicht op de lokale banken. 

De doorslag gaf de strengheid en starheid van de Europese Centrale Bank. Waar de coöperatieve structuur in de storm van de financiële crisis werd geroemd als veilig, is het sentiment bij de toezichthouders nu anders. Het coöperatiemodel geldt nu als een risico, althans in de ogen van de ECB. En voor het overige, ook de grote positie van Rabobank als hypotheekverschaffer voor woningeigenaren is volgens ECB een risico, terwijl dit volgens Nederlandse bankiers juist de minst risicovolle post is op de bankbalans.  

Sturende hand

De sturende hand van de ECB liet Rabobank eigenlijk geen keus. Met man en macht is daarom in 2015 gewerkt aan de majeure ommezwaai. Het opgeven van de zelfstandigheid van de 106 lokale banken is de oplossing. En ja, dit is een delicaat onderwerp, zeker voor een bank waar de leden de baas zijn. 

Heel zorgvuldig is het pad geëffend. En nu is het zover. Woensdag 2 december nemen de leden van de lokale Rabobanken een gedenkwaardig besluit, ze geven hun zelfstandigheid op. Ze leveren hun eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank in. Ook de vijf Rabobanken in Friesland doen mee. Het zijn grote banken met in totaal zo'n 1800 mensen aan het werk.

De coöperatieve grondslag van Rabobank wordt nog altijd gekoesterd. Een beursgang is wel eens gesuggereerd, maar ook al snel afgewezen. ,,Onze aandeelhouders dat zijn onze leden’’, zegt topman Wiebe Draijer. 

Ledenraad

Anders dan nu, is het voortaan iedere lokale Rabobank die met een vertegenwoordiger - de voorzitter van de raad van commissarissen - de raad van bestuur kan kapittelen. Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bank en coöperatie. De directeuren gaan over het eerste in de kringvergadering, de leden over het tweede in de ledenraad. Volgens Rabo-bestuurder Rien Nagel wordt de invloed van de leden groter. ,,Dat doet niemand ons na, de zeggenschap en tegenkracht van onze leden zo krachtig verankeren op lokaal en collectief niveau.''

Maar anderzijds is het zo dat er meer macht ligt op het hoofdkantoor in Utrecht. Daar kan voortaan een lokale bank beter in de strengen worden gehouden. Nu is deze nog grotendeels autonoom, ook als het met de bank minder gaat. Dit vinden toezichthouders een ongewenste situatie.

Begrip 

Wie opstand verwacht zou hebben over het verlies van zelfstandigheid van de lokale Rabobanken, die kwam bedrogen uit. Op de ledenbijeenkomsten dit najaar over dit onderwerp was er vooral begrip. Sommige bijeenkomsten in Friesland werden afgeblazen vanwege onvoldoende belangstelling.

Opluchting dus bij Friese Rabobankdirecteuren en bij hen vooral het gevoel dat het op een goede manier is gebracht bij de leden. ,,Eigenlijk is dit veel beter. De besluitvorming op strategisch niveau gebeurt voortaan door de ledenraad’’, zegt directeur Rients Schuddebeurs van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.  

Betrokkenheid

Rabobank schermt met de 1,9 miljoen leden en de grote betrokkenheid. In de praktijk gaat die vooral om de maatschappelijke betekenis van de bank. Deze wordt ook gevoeld door een groot deel van de 7,5 miljoen klanten. Het staat in geen verhouding tot de enkele honderden leden per lokale bank die zich heel betrokken voelen bij het organisatorisch gebeuren van de bank en deze kritisch volgen. Betrokkenheid is veel zichtbaarder bij de deelname van leden aan activiteiten van de bank. 

,,De toegevoegde waarde van de Rabobank zit in het lokale’’, zegt Schuddebeurs dan ook. ,,We zijn bankier, maar we zijn ook vooral katalysator van de economie. Het voordeel is dat Rabobank geen aandeelhouders tevreden hoeft te stellen. Wij pompen ieder jaar miljoenen terug in de Friese economie via sponsoring en coöperatieve stimuleringsfondsen.’’

Laatst gewijzigd op 02-12-2015 om 22:48 uur

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1