Derde ziekenhuiseten in afvalbak: Fries antwoord op verspilling

De verspilling aan eten is heel groot in de gezondheidszorg. Maar liefst een derde verdwijnt in de afvalbak. Toch kan het dat oma de rode kool eindelijk weer met smaak opeet.

Door Bert de Jong

Het gaat om honderdduizend kilogram aan met zorg bereide maaltijden. Voor de koks is het stil verdriet. Het eten vindt een einde in afvalcontainers, omdat in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen het eten niet smaakt. Het is een grote verspilling, de kosten lopen landelijk in de honderden miljoenen euro’s.

Fryslân laat zien dat het heel anders kan. In anderhalf jaar is bij veertien zorgorganisaties de verspilling van eten geweldig teruggedrongen. Die honderdduizend kilogram verdwijnt niet meer bij het afval. Sommige instellingen lukt het zelfs om de voedselverspilling tot minder dan 10 procent terug te dringen. Er is voorts al voor €450.000 op inkoop van voeding bespaard. En belangrijk: de waardering voor het eten is hoger. 

Veel patiënten in ziekenhuizen schuiven het eten aan kant.  Het smaakt ze niet. Sommige koks missen het fijne gevoel, sommige patiënten zijn echt zeurpieten. Maar nieuw is dat je een glimlach op de gezichten van patiënten en ouderen kunt toveren door hun smaak te sturen. Ineens gaat er veel minder voedsel in de afvalbak.

Recht op lekker eten

,,Ieder mens heeft recht op lekker eten'', zegt kok Thijs Geerdink van de Friese zorggroep Patyna. Hij bekommert zich om de patiënten, hij is de kok die bij ze komt om het eten te bespreken. De smaak van het eten is een van de meest besproken onderwerpen in zorginstellingen. Wat te doen als het heerlijkste eten naar karton smaakt.

Kankerpatiënten kunnen tijdens een chemokuur hun smaakbeleving verliezen. Anderen kunnen door gebruik van bepaalde medicijnen een heel ander smaakpatroon krijgen. Geerdink verdiept zich samen met collega’s al anderhalf jaar in smaak. Want hij vindt het belangrijk dat mensen eten.

Smaakpaspoort

Een doorbraak is het nieuw ontwikkelde smaakpaspoort. Zo wordt in kaart gebracht wat iemand lekker vindt, zo wordt de beleving van zoet, zout, zuur, bitter, pikant en umami geijkt. Bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek en bij de zorginstellingen van Patyna hebben 45 personen zo’n smaakpaspoort gekregen.

Deze vernieuwende kijk opent de ogen. De nominatie op de beurs Welkom in de Zorg in Utrecht is zelfs verzilverd tot prijswinnend. Geerdink is opgetogen. Hij weet dat met deze aanpak nog veel winst is te behalen. Met plezier vertelt hij dat een oudere oma eindelijk weer de smaak van rode kool ontdekte. ,,We hebben de zuurgraad verdubbeld, toen proefde ze weer rode kool.’’

Het mes snijdt aan twee kanten. Want jaarlijks wordt in Nederland maar liefst €1,9 miljard aan zorgkosten uitgegeven om ondervoeding tegen te gaan. Deze kosten kun je fors verminderen als het lukt om mensen het eten te laten smaken. Als een derde van alle maaltijden niet meer in de vuilnisbak verdwijnt is er ook flink op kosten te besparen. Een maaltijd in een zorginstelling heeft een economische waarde van tussen de €6 en €9.

Duurzame zorg

Een grote bijdrage aan duurzame zorg, merkt hoogleraar Marjan Minnesma op. De directeur van Urgenda constateert dat Fryslân voorop loopt met circulaire economie. Het terugdringen van voedselverspilling in de zorg moet volgens haar een voorbeeld zijn voor elders.

Het is hard nodig ook, want ,,elke generatie is verplicht de aarde niet slechter door te geven dan dat ie hem gekregen heeft’’. Dan moet menigeen uit zijn groef komen, stelt ze. Een voorbeeld: om 1 kilo vlees te produceren is 15.500 liter water nodig.

Het ziekenhuis in Hoorn noemt ze als voorbeeld. Daar komt 80 procent van de ingrediënten voor de keuken uit de eigen regio. ,,Het is te organiseren, dat bewijst Hoorn. Met zijn allen kun je nog veel meer stappen zetten.’’ Waar draait het om? Een omzet van €2 miljoen en werk voor 240 fte in de regio.

Landelijk vervolg

Het project ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ van veertien Friese zorginstellingen krijgt ook landelijk een vervolg, vertelt directeur Koen Nouws Keij van de Stichting Diverzio die het project tot een succes heeft gemaakt. Ook wat betreft duurzaam zijn er al grote stappen gemaakt. Veel van de instellingen kiezen voor biologische ingrediënten en/of voor producten uit eigen streek.

Zorgverzekeraar De Friesland heeft het project gefinancierd. Voor beoogd bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van De Friesland zijn twee vragen aan zijn 92-jarige belangrijk om te stellen aan ouderen. Hoe ze zich voelt en hoe het eten smaakt. Hierin zitten de antwoorden voor het welbevinden.

Bij Berchhiem in Burgum krijgen de bewoners fingerfood op tafel. Voor zoveel mogelijk smaken. Kok Thijs Geerdink ziet dat er wordt gegeten. ,,Als er een glimlach verschijnt, dan is de smaak goed.’’

Laatst gewijzigd op 06-04-2016 om 20:10 uur

 
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1