Geldpijn bij ziekenhuis Sneek; duikeling MCL

De Friese ziekenhuizen zijn doorgelicht. Pijn is er bij de Antonius Zorggroep in Sneek. Het ziekenhuis zit in de financiële rode zone. Oppassen dus.

Door Bert de Jong

Het schrikbeeld zit in Friesland. Het faillissement van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is precies wat elk ander ziekenhuis kan overkomen. Vooral de kleinere ziekenhuizen hebben grote moeite om overeind te blijven.

Het Sneker Antoniusziekenhuis financieel presteert ondermaats, al twee jaren achtereen. Net als bij veertien andere Nederlandse ziekenhuizen wappert hier de rode vlag. De Antonius Zorggroep is zowel in 2013 en 2014 financieel ongezond, waarschuwt accountantsorganisatie BDO.  In de ranglijst is Antonius zelfs dieper gezakt: van 53 naar 57. 

Bijna een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen heeft een financieel probleem, rapporteert BDO. En het zijn vooral de kleinere ziekenhuizen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. ,,Het lijkt een kwestie van tijd dat ziekenhuizen die nu in de gevarenzone zitten, failliet gaan’’, stelt onderzoeker en accountant Chris van den Haak van BDO.

Alarmfase

Alarmfase-1 voor de in 2015 pas aangetreden bestuursvoorzitter Jack Thiadens. Het mes gaat erin bij Antonius Zorggroep, waartoe ook het ziekenhuis in Emmeloord  en Thuiszorg Zuidwest Friesland horen. Ziekenhuizen in zwaar weer moeten regie nemen om te kunnen overleven, waarschuwt Van den Haak nu.

Voor Thiadens zijn honderd dagen genoeg om zo’n fors herstelplan op tafel te leggen. Honderd banen gaan dit jaar verloren. Er wordt flink gesnoeid in de kosten, bijvoorbeeld die voor huisvesting en apparatuur. Ook worden de kapitaalslasten omlaag gebracht. ,,We zijn al met het herstelplan bezig'', zegt woordvoerder Jannet Jouwsma. ,,Het rapport is voor ons geen verrassing meer.''

Contract

Bovendien wil het Sneker ziekenhuis een meerjarig zorgcontract regelen met De Friesland Zorgverzekeraar. In combinatie met andere afspraken met deze zorgverzekeraar valt er zo veel beter te sturen op inkomsten en uitgaven. De Friesland heeft zo’n meerjarig contract (een novum) eerder afgesproken met Medisch Centrum Leeuwarden. ,,Het geeft meer houvast en duidelijkheid’’, legt Jannet Jouwsma uit.

In de volgende benchmark van BDO over 2015 moet Antonius Ziekenhuis een hogere klassering hebben, is het voornemen. Bij BDO is Van den Haak onverbiddelijk: ,,Als zij de aanhoudende onvoldoende financiële prestaties niet snel weten om te buigen, dan lijkt er geen toekomst voor hen.’’

De Tjongerschans beste

Andere Friese ziekenhuizen doen het beter. De best presterende is De Tjongerschans in Heerenveen, op plaats 26. In 2013 was dit 27. Daarna komt Medisch Centrum Leeuwarden op plek 37. Het Friese topziekenhuis moet oppassen, want jarenlang was het terug te vinden in de top tien. De forse duikeling van plaats 7 in 2013 is een lelijke aantasting van de reputatie.

Nij Smellinghe in Drachten had normaal gesproken in de top-30 gestaan, concluderen de accountants van BDO. Nu rest de 49ste plek. Het is het gevolg van een omvangrijke bijzondere last als gevolg van afwaardering van vorderingen. Het is boekhouderstaal voor de zeperds die Nij Smellinghe haalde met de zorggroep Pasana en De Sionsberg.

Het kleinste ziekenhuis van Nederland tot dan toe kon het niet langer bolwerken. Het bezweek onder een zware schuldenlast.  De bekommering om het Dokkumer hospitaal kost Nij Smellinghe €20 miljoen. En in de boeken van 2013 een verlies van €2,8 miljoen en in 2014 maar liefst €4 miljoen. Nij Smellinghe heeft overigens van alle ziekenhuizen het laagste rendement.

Fusies

Fusies kunnen wel degelijk een oplossing zijn voor ziekenhuizen in financiële nood. Maar dan is er ook de waarschuwing van BDO. Want de ellende is niet voorbij, enkel door te gaan fuseren. Van den Haak: ,,Fusies leiden ook tot kosten en investeringen die terugverdiend moeten worden.’’

Dit hebben ze bij Antonius Zorggroep al eerder goed begrepen. De voorgenomen bestuurlijke fusie met de Kwadrantgroep is begin oktober definitief afgeblazen. Niet zinvol en zonder meerwaarde luidt de conclusie. Het aanvankelijke fusievoornemen dateert van 2013. Ook ziekenhuis Nij Smellinghe en zorggroep Pasana zouden deelnemen. De laatste is failliet, de eerste heeft zich daarna teruggetrokken.

Kloof

Er is sprake van een groter wordende kloof tussen goed en slecht presterende ziekenhuizen, stelt BDO. Opvallend is dat vooral de kleine ziekenhuizen aanmerkelijk slechter scoren. De helft van de onvoldoendes zit bij deze categorie. Bovendien hebben de kleine ziekenhuizen in 2014 de helft minder resultaat geboekt.

Daarentegen gaat het de grotere ziekenhuizen steeds meer voor de wind. Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben een totaal eigen vermogen van €3,2 miljard opgebouwd. De stresstest van BDO levert een 7,3 als gemiddeld rapportcijfer op.

Laatst gewijzigd op 10-10-2015 om 10:00 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1