Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong

Het jaar 2020 is het richtpunt. In dat jaar hebben de 650.000 Friezen een heel ander zorgaanbod. De complexe zorg is dan te vinden in Leeuwarden, in ziekenhuis MCL. Minder ingewikkelde zorg is te vinden in de andere Friese ziekenhuizen. Nog belangrijker, de Friezen moeten dan ook gezonder zijn, onder andere door preventieve zorg.

De visie is sinds 2011 met verve neergezet door Diana Monissen, de net vertrokken bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar De Friesland. Haar overtuiging was dat het anders moet, met dappere dokters en met dappere zorgverzekeraars die allebei hun nek durven uitsteken.

Voorbeeldfunctie

Diana Monissen heeft het fundament gelegd voor wat nu wordt gebouwd. Ziekenhuis MCL moet een topziekenhuis worden. Met het in gang gezette project Friesland Voorop is er draagvlak gecreëerd bij patiënten, chirurgen, huisartsen, ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars voor een radicaal anders denken over zorg. Het project is een voorbeeld voor de rest van het land.

De proeftuin Friesland Voorop krijgt steeds meer vorm. Het was de ambitie om het Friese zorglandschap opnieuw in te richten. Iedere Fries moet goede zorg en ondersteuning krijgen, maar langs een andere weg. De zorg wordt zoveel mogelijk in de eerste lijn georganiseerd. 

Nu helpt zorgverzekeraar De Friesland om de ambities voor het Leeuwarder ziekenhuis MCL werkelijkheid te maken. Ook bij De Friesland is men onorthodox gaan denken, in deze zin heeft Monissen woord gehouden. Door nu een contract voor vijf jaar met MCL af te sluiten is er financiële zekerheid waardoor omvangrijke investeringen in gang kunnen worden gezet.

Geld in operatiekamers en spoedeisende hulp

MCL krijgt een nieuw complex met operatiekamers en kan nu de oude wens voor een nieuwe spoedeisende hulp in vervulling laten gaan. In 2016 kunnen bouwvakkers aan de slag. Jarenlang heeft de koepel Zorgpartners Friesland deze investeringen opgeschoven, omdat er te veel onzekerheden waren over de financiering van de zorg en de ontwikkeling van de vraag. De ziekenhuizen merkten dat banken terughoudend waren geworden om de investeringsplannen vol te financieren, een nieuwe gewaarwording.

Zorgverzekeraar De Friesland is de sleutel. Het tot en met 2019 durende contract draait om honderden miljoenen euro’s. Maar tegelijk realiseert De Friesland zo een nieuw deel van het door Diana Monissen bedachte bouwwerk van de toekomstige zorg. Want het is een investering in de topfunctie die MCL moet vervullen.

Reizen amper probleem

Dat Friezen in de toekomst vaker voor specialistische zorg moeten reizen, dat is een gegeven. Maar dat is veel minder een probleem als gedacht, blijkt uit eerder onderzoek van De Friesland. Een groot deel van de ongeveer 500.000 verzekerden is bereid voor een betere behandeling verder te reizen. In de praktijk blijkt het ook steeds. Het beste voorbeeld is ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum, waar patiënten ook veelvuldig naar Leeuwarden, Drachten of Groningen reizen om de beste zorg te genieten.

Op dit moment kunnen de ongeveer 650.000 Friezen kiezen uit vijf ziekenhuizen en drie buitenlocaties (MCL Harlingen, de poliklinieken van Antonius Ziekenhuis en De Tjongerschans in Lemmer en het academisch ziekenhuis in Groningen). De zorgverzekeraars sturen steeds meer op patiëntenstromen. Voor zorginkoop worden de factoren prestatie en kwaliteit steeds belangrijker.

Het gaat de komende jaren verder. Er komen betere afspraken met de andere Friese ziekenhuizen. Zoals MCL nu ook specialistische oncologische zorg biedt, zo is op meer terreinen een herverdeling mogelijk van complexe zorg. Chirurgen denken mee over een andere opzet voor bijvoorbeeld orthopedie, oogheelkunde en plastische chirurgie. Het plan is om te werken met specialistische centra in Leeuwarden en voor- en nazorg te houden in de regionale ziekenhuizen.

Zorgverzekeraar De Friesland is ervan overtuigd dat dit de weg is. Zo kan de kwaliteit van de zorg in Friesland hoog worden gehouden. En bovendien, het is ook nog eens goed voor werkgelegenheid.

Laatst gewijzigd op 12-06-2015 om 12:02 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1