Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong

De boerenorganisatie LTO heeft een probleem. Want als het om mest gaat, zijn de belangen van de noordelijke boeren niet dezelfde als die van de collega's in het Zuiden. In het Noorden is er ruimte, maar in het Zuiden met de veel intensievere veehouderij niet. 

Het is een vreselijk dilemma voor de landelijke bestuurders van LTO Nederland. Ze moeten voor de belangen van de boeren opkomen. Maar namens welke boeren willen ze op de barricaden als het gaat om de nieuwe fosfaatregels om de mestproductie in toom te houden? Wijselijk houden ze zich nog gedeisd, ook bij staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw.

De hete aardappel is door de LTO-bestuurders lang vooruit geschoven. Al veel langer is bekend dat de groei van de melkveestapel een nieuw mestprobleem voor Nederland zou opleveren. Het is de keerzijde van de opheffing van de melkquotering per 1 april 2015. Maar melkveehouders in het Noorden zijn duidelijk en kiezen een hardere lijn.

Wie grond heeft, die moet ook kunnen melken. Dit is de lijn die opmerkelijk genoeg ook wordt gesteund door de provinciebestuurders in het Noorden. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer draagt de gedachte met verve uit. Het is zeer in het belang van Friesland, waar de laatste jaren juist volop is geïnvesteerd in uitbreiding van de melkveehouderijsector. Ook in de Tweede Kamer hebben politici er overigens wel oren naar. Het is immers een beloning voor extensief boeren. 

Het broeit en gist

Het broeit en gist heel de avond begin juli in Heerenveen. Boeren zijn het zat. Aan het eind brandt het los. Dan komt het eruit: het is Noord tegen Zuid. De zaal roept op veel harder voor de belangen van de boeren in het Noorden op te komen. Veel melkveehouders zijn niet tevreden. De opdracht aan de bestuurders van LTO-Noord: ,,Bent u bereid om de stront van de bril te poetsen bij de collega’s in het Zuiden.’’

Waar het om gaat is dat de noordelijke melkveehouders opnieuw aan banden worden gelegd, net nadat ze op 1 april zijn bevrijd van het juk van het melkquotum. ,,Maar waar we mee blijven zitten is dat er nog steeds ieder jaar vrachtwagens 630.000 ton mest van het Zuiden naar het Noorden blijven rijden’’, zegt een van de opstandige boeren.

Ondernemers

Er zitten geen boeren in de zaal. bezweert een van de ruim duizend aanwezige melkveehouders. ,,Dit zijn ondernemers.’’ Hij wil dat zijn boerenorganisatie LTO met een duidelijke visie komt en harder de confrontatie aangaat als het gaat om grondgebonden veehouderij.  Wie voldoende land heeft, die moet ook kunnen uitbreiden. Dit is gunstig voor de veehouderij in het Noorden.

Voor een collega is de maat vol. ,,Ik verpof het steeds maar weer het kind van de rekening te worden.’’ Applaus is zijn deel. Hij weet zich gesteund door de aanwezige melkveehouders. Met branie nodigt hij voorzitter Dirk Bruins uit om de zaal het oordeel te vragen. Maar die wimpelt dit af.

De boodschap is niettemin overgekomen. Wat de boeren in de weg zit is dat er in Friesland, Groningen en Drenthe volop gepoogd wordt om duurzaam te werken, maar dat in de zuidelijke provincies de intensieve veehouderij ook in de toekomst de mogelijkheid houdt om nog intensiever te worden. 

Voorzitter Dirk Bruins haalt aan het eind van de avond bakzeil. Ja, er wordt volop ingezet op die grondgebondenheid. En ja, geen afroming van fosfaatrechten voor boeren die over voldoende grond beschikken. En nee, geen generieke korting voor alle melkveehouders.

Coöperatie

,,Een regionale coöperatie is  wellicht de oplossing’’, oppert melkveehouderijvoorzitter Kees Romijn van LTO.  ,,Het verleden heeft bewezen dat het werkt als boeren zich verenigen als het tegenzit.’’ Hij vraagt van zijn achterban ,,lef te tonen’’. Zo zouden er regionale verbanden kunnen ontstaan, waardoor de Friese akkerbouwers de mest van Friese melkveehouders kunnen opnemen.’’

Zo los je ook een deel van het duurzaamheidsvraagstuk op, zegt Romijn. En er kan een nieuw evenwicht op de mestmarkt ontstaan. Nu is deze uit balans, want ,,zo’n akkerbouwer denkt nu economisch, die kijkt naar de Brabantse varkenshouder die voor de afzet van mest het meest wil betalen’’.

Knikkende knieën

Met knikkende knieën zijn de LTO-bestuurders hun achterban tegemoet getreden. Overweldigend is de opkomst in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Daar doen de bestuurders in lange betogen hun uiterste best om de boeren te overtuigen. Er moest ,,een streep worden getrokkken’’. Anders wordt Brussel in 2016 lastig en zijn de gevolgen ernstiger.

De boerenorganisatie LTO heeft de uiterste best gedaan om naderend onheil voor de melkveehouderij te keren. Het is donderen in Den Haag. De maat is vol voor staatssecretaris Sharon Dijksma. De groei van de melkveestapel is zo groot dat er te veel mest van koeien is. Of althans, de Europees afgesproken fosfaatproductie wordt dit jaar overschreden. ,,Het zijn hectische tijden'', erkent veehouderijvoorzitter Romijn.

Sprookje

Zijn de melkveehouders in het Noorden nu zo veel beter dan in de rest van het land? ,,Een sprookje’’, zegt LTO’er Wieberen van Stralen. ,,De melkveestapel is  flink gegroeid. Zelfs daarvoor is over het geheel in het Noorden amper genoeg grond. De boeren moeten zich absoluut niet rijk rekenen.’’

Laatst gewijzigd op 26-07-2015 om 21:30 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1