Rijkdom van Friezen verdampt in eigen huis

Ooit waanden de Friezen zich vermogend. Vooral door het eigen huis. Maar door de economische crisis smolt het bezit als sneeuw voor de zon weg.

Door Bert de Jong

De magere jaren vragen een zware tol. Meer dan de helft van het opgetelde particuliere vermogen is in lucht opgegaan. Het is vooral de waardedaling van huizen sinds 2008 die als schuldige moet worden aangewezen. Het doorsnee vermogen van Friese huishoudens is sindsdien €42.000 gedaald naar €27.500, blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau.

Tweederde van de Friezen heeft een eigen huis. Voor de particuliere vermogens is het een belangrijk onderdeel. Dit verklaart ook de forse afname van het vermogen tussen 2008 en 2014: met 60 procent. Veel Friezen gebruiken de woning als hun spaarpot. Ze steken er veel van hun spaarcenten in.

Sterkste prijsstijging

De Friese huizenprijzen kenden voor de crisis, in de periode 1995- 2007, de sterkste prijsstijging van alle provincies (+194%). De terugval sinds 2008 was ook iets hoger en het herstel sinds 2014 - in tegenstelling tot in de Randstadprovincies - bovendien minimaal. Toch staan er in Friesland relatief weinig woningen onder water, rapporteert ING. Door de sterke stijging van de huizenprijzen in Amsterdam en Utrecht zijn in deze steden de vermogens al hersteld.

Huishoudens in Zuidwest-Friesland zijn het meest vermogend. Het aandeel huishoudens met een vermogen van minstens €1 miljoen is 2,6 procent. Daarmee is het de vijfde regio van Nederland, ruim achter de regio Gooi en Vechtstreek en een fractie lager dan de regio’s Leiden en Bollenstreek, Utrecht en Zeeuws-Vlaanderen. Ameland is de Friese gemeente met het hoogste doorsnee vermogen: €138.000, Leeuwarden die met het laagste (€4.700).

Spaargeld

Hoe belangrijk het eigen huis voor de Friezen is blijkt ook uit de omvang van het financieel vermogen van de huishoudens. Dit zijn alleen de spaargelden en beleggingen, dus zonder de woning en de hypotheekschuld. In Friesland daalde het gemiddelde financieel vermogen van €27.500 naar €10.000. Landelijk was er een daling van €18.000 naar €12.000. Het is een gevolg van vier jaar van koopkrachtdaling, extra werkloosheid en ook inzet van spaarmiddelen voor extra aflossingen, zegt ING.

Friezen doen het toch nog niet zo slecht. In de landelijke lijst staat de provincie op plek vijf. Zeeland staat bovenaan: Zeeuwen zijn zuinig. Flevoland, waar voor de crisis veel nieuwe woningen zijn gekocht met hoge hypotheekschuld, staat er het slechtst voor. Daar was de vermogensdaling in zes jaar tijd meer dan 80 procent.  Zeeuwse huishoudens hebben gemiddeld €50.000 aan bezit, die in Flevoland zijn met €4000 het minst vermogend.

Vergrijzing

Huishoudens met 65 plussers zijn veel vermogender dan huishoudens met mensen onder de 45 jaar. Het doorsnee financieel vermogen van een 65- plusser ligt vijf keer hoger dan dat van een 45-minner. Inclusief eigen woning zijn de verschillen nog veel groter. In vergrijsde provincies als Zeeland, Limburg en Drenthe zijn huishoudens dan ook vermogender.

Er is een flinke groep huishoudens die niet of nauwelijks over vermogen beschikt. Deze kunnen moeilijk tegenslagen opvangen. Het NIBUD hanteert daarvoor richtlijnen. Als minimale buffer adviseert NIBUD €3300 voor een alleenstaande. Deze ligt boven de €5000 bij een gezin met kinderen en een eigen woning. In vijf van de twaalf provincies beschikt meer dan een kwart niet over deze minimale buffer. Flevoland kent met onge- veer de helft de meeste huishoudens die niet aan de minimale buffer voldoen, gevolgd door Groningen. 

Laatst gewijzigd op 05-08-2016 om 11:35 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1