Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong

Edelmetaal Waarborg in Joure keurt al 80 procent van alle in Nederland verhandelde gouden en zilveren sieraden. Concurrent Waarborg Holland Platina Goud en Zilver in Gouda is op 22 maart 2016 failliet is verklaard. Twee dagen later is er al een doorstart. De directie gaat in afgeslankte vorm door. Er werkten tien mensen.

Het is een bijzonder verhaal, want in dit geval heeft de Jouster nieuwkomer het vanouds gevestigde bedrijf verslagen. Waarborg Holland in Gouda is voortgekomen uit de privatisering van wat heel lang een rijksdienst was. Met de nieuwe Waarborgwet uit 1986 werd het speelveld echter anders.

Sinds 2002 zijn het in Nederland twee bedrijven die de taken uit deze Waarborgwet mogen uitvoeren. Het was de Jouster zilversmid Jaap van der Meulen die het na veel juridische strijd voorelkaar kreeg om ook onderzoeks- en keuringswerk van edelmetalen te mogen verrichten. Het monopolie van Waarborg Holland in Gouda werd daarmee met succes aangetast. 

Markt veroverd

Van oudsher ligt de taak al eeuwenlang bij Waarborg Holland in Gouda, maar EWN in Joure wist veruit het grootste deel van de markt te veroveren. De nieuwkomer in dit specialistische werk zette de boel op zijn kop. Het Jouster bedrijf wist zijn slag te slaan door modernere en efficiëntere werkwijzen. De ingesleten ambtelijke patronen bij de Goudse evenknie waren een groot obstakel om de bedrijfsvoering aan te passen.

Dit wreekte zich. Het bedrijf verloor in het afgelopen decennium steeds meer marktaandeel. Het bedrijf zat al jaren in de rode cijfers. In 2015 beliep het verlies rond zeven ton op een omzet van €1,5 miljoen. Dat was niet meer vol te houden. De poging om het tij te keren met een reorganisatie kwam te laat. Bovendien wilde uitkeringsinstantie UWV niet meewerken met ontslagaanvragen. Nu gaat het langs de weg van een faillissement.

Verliesjaren

Directeur Marc Breitsma van Edelmetaal Waarborg in Joure is niet verbaasd over het faillissement. Hij zag het deficit al enige tijd aankomen. De verliesjaren waren duidelijke signalen. Breitsma ziet waar de voordelen van zijn eigen bedrijf zitten. Snelheid van werken en een hoge kwaliteit met de nieuwste technieken maken het onderscheid.

Doorstart

Curator Marc Udink werkt niettemin al enige tijd aan een doorstart voor Waarborg Holland. De directie ziet daartoe mogelijkheden. Er is sprake van een zogeheten prepack-faillissement. De curator heeft al in de keuken gekeken en de doorstart kunnen voorbereiden.

Maar daarmee is het bedrijf nog niet snel op gelijke hoogte met Edelmetaal Waarborg in Joure. Met nieuwe verfijnde technologie krijgen nu al miljoenen sieraden per jaar bij Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN) een keurteken, opdat een ieder weet welk gehalte zilver, goud of platina erin is verwerkt. 

In de stempelkamers stansen werknemers bij voortduring keurtekens in ringen, armbanden, oorbellen en wat er maar in goud en zilver valt te bedenken. Een ieder kan aan de hand van keurtekens als Z800, 835 of 925 zien wat het zilvergehalte is.

Hieraan gaat onderzoek vooraf om het juiste gehalte te bepalen. Met nieuwe technologie kan het heel snel en exact. Er is veel geïnvesteerd in röntgenstralentechniek wat in de plaats kwam voor een tot dan arbeidsintensief proces. Met drie röntgensystemen wordt nu met een hoge mate van nauwkeurigheid het gehalte bepaald van goud, zilver, platina en palladium. 

Extra werk

Ook als er geen doorstart zou zijn voor de Goudse concurrent, kunnen ze het extra werk in Joure gemakkelijk aan. Er zijn nu vijftien mensen druk mee. Het Jouster bedrijf heeft zijn reputatie ook in Duitsland opgebouwd. Daar heeft Edelmetaal Waarborg eenzelfde waarborgcertificering voor edelmetalen opgezet. Daar werken nu veertien mensen.  

Heeft het Jouster bedrijf belangstelling voor Waarborg Holland in Gouda of wil het de helpende hand toesteken? Breitsma reageert afwijzend. ,,We helpen graag om problemen op te lossen. Maar ik steek er verder geen euro in.'' 

Laatst gewijzigd op 22-03-2016 om 22:11 uur

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1