Prestigestrijd Rabobank en vishandelaar eindigt in faillissement

Onbuigzaam. Rabobank was vastbesloten om vishandelaar Eeuwke Damstra in Woudsend te knechten. Deze is ,,leaver dea as slaaf’’. Eind 2015 eindigt de strijd in een faillissement. 

Door Bert de Jong

Het is een langslepend gevecht. Het gaat meer om prestige, dan werkelijk om de centen. Eeuwke Damstra betaalt aan de bank hoge rente en extra aflossing. Zijn visgroothandel maakt winst. De omzet van rond de €1 miljoen groeit al jaren, ondanks tegenslagen door de Russische boycot.

Van zo’n bedrijf als van Damstra zijn er maar weinig. Het zouten en drogen van voorn en spiering is zijn specialiteit. Daarvoor is een grote markt in de Oost-Europese landen, met name voor de Russen is het een lekkernij bij de borrel. Het bedrijf is de trots van Eeuwke Damstra, zijn vrouw Betty en de vier medewerkers. Zij hebben een niche, zij kunnen dingen die anderen niet zo kunnen. Logisch dus dat staatssecretaris Sharon Dijksma begin 2014 op bezoek was om het bedrijf  in het nieuwe pand te bewonderen.

Bijzonder beheer

Damstra mag zich dan wel Grutte Pier voelen, hij vecht tegen reuzen. Zijn dossier ligt bij de afdeling bijzonder beheer, de ‘beulen’ van de bank. Want door de lening van oorspronkelijk €425.000 op het nieuwe bedrijfspand en de tijdelijke lening van €225.000 vreest Rabobank Zuidwest-Friesland extra risico en wil daar van af. Goedschiks of kwaadschiks.

Verschillende adviseurs hebben geprobeerd tot een vergelijk te komen, maar de mannen van bijzonder beheer Rabobank zijn halsstarrig. Ze wijken niet, totdat dit dossier is gesloten. Het duurt ze allemaal al te lang. Zeven jaar heeft het geval Damstra al hun aandacht. Een schikking willen ze niet.

Het antwoord: executieveiling van het oude winkelpand in hartje Woudsend. Gedwongen verkoop zal onvoldoende zijn om de schulden terug te betalen. Daarmee bezegelt Rabobank het lot van het bedrijf. Damstra verzet zich tegen dit onrecht.

Kort geding

Met een kort geding heeft de vishandelaar geprobeerd de executieveiling af te wenden. Rechter Sander van Daalen heeft partijen nog opgeroepen om tot een regeling te komen. Maar Rabobank ziet helemaal niets in schikkingen. Zulks heeft alleen maar het risico dat er een sneeuwbaleffect uit voortkomt. Daar zit de bank niet op te wachten, want in den lande zijn nog heel wat lastige kwesties met bijzonder beheer op te lossen.

Rabobank mag nu toch de aangekondigde executieveiling uitvoeren, is de uitspraak van de rechtbank op 26 juni 2015. Damstra heeft het kort geding verloren. De ruggensteun die hij sinds 2009 heeft van de gemeente met een BBZ-lening van €125.000 geeft niet de zekerheden die hij dacht te hebben. Op grond van de voorwaarden van deze bijstandslening van de gemeente zou Rabobank een tijdelijke lening van €225.000 niet eerder mogen opeisen totdat de winkel is verkocht.

Consequenties

Nee, zegt de rechter, het gaat hier om een primaire overeenkomst tussen Damstra en de gemeente. Er kan geen sprake zijn van doorwerking naar Rabobank. ,,Heel bijzonder’’, zegt Damstra’s adviseur Folkert Fennema van Tybalt Management. ,,Deze uitspraak, als deze standhoudt, heeft grote consequenties. Dan komen die BBZ-leningen op de helling.’'

De zaak krijgt een vervolg. Nog is de al zo lang voortdurende kwestie niet afgerond. Het gaat om principes en prestige. Er volgt een bodemprocedure. Daarin kan nog dieper op de zaak worden ingegaan. Damstra is vastbesloten om recht te halen. ,,In mijn hart hoop ik dat er alsnog een overeenkomst komt met Rabobank’’, zegt Fennema. ,,Maar hier is zo’n extreme principezaak van gemaakt. Het gaat om niks. Onvoorstelbaar, de bank zit er keihard in.''

Tot eind 2015 worden er over en weer pogingen ondernomen om tot een vergelijk te komen. Op het laatst is er nog een gesprek met Rabobank-directeur Bert Roman. De hoop van Damstra op een oplossing wordt al de volgende dag de grond ingeboord. Beslaglegging is het antwoord van de bank. Vlak voor Kerstmis volgt het persoonlijk faillissement van Damstra en zijn vrouw. Een drama zonder winnaars.  

Laatst gewijzigd op 24-12-2015 om 11:45 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1