Foto: Staatssecretaris Martijn van Dam opent Dairy Campus in Leeuwarden met de jonge generatie.

Boer moet veranderen: Dairy Campus is experimenteerplek

Dairy Campus in Leeuwarden is de Friese trots en die van de Nederlandse melkveehouderij. Het is de experimenteerplek van de boeren. Omdat ze moeten innoveren.

Door Bert de Jong

De steen ligt al in de vijver. Dat boeren anders moeten boeren, zoveel is glashelder. Staatssecretaris Martijn van Dam van economische zaken wil hervormen en innoveren. Het is hem een gruwel dat het Europese landbouwbeleid €60 miljard kost, waarvan een groot deel is bestemd voor productiesubsidie en inkomenssteun aan boeren.

,,We moeten dingen anders doen’’, luidt de oproep van de bewindsman van de PvdA. De bevolking groeit snel en de vraag naar voedsel en zuivel evenzo. ,,Een op de tien mensen gaat met honger naar bed.'' Dit betekent in zijn ogen niet automatisch een oplossing in grootschalige landbouw met megabedrijven. Hij bepleit koeien in de wei, een landbouw die rekening houdt met natuur.

Van Dam ziet het liefst melkveehouderij met een menselijke maat al ziet hij wel degelijk de moderne melkveebedrijven voor zich. ,,Met robots in de stal en waar met de smartphone zaken geregeld worden.’’ Op de gloednieuwe Dairy Campus in Leeuwarden (kosten €9 miljoen) is hij op zijn wenken bediend. Daar lacht de innovatie in de melkveehouderij de bezoekers toe.

Innovatie 

Bij de opening van het complex op 25 mei kijkt staatssecretaris Martijn van Dam zijn ogen uit. Het is een aaneenschakeling van vernieuwingen wat er te zien is. Wetenschap en praktijk zijn er samengebracht om zo als Nederlandse landbouw ook in de toekomst toonaangevend te kunnen zijn.

Van Dam pocht over hoe Friesland voorop loopt met innovaties. Hij zet daarmee de Friezen in de etalage, omdat ze het zelf te vaak nalaten om te doen. Elders wordt echter gezien wat de denk- en doekracht is. ,,Juist hier gebeurt veel.’’

Dairy Campus is het nationale kenniscentrum voor de melkveehouderij. Het complex biedt plaats aan 550 melkkoeien. ,,Ze zijn er niet in de eerste plaats voor de melk, maar voor de kennis’’, zegt projectleider Kees de Koning. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein voeren innovatieprojecten uit. Jaarlijks komen vele duizenden bezoekers naar Leeuwarden om de nieuwste ontwikkelingen in de Nederlandse melkveehouderij te volgen.

Beulswerk

Dankzij alert handelen is Dairy Campus toch in Leeuwarden terechtgekomen. Lelystad leek acht jaar geleden met de eer te gaan strijken. Maar de pas aangetreden burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden zette een aantal wijzers de andere kant op. Het is aan het beulswerk van toenmalig gedeputeerde Sjoerd Galema te danken dat alle muntjes op de goede plaats zouden vallen.

Met een strakke actie kaapte Leeuwarden de hoofdprijs voor de neus van Lelystad vandaan. De boven water getoverde bijdrage van €20 miljoen deed wonderen. ,,De keuze voor Leeuwarden is logisch’’, zegt Crone. ,,Lelystad heeft minder uitstraling.’’ Hij is trots, want er gebeurt veel in zijn stad met Water Campus en Culturele Hoofdstad. ,,Dit kan niet meer stuk’’, jubelt de burgemeester. ,,Zo kan Friesland het hart van de wereld blijven.’’

Inspirerend

,,Dairy Campus is inspirerend voor ons allen’’, zegt algemeen directeur Martin Scholten. ,,Dit is investeren om ook in de toekomst als melkveesector tot de wereldtop te behoren.’’ Hij hamert op samenwerking: ,,Zo kom je op nieuwe ideeën.’’

,,Hier moet je werken aan de toekomst. Dit is de experimenteerplek voor de melkveehouderij’’, filosofeert voorzitter Kees Romijn van de vakgroep melkveehouderij van LTO. Hij is nuchter: ,,Het is aan de boeren om de problemen van vandaag op te lossen.’’

Onderscheidend

Het is koren op de molen van staatssecretaris Van Dam. Hij wil ,,vrij kleinschalige bedrijven’’, hij wil koeien in de wei, minder gewasbeschermingsmiddelen en transparantie in de voedselketen. Zijn opdracht aan de Nederlandse boeren is: ,,Hoe houden we de kracht op peil en hoe onderscheiden we ons?’’

Het is precies de reden dat Van Dam zijn Europese collega’s heeft getrakteerd op een voorstel om af te stappen van inkomenssteun voor boeren, maar de miljarden te koppelen aan maatschappelijke waarden als duurzaamheid, dierenwelzijn en natuurbehoud. Een boer die oog heeft voor natuur en de weidevogels mag er in de visie van Van Dam geld voor krijgen. Hij is niet bang voor de discussie: ,,Het moet borrelen en bruisen.’’

Laatst gewijzigd op 26-05-2016 om 17:01 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1