Friese speldenprik tegen macht van Monsanto

In de ban van de moestuintjes? Daarachter schuilt de werkelijkheid van machtige zaadveredelaars. Het is met zaadjes een beetje als een strijd tegen de reus Goliath. Een Fries signaal.

Door Bert de Jong

Heerlijk zo’n eigen moestuintje. Elke dag zie je weer iets groeien of bloeien. En als je wat zaadjes oogst en bewaart, is er een volgend jaar opnieuw plezier. In het klein kan het, maar in het groot werkt het zo niet. Daar gelden wetten van de macht.

Een net begonnen Friese zadenbibliotheek is een wapen tegen machtige zaadveredelaars. Nou ja, een speldenprik. Maar het moet ergens beginnen, vinden Janet Pasveer en Tine Sietsma. ,,Wy diele siedsjes dy’t komme fan ús frije natoer.’’

Maar ach, de tuin van hun project Roeach in Joure is 850 vierkante meter groot. Een stipje, in vergelijking met de schaalgroottes waarmee elders op deze aardkloot akkers tot in het oneindige zijn volgeplant met gewassen. Het wordt echter eng als overal dezelfde aardappel moet worden verbouwd, of dezelfde maïs. En als enkele grote bedrijven daarover de macht in handen hebben. Dan is er zelfs een bedreiging van de biodiversiteit in de natuur.

Zaden van iedereen

Wat de natuur aan zaden geeft van bloemen en groenten is van iedereen, vinden Janet Pasveer en Tine Sietsma, de gedreven initiatiefnemers van de zadenbibliotheek in Joure. Dus delen zij gratis uit. Zodat de zaden in andermans tuinen opnieuw kunnen bloeien en zij weer nieuwe zaden krijgen om uit te delen.

Het is idealisme met een boodschap. Want dat zaden vrij zijn, dat is een misvatting in de ogen van grote zaadveredelaars als Monsanto, Bayer, Dupont, Dow en Syngenta. Die vinden dat zij de rechten hebben. En als het niet zo is, dan zou het zeker zo moeten zijn.

Biologische teelt

Tine Sietsma vindt dat te ver gaan. Met liefde weet ze nu bijvoorbeeld zaadjes uit te delen van rode boerenkool, een vergeten groente. Of van wortelpeterselie, pastinaak en aardperen. Samen met Janet Pasveer levert ze ook nog eens teeltadviezen om zo mensen te enthousiasmeren meer aan de slag te gaan met biologische teelt.

Hun zadenbibliotheek moet de schakel zijn voor veel startende tuiniers om hun eigen moes-, kruiden- of bloementuintje te maken, maar dan weer iets groter dan supermarktketen Albert Heijn weggeeft. Roeach is de tweede zadenbibliotheek van Nederland en beleeft het tweede seizoen. Er zijn dertig leden die zaad inbrengen.

Monnikenwerk

Friesland kent als geen andere provincie het enthousiasme wanneer er in het verleden zo na jaren monnikenwerk bijvoorbeeld een nieuw aardappelras kon worden gepresenteerd. Maar in mindere mate en vooral op regionale schaal gold het ook voor nieuwe bonenrassen of verbeterde bloemkolen.

Met nostalgische gevoelens wordt teruggedacht aan hoe landbouwers, tuinders en kleine kweekbedrijfjes een halve eeuw geleden nog met jobsgeduld nieuwe rassen kweekten. Meestal was het niets, een enkele keer was het raak.

De introductie van biotechnologie en daarna  genetische manipulatie zette de boel op zijn kop. Het maakte mogelijk dat rasverbeteringen veel sneller konden worden doorgevoerd. Het was puur vernuft en zeer kostbaar en zodoende van een heel andere orde dan het kweekwerk van de op kleine schaal werkende tuinders en akkerbouwers.

Dominantie

In korte tijd is de dominantie van enkele zaadveredelaars sinds 1980 heel erg groot geworden. Monsanto, Dupont en Syngenta hebben wereldwijd ruim de helft van de commerciële zadenmarkt in handen. Als het gaat om groentezaden dan zit maar liefst 95 procent bij de vijf grote jongens.

Met een machtige lobby en een ragfijne opzet breiden deze agrogiganten hun invloed uit. Het fijne is dat ze met al hun kennis en expertise in staat zijn om rassen te kweken die niet vatbaar zijn voor gevreesde plantenziekten. Maar dat is niet het maatschappelijk belang wat deze concerns nastreven. Zij denken in financiële rendementen.

Dus hebben ze er belang bij dat wordt gekozen voor de eigen rassen die passen in de industriële landbouw. Hun argument: met biologische landbouw heb je geen duurzame oplossing voor voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking. De grote concerns hebben een antwoord met rassen die ziekteresistent zijn. Monsanto heeft ook al zaairassen ontwikkeld die zijn voorbereid in combinatie met het onkruidverdelgingsmiddel Roundup, ook een product van Monsanto. Zo maakt het bedrijf zelf de cirkel rond.

Op ragfijne wijze claimen de grote zaadveredelaars daaropvolgend het eigendomsrecht op gewassen. Voorbeeld: Syngenta kreeg in 2013 een patent op rode paprika die resistent is tegen witte vlieg. Niemand anders mag met deze rode paprika aan de slag. Het leidde tot een storm van protest, want een paprika uit de natuur, ook al is deze gemodificeerd, kan nooit een uitvinding van een zaadveredelaar zijn.

Europese zadenwet

Industriële zaden worden meer en meer de norm. Ook de regelgeving in de Europese Unie speelt de grote spelers in de kaart. Lang hebben zij gehoopt op nieuwe Europese wetgeving, waarmee de deur alleen nog op een kier staat voor de kleine veredelaars.

Het kwam er niet van. Eigenwijs wees het Europese Parlement de zadenwetgeving in het voorjaar van 2014 met grote meerderheid naar de prullenbak. Het wetsvoorstel was te ingewikkeld en onwerkbaar geworden. Bovendien had de druk vanuit milieu- en maatschappelijke organisaties zijn werk gedaan. En er was ook bij europarlementariërs de overtuiging dat er diversiteit in zaden nodig is voor een duurzame landbouw.

Feit is dat de biodiversiteit in de afgelopen decennia al schrikbarend is teruggelopen. Het maakt kwetsbaar. Stel dat in Friesland een en dezelfde aardappel wordt geteeld. Op het moment dat er een onbekende virusziekte uitbreekt, wordt het hele daarvoor gevoelige aardappelareaal bedreigd. De Ierse hongersnood met 1 miljoen doden tussen 1845 en 1850 door de uitbraak van de aardappelvirusziekte phytophthora bewijst het risico.

Ondertussen groeit langs andere weg de invloed van de grote zaadveredelaars. Op de agenda van de Europese Commissie staat nog wel degelijk een aangepaste zadenwet. Meer regels, ook al zijn er allerlei uitzonderingen voor lokale producten als Opperdoezer Ronde en Friese woudbonen, zijn voor de grote zaadveredelaars voordeel. Zij hebben de kracht om in deze regelberg overeind te blijven.

Handelsverdrag

Grote internationale concerns zitten niet stil om wereldwijd hun belangen veilig te stellen. Het in de maak zijnde internationale handelsverdrag (TTIP genaamd) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is in dat kader misschien nog wel interessanter. Want als de zaadveredelaars de Amerikaanse privileges met bijvoorbeeld genetische manipulatie en rechten zo ook naar Europese landen kunnen krijgen, zijn er grote stappen te maken.

De Nederlandse overheid stelt dat zo’n handelsverdrag veel voordelen kan opleveren. Deze, zo wordt verzekerd, mogen niet ten koste gaan van mens, dier, plant en milieu. De Europese wetten en regels voor biotechnologie moeten van kracht blijven en daarvoor moeten ook garanties komen. Toch lijkt het erop dat zo’n nieuw handelsverdrag mogelijkheden biedt om juist de Europese regels voor genetisch gemanipuleerde gewassen te omzeilen.

Macht in VS

Het is een schrikbeeld, hoeveel macht Monsanto heeft in de Verenigde Staten. Het concern fungeert als monopolist. Een akkerbouwer heeft amper mogelijkheden om ‘vrij’ zaaigoed te benutten.  Ook hier gaat het langs de weg van extra regels. Met de Monsanto-zaadwetten in de verschillende Amerikaanse staten is het voor boeren moeilijk om zelf zaad te winnen. De tijd van een voorraad zaad voor het volgende jaar is voorbij.

Zadenkast

Wat een geluk dat het in het klein anders kan en anders mag, vinden Janet Pasveer en Tine Sietsma. Zij tonen hun zadenkast vol met potjes met zaden die kosteloos worden uitgeleend. Ondertussen maken ze wel een lange neus naar de grote zaadveredelaars. Waar deze een vrije ruil in zaden ‘belemmeren’ , ziet het Jouster tweetal het mogen ruilen van zaden als een grondrecht van alle mensen.

,,It giet hjir om it belang fan de biodiversiteit’’, zegt Sietsma. ,,Der ferdwynt hieltyd mear, wylst de ierde no krekt in grutter tal planten, grientes en krûden nedich hat.’’ 

Laatst gewijzigd op 17-03-2016 om 15:34 uur

 
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1