Beulen van banken onder vergrootglas

Eén op de vijf ondernemers ligt in de wurggreep van banken. De onvrede daarover bij de hardwerkende ondernemers is groot. Voor banken zit de pijn bij schepen en tuinbouwkassen.

Door Bert de Jong

Banken liggen onder het vergrootglas. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind maart 2015 een nieuw rapport gepresenteerd over vermeende misstanden. Over hoe banken af en toe helemaal niet de vrienden van ondernemers zijn.

De Tweede Kamer heeft op 16 april in een rondetafelgesprek met betrokkenen extra informatie gekregen van mensen uit alle disciplines. Van bestuurder Rien Nagel en ook van ondernemersvoorman Hans Biesheuvel. 

Tot de gastsprekers hoorde ook managementadviseur Folkert Fennema van Tybalt Management uit Goutum. Iedere week krijgt hij vijf tot tien wanhopige ondernemers die de duimschroeven zijn aangedraaid door banken. ,,Het gaat maar door. Er zijn veel ondernemers in problemen.''

De slagers van de banken, die zitten bij Bijzonder Beheer. Zij nemen ondernemers in de wurggreep op het moment dat het wat minder gaat met het bedrijf, of omdat de bank zelf minder vertrouwen heeft. Zelfs als rente en aflossing keurig worden betaald.

,,We hebben uw dossier bekeken.’’ Het is een beginzin die intussen als een donderslag binnenkomt bij ondernemers. Het betekent vaak dat er volgens de bank iets aan de hand is. Het is het begin van een bizarre rit in een rollercoaster.

Bijzonder Beheer gooit alles overhoop. Vraagt aflossing van leningen, zegt kredieten op, legt forse hogere rentes op, wil extra onderpand, eist een veelheid aan extra informatie en accountantsrapporten. Banken gaan in dit soort gevallen vooral voor hun eigen positie.

De slagers van de banken zijn cijferaars, zij spreken amper ondernemers, zij regeren en concluderen op basis van cijfers en rekenmodellen. Als Bijzonder Beheer vreest dat er voor de bank risico’s zijn, dan moet er worden ingegrepen. Basta.

Ondernemers voelen zich geïntimideerd, zijn bang om hun relatie met de bank op het spel te zetten. Want hoe verder? Hun eerste zorg is de continuiteit van het bedrijf, de verantwoordelijkheid voor werknemers ook. Maar menigeen voelt de onrechtvaardigheid.

Slechts een enkeling durft het aan om de strijd aan te gaan. Euwke Damstra uit Woudsend is er zo eentje. Hij ligt met zijn visgroothandel in de clinch met Rabobank Zuidwest Friesland, nadat deze extra zekerheden eiste. Maar Damstra is een trotse man. Die laat zich niet een twee drie de wet opleggen.

Of Damstra snel met extra zekerheden over de brug wil komen, zo eist de bank. Beperking van de limiet voor rekening courant ligt op tafel. Aflossing van een lening van €225.000. Er duurt nu al bijna een jaar een juridische strijd.

Het is een ongelijke strijd, omdat het uithoudingsvermogen van de bank vele malen groter is dan die van de ondernemer die feitelijk door de bank al een nieuw probleem heeft. Bij de rechter kwamen Rabobank en Damstra er nog niet uit, al gaf de bank wel aan tot een vergelijk te willen komen. 

Pijnlijke dossiers

De AFM heeft als toezichthouder een ronde gedaan langs betrokkenen. Het is een verkennend onderzoek geweest, waarbij vier banken zijn beschouwd: Rabobank, ING, ABN Amro en Deutsche Bank. In ieder geval zijn er bij de AFM veel pijnlijke dossiers op tafel gekomen, zoveel is al wel duidelijk.

Opmerkelijk is de conclusie van AFM dat er een grote kloof zit tussen banken en bedrijven. Ondernemers verwachten hulp van de bank, maar krijgen pijnlijke maatregelen die plots uit de lucht komen vallen. ,,De werkwijze van bijzonder beheer staat op gespannen voet met het belang van de klant’’, stelt AFM vast in het rapport.

MKB’ers klagen bij de AFM dat zij de overdracht naar bijzonder beheer niet begrijpen en als onterecht ervaren. Het geldt vooral in die gevallen dat zij nog niet achterlopen met hun rente- en aflossingsverplichtingen en nog binnen de limiet van hun rekening courant zitten.

Veel ondernemers zijn verbolgen over de methoden van de bank, weet de AFM. Ze werden door hun accountmanager bij de bank uitgenodigd voor een afspraak. Bij de bank gekomen, werden ze tot hun grote verrassing ontvangen door bijzonder beheer. De accountmanager was in geen velden of wegen te bekennen.

Er zijn van de kant van ondernemers weinig goede woorden te vinden voor de wurggreep van banken, zo is ook aan AFM duidelijk gemaakt. Ze snappen niet wat het blokkeren van betaalrekeningen, nieuwe taxaties van het onroerend goed en door de bank aangestelde, maar door het bedrijf betaalde  adviseurs bijdragen aan een oplossing voor hun bedrijf.

De nieuwe taxaties zijn voor de bank van belang om in kaart te hebben wat de actuele waarde is van de zekerheden. In de praktijk is het een mistig verhaal. Wie geeft de opdracht? Op welke grondslagen wordt getaxeerd? Wie betaalt de taxatie eigenlijk? De schrik is soms groot: ,,Opeens was mijn pand €1 miljoen minder waard, omdat er een andere taxateur van de bank langs was geweest’’, citeert de AFM een klager.

Toon is dreigend

Veel MKB’ers geven aan zich geïintimideerd te voelen door de bank. De toon van de managers van de afdelingen bijzonder beheer is dreigend. Ze laten weinig ruimte voor discussie. Het advies van AFM is duidelijk: De bank moet de klant respectvol tegemoet treden.

Het rapport van AFM is verder begripvol voor de banken. ,,Wij hebben geen aanwijzingen gevonden voor een patroon van benadeling van klanten door banken of het bestaan van een ‘verdienmodel’ gebaseerd op maatregelen bij bijzonder beheerklanten.

Het grootste verbeterpunt voor banken is naar de mening van AFM de communicatie. Banken moeten de klanten beter vertellen wat ze te wachten staat met bijzonder beheer. De kwestie is niet dat ze terecht of onterecht naar de beul gaan, maar dat het goed wordt verteld.

De AFM bepleit dat banken meer inzicht geven in hun afwegingen en dat ze moeten laten zien dat ze rekening houden met de financiële situatie van de klant. Banken moeten duidelijk maken waarom bijzonder beheer de regie overneemt. En ook beter onderbouwen waarom er extra renteopslagen en vergoedingen moeten worden betaald.

Opmerkelijk is dat de AFM bij het doorspitten van veel klantendossiers een deel van de communicatie tussen bank en klant niet heeft kunnen terugvinden. Vooral gespreksverslagen en schriftelijke communicatie ontbraken.

Dat is vreemd, vinden zelfs bankmedewerkers. Want een bank houdt de klantendossiers nauwgezet bij. En in een bijzondere situatie al helemaal.  Het heeft er de schijn van dat ze voor het bezoek van de AFM zijn opgeschoond.

Het uit Leeuwarden afkomstige Tweede Kamerlid Farshad Bashir (SP) heeft de banken op de korrel. Hij heeft in maart kamervragen gesteld over de praktijken van de afdeling bijzonder beheer, in het bijzonder die van de Rabobank.

Bashir vraagt zich af of het wel allemaal in de haak is met de opkooppraktijken van de Rabobank. Er ligt een schijn van belangenverstrengeling, oppert Bashir. Bodemgoed, de BV die voor de bank vastgoed en binnenvaartschepen opkoopt, wordt bestuurd door drie medewerkers van de afdeling Bijzonder Beheer van Rabobank.

Bashir stelt voorts vraagtekens bij een handige weg van de Rabobank om gemeenschapsgeld te benutten om de eigen verliezen mee af te dekken. Via Borgstelling MKB Kredieten stelt de overheid zich tot een maximum van €1 miljoen garant. De overheid stelt zich garant voor een totaal van ruim €3,4 miljard. 

Als de bank geen fiducie meer heeft in een bedrijf, kan deze de lening opzeggen en het vastgoed veilen. Daarna kan de bank aankloppen bij dit fonds en het geleden verlies terugkrijgen. Een spel zonder nieten eigenlijk. In de periode 2009 tot en met 2014 is er netto €335 miljoen uitgekeerd aan banken vanwege verliezen op kredieten. 

Bashir vreest praktijken als in het Verenigd Koninkrijk. Daar schonen de afdelingen bijzonder beheer van banken de bedrijvenportefeuille op door ook gezonde bedrijven ,,over het randje’’ te duwen. Hij heeft het niet zo op deze beulen van de banken. Hij vraagt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wat die er van vindt. ,,Gedragen ze zich wanstaltig, manipulatief en samenzweerderig?''

Dijsselbloem ziet het probleem niet zo, blijkt uit zijn antwoorden. Hij vindt het ook in het belang van de klant dat Bodemgoed meebiedt. Zo is er een extra prikkel om de bodemprijs op een veiling te halen. De minister vindt het allemaal passen binnen de termen van zakelijk handelen. En bovendien zijn er wettelijke waarborgen. Hij acht het onmogelijk dat Rabobank sommige klanten expres in de problemen brengt om zo goedkoop het vastgoed te bemachtigen. 

Verliespost voor bank

Rabobank rapporteert dat over de afgelopen jaren het merendeel van de objecten waarop Bodemgoed of een dochtervennootschap heeft meegeboden, toch naar andere kopers zijn gegaan. Ongeveer eenvijfde is door Bodemgoed opgekocht vanwege een te lage prijs. Daarvan is driekwart alweer in andere handen overgegaan. Soms tegen een hogere, maar vaker tegen een lagere prijs. Bodemgoed is voor Rabobank ook een verliespost.

De pijn zit duidelijk bij de schepen en tuinbouwkassen. Op de executieveilingen is meer dan 90 procent door Bodemgoed ingekocht. Deze objecten zijn echt een last voor de bank. Ze blijken heel slecht door te verkopen. Het lijkt onderhand meer op een stille sanering met geld van de bank. 

Laatst gewijzigd op 15-04-2015 om 15:07 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1