Waarom lage spaarrente toch verleidt

We sparen zoveel. Banken gunnen graag een grijpstuiver als rente. Maar waarom?

Door Bert de Jong

Sparen voelt als een deugd. Wat er ook aan economisch leed gebeurt de laatste jaren, er blijft heel stabiel een miljardenschat op de Nederlandse spaarrekeningen. Ondanks aanmoedigingen van banken om schulden af te lossen, wordt er nog steeds veel gespaard. Zelfs nu in de afgelopen jaren de spaarrentes flink zijn gedaald.

Spaarders hadden begin 2015 maar liefst €330 miljard veilig bij banken gestald. Het is voor velen een buffer, bedoeld om een reis te ondernemen of een dure aankoop te kunnen doen. Het is voor anderen een pot geld om in mindere jaren financieel overeind te kunnen blijven of een appeltje voor de dorst te hebben.

Het geeft veel mensen een prettig gevoel dat ze geld achter de hand hebben. Liever dat zelfs, dan de spaarcenten benutten om leningen af te lossen. hetgeen vaak profijtelijker is. Geld lenen kost immers geld. Het financieel gedrag van consumenten is soms nietmrationeel, blijkt ook uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Aan het Amsterdamse Frederiksplein zien de schatkistbewaarders van De Nederlandsche Bank dat er jaarlijks veel wordt ingelegd, maar ook veel wordt opgenomen. Het zijn grote getallen, in 2014 is er €167 miljard op een spaarrekening gestort en eenzelfde bedrag is ook weer van de bank gehaald. Dit is anders geweest, het Nederlandse spaarsaldo groeit dus niet meer.

Per huishouden is er gemiddeld €44.000 als spaarreserve. Maar liefst 85 procent is vrij opneembaar. Spaarders willen er per direct over kunnen beschikken, ze laten zich niet binden door afspraken over langere looptijden, zo blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank.

Sparen werd vooral in de nieuwe eeuw populair. In de eerste jaren na de 21ste eeuw had een huishouden gemiddeld €30.000 aan spaartegoeden. Het gemiddeld spaartegoed van een huishouden ligt inmiddels een derde hoger ten opzichte van het te besteden budget. Opvallend, het spaartegoed is flink gestegen, maar het gemiddeld besteedbaar inkomen van een huishouden is al die tijd nagenoeg gelijk gebleven.

Uit de cijferbrij van De Nederlandsche Bank blijkt dat in de jaren rond de eeuwwisseling het spaarsaldo snel is gegroeid tot boven de €130 miljard. In die tijd werd er veel meer ingelegd dan opgenomen, het totaal aan spaargeld in snel tempo bijna kon verdrievoudigen. De laatste jaren is er een omslag, de groei is eruit, of in sommige perioden zelfs een daling.

Mede op advies van banken en politici benutten Nederlanders hun spaarcenten om schulden af te lossen of houden ze grotere buffers aan, of er nu rente wordt vergoed of niet. Banken betaalden tot op heden steeds meer dan 1 procent rente aan spaarders. Deze bodem is nu ook weggeslagen, het zijn geen procenten meer, het zijn tienden van procenten. Toch liggen de spaarrentes in Nederland nog hoog.

Nederlanders zijn bofkonten

Dit oogt vreemd. Maar in vergelijking met de spaarrentes in de landen om ons heen, zijn de Nederlandse spaarders wel degelijk bofkonten. Dit komt vooral doordat Nederlandse huishoudens ook veel hypotheekschuld hebben, het dubbele van de totale spaarsom. Banken kunnen de spaarcenten nog lucratief uitlenen. Dit bankieren bezorgt ze de winst.

Nederlandse banken lenen zelfs veel meer uit dan ze via spaargeld binnenkrijgen. Hierin is Nederland afwijkend ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland en België. Wat ze daar met de ene hand aan spaargeld binnenkrijgen, lenen ze met de andere hand uit. Nederlandse banken zijn veel royaler. Tegenover elke gespaarde euro staat dat er bijna twee euro’s worden uitgeleend.

Nederlandse banken zijn hierdoor afhankelijker van de kapitaalmarkt om de schulden te financieren. Om deze reden hadden ze bereidheid om wat extra rente te betalen voor de spaarcenten. Dat de rentes nu door de bodem zakken, heeft alles te maken met het besluit van de Europese Centrale Bank om de geldsluizen open te zetten. Er is door de banken bij wijze van spreken gratis geld te halen.

Spaarrentes blijven laag

De prikkel voor spaarzin is hiermee weg. Voorlopig zullen de spaarrentes laag blijven en het zal zelfs een hele poos duren voordat dit anders wordt. Pas als de kapitaalmarktrentes omhoog gaan, zal dit moment aanbreken. Dit lijkt echter ver weg, want de Europese Centrale Bank probeert uit alle macht met geldinjecties en lage rentetarieven de economische motor te herstarten.

En de spaarders? Zij koesteren hun buffers. Anders dan in het verleden hebben Nederlandse huishoudens hun spaargeld niet voor de lange termijn weggezet. Het maakt ze niet uit dat er minder dan 1 procent vergoed wordt, ze willen in onzekere tijden snel kunnen beschikken over hun appeltje voor de dorst.
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1