Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong

Kan het onheilspellender? In Zwarte Haan roept de leidsman van de grootste vakbond in Nederland op tot verzet. Ton Heerts ziet het zwerk drijven: ,,Zonder de vakbond die een tegenmacht vormt zal de factor arbeid steeds meer alleen als een kostenpost worden gezien en ontstaat een race naar het putje.’’

Er is een brede beweging nodig om het neoliberale beleid te stoppen, vindt Heerts. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de PvdA. ,,Maar in dit kabinet met de VVD is het een moeizame samenwerking.’’ Reden dat FNV steun zoekt bij andere partijen die het gevoel voor solidariteit uitdragen.

Heerts, zelf voor zijn overstap in 2013 naar vakbond FNV jaren lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, constateert tot zijn onvrede dat de PvdA de linkse veren kwijtraakt. ,,Als dit niet verandert dreigt echt een enorme kloof te ontstaan tussen ons en dit kabinet. Dus ook met de PvdA.’’

Anita Andriesen-lezing

De Anita Andriesen-lezing op 19 september 2015 was doorspekt met gepeperde volzinnen. Heerts mocht ter ere van de in 2008 overleden Anita Andriesen, tot haar dood boegbeeld van de PvdA in Fryslân en gedeputeerde, een lans breken voor het belang van een krachtige vakbond.

De FNV-voorman heeft in deze missie op verschillende fronten een appeltje te schillen. Met het kabinet, omdat daar het rendementsdenken voorop staat. Met andere vakbonden, omdat ze het zonder FNV op een akkoordje gooien over een nieuwe cao voor ambtenaren. Met De Unie in het bijzonder, omdat deze vakbond het fundamentele en zwaar bevochten stakingsrecht als verouderd terzijde schuift.

Solidariteit

Het centrale begrip is solidariteit. Heerts mist het op vele fronten. Maar fundamenteler, hij ziet het begrip uit de samenleving wegvloeien. Al lange tijd heeft Nederland het Rijnlandse model, waarin met constructief overleg tussen overheid, werknemers en werkgevers een sociaal stelsel is opgetuigd. Maar van alle kanten wordt eraan geknaagd.

VVD-leider Halbe Zijlstra vindt het overleg in de polder maar ouderwets. ,,Bij D66 en de VVD staat elitair individualisme voorop’’, betoogt Heerts. Volgens deze partijen kan iedereen wel zzp’er worden en dan sociale verzekeringen en pensioen zelf wel regelen. ,,Dit druist tegen alles in wat wij belangrijk vinden.’’

Miljoen zzp'ers

Er is al een groot leger aan zzp’ers, een miljoen in aantal. De meesten worden uitgebuit, zijn aan de slag tegen lage tarieven. Het credo ‘Gelijk werk, gelijk loon’ telt amper. Veel werkgevers doen alsof ze doof zijn.

Arbeidsvoorwaarden worden over een breed front slechter. Werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en in toenemende mate ook de middenklasse zijn niet bij machte om hun looneisen kracht bij te zetten.

Het op Prinsjesdag gepresenteerde koopkrachtverhaal heeft heel veel rafelige randen. Gemiddelden tellen, maar veel individuen herkennen zich niet in het beeld. En voor werklozen en ouderen geldt het zeker niet.

Labbekakken

De invloed van werkgeversorganisatie VNO-NCW bij het kabinet is groot. Voorzitter Hans de Boer was lomp, toen hij het had over ,,labbekakken’’. Maar feitelijk gebeurt wat hij zei. De mensen die werken krijgen wat extra’s. Zij die het niet lukt om aan de slag te komen, hebben het nakijken.

Tja, banen. Met de bezuinigingsslag in de zorgsector zijn er nu al 65.000 banen verloren gegaan, zegt Heerts. Van hem een diep verwijt in de richting van zijn eigen PvdA. Er zijn volgens hem daar te veel mensen die blijven geloven dat het heil van de markt komt en die bezuinigen belangrijker vinden dan investeren.

Menselijke maat

Het rendementsdenken mag niet belangrijker zijn dan de menselijke maat, vindt Heerts. ,,Ik ben er van overtuigd dat we nu een stuk minder werklozen hadden gehad als dit kabinet beter had geluisterd naar ons pleidooi om tijdens de crisis te investeren in plaats van alleen maar te bezuinigen.

Zijn prangende vinger gaat in de richting van de eigen PvdA. Hij ziet graag een krachtig gezamenlijk geluid tegenover de neo-liberale agenda van rechts. De linkse partijen zouden elkaar moeten vinden op de belangrijke overeenkomsten. De PvdA in het bijzonder heeft een heldere sociaal-democratische agenda nodig om mensen mee aan te spreken.

,,We hebben de politiek nodig’’, concludeert Heerts. De tegenwind komt ook uit Europa. Juist omdat economie en markt op dit moment zo centraal staan, luisteren politici veel meer naar de krachtige lobby van het bedrijfsleven. Heerts advies: ,,De overheid moet de kern van solidariteit in de samenleving overeind houden.’’

Laatst gewijzigd op 20-09-2015 om 20:14 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1