Groot bonusfeest, ook bij Friesland Bank

Bonussen voor bankiers, dat is lachen. Banken trekken zich niets aan van regels en vooral niet van moraal. Is er een leven zonder bonussen mogelijk?

Door Bert de Jong

De exorbitante bonuscultuur in de bankenwereld is mede de oorzaak van de financiële en economische crisis. Bankiers denken niet aan klanten, maar vooral aan hun eigen portemonnee. Bonussen zijn voor altijd verbonden aan banken. Niet alleen in de Londense City, ook in het eigen zuinige Nederland. Zelfs in Friesland.

Neem nou Friesland Bank, toen het nog een vitale bank leek. In het jaar 2009 toucheerden de scheidend topman Willem Cramer en zijn opvolger Robbert Klaasman beiden €100.000 aan variabele beloning, naast het recht op een vast jaarsalaris van €400.000.

De vertrekbonus van de na een verschil van inzicht vertrokken Willem Cramer loog er ook niet om. Met een buidel vol, €500.000 in totaal, verdween hij begin 2009 uit het Friese strijdperk, een illusie armer.

Zijn opvolger Robbert Klaasman deed het in 2010 voor nog meer. Hij toucheerde een vertrekbonus van €605.000 voor een mislukt avontuur van een jaar als topman van Friesland Bank. De vergoeding was opgebouwd uit een vast jaarsalaris van €450.000, de gemiddelde variabele beloning over drie jaar werken bij de bank van €126.000, nog €14.000 voor afwikkeling overige rechten en aanspraken en de rest als vergoeding voor de fiscale bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak.

Bij Friesland Bank werd het de commissarissen op enig moment ook te gortig, vooral onder druk van de publieke ophef over bonussen en de graaicultuur bij banken. Ze hadden een uitgelezen moment om er een streep door te zetten toen de bank over 2010 het eerste verlies in de historie bekendmaakte. Vanaf dat moment kreeg de driekoppige raad van bestuur geen bonussen meer. De resultaten waren er niet naar. 

Tot en met 2010 was het overigens best prettig geregeld voor de leden van de raad van bestuur. De variabele beloning mocht maximaal 50 procent van het vaste salaris bedragen. En daarbij opgeteld kon nog een aantal belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen en compensatie voor fiscale bijtelling door privégebruik van de auto van de bank. 

Bonussen zijn een perverse stimulans. Risicovol handelen door bankiers wordt beloond. Het belang van klanten wordt dan secundair. Over de toekomst van de bank wordt amper nagedacht. Een bankroet van een bank, zulks leek tot 2008 ondenkbaar.

Dit was het niet. Daarom moesten in 2008 ABN Amro, SNS en Fortis door de Staat worden gered. Ook ING en Aegon zijn met staatssteun overeind gehouden. Friesland Bank liet hulp aan zich voorbij gaan, maar moest mede daardoor in 2012 alsnog capituleren.

Zoveel jaren na de ineenstorting van de financiële sector zijn er in 2015 eindelijk regels van kracht om bonussen te beperken. Tijd voor een vreugdedansje, zo is paal en perk te stellen aan de graaicultuur bij banken.

Bij bankiers wordt er heel anders gedacht. Daar lachen ze om mores. Ze tonen zich vooral slim in het omzeilen van regels en het negeren van afspraken. De meeste banken zijn sinds 2008 gewoon doorgegaan met het toekennen van extra beloningen aan bankiers. Alleen worden bonussen even anders genoemd.

Twee door de Nederlandse Staat overeind gehouden banken, ABN Amro en ING, zijn alvast begonnen met een nieuwe bonusronde. De vaste salarissen van de leden van de raad van bestuur zijn fors verhoogd.

ING deed het al op 8 november 2014, de dag nadat de laatste euro staatssteun was afbetaald. Bestuursvoorzitter Ralph Hamers toucheert nu €1,63 miljoen, tegen €1,18 miljoen voorheen. ING zegt nog sober te zijn, maar niet anders te kunnen om voldoende gekwalificeerd internationaal management te kunnen werven.

Bij ABN Amro was er het plan dat alle leden van de raad van bestuur, met uitzondering van bestuursvoorzitter Gerrit Zalm die al op €700.000 zit, een ton extra zouden krijgen. De bestuurders zouden voortaan jaarlijks €708.000 ontvangen. Daaroverheen zou nog 20 procent van het basissalaris als bonus kunnen worden toegekend.

Er stak een storm van publiek verontwaardiging op, maar de raad van commissarissen wilde daar niet naar luisteren. Pas in het laatste weekeinde van maart 2015 draaide de raad van bestuur zelf bij, nadat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën als straf de beursgang van ABN Amro had uitgesteld, juist vanwege het bonusbeleid.

Gouden ketenen

Is er voor bankiers leven mogelijk zonder bonussen? ,,Triodos laat zien dat het kan’’, zegt Maarten Thijs, woordvoerder van Triodos Bank, een financiële instelling op ideële grondslag ,,Bonussen zijn gouden ketenen, maar je hebt ze absoluut niet nodig voor loyaliteit van werknemers. Onze bank kan voldoende gekwalificeerde krachten krijgen.''

Rabobank schafte in 2013 het bonussysteem voor het topkader af. Dat was mede ingegeven door alle heisa die over de bank kwam door het Libor-renteschandaal. President-commissaris Wout Dekker kondigde op de algemene ledenvergadering van 2014 aan dat de Rabobank overweegt om weer bonussen in te voeren. Maar die zullen dan gericht zijn op langetermijndoelstellingen. 

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken ontvangt slechts 2 procent van de 90.000 bankmedewerkers in Nederland een variabele beloning van 20 procent of meer. Voorzitter Chris Buijnk vindt een specifiek beloningsbeleid in Nederland helemaal niet nodig. ,,Banken werken hard aan versobering van arbeidsvoorwaarden.''

Bij Triodos Bank kennen ze juist geen groot verschil tussen de hoogst en laagst betaalde medewerker. Een factor 10 is de limiet. Topman Peter Blom heeft een jaarsalaris van €272.000. Bonussen kennen ze niet. Aan het eind van het jaar krijgen alle medewerkers van hoog tot laag een paar honderd euro als blijk van waardering voor de collectieve prestatie.

Triodos Bank is de vluchthaven voor mensen die zich afkeren van hun bank door de bonussen. Elke keer als er ophef ontstaat, is het raak. ,,Het is hetzelfde patroon, iedere keer weer. Dan is het een week met een piek en daarna is het weer de gestaag stijgende lijn. Ruim duizend nieuwe klanten is nu het resultaat’’, zegt Thijs. Triodos heeft meer dan 530.000 klanten.

Laatste zetje

De overstappers benutten de bonusdiscussie als laatste zetje. Een ander deel heeft geen goed woord over voor de bonusverhogingen, maar  ziet er als een berg tegenop om ook daadwerkelijk de overstap te maken. De administratieve rompslomp die daarbij komt, werkt ontmoedigend, ondanks de overstapservice die banken aanbieden.

Bij Triodos Bank past woordvoerder Thijs op een oordeel te geven over het bonusbeleid bij andere banken. Met enig genoegen verwijst hij naar het jongste boek Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk over de Londense City. Luyendijk is ervan overtuigd dat de financiële sector de samenleving weer naar het ravijn brengt. De banken gaan op de oude voet voort. Het bonusplafond noemt hij ,,symboolpolitiek''. De symptomen worden bestreden, maar de oorzaak wordt niet aangepakt. 

Dat is nou juist de meerwaarde, concludeert Thijs. ,,Dat je als klant met je geld een zetje in de goede richting kunt geven. Zoiets vereist een bewuste keuze.  We zijn opgeschoven van het Rijnlandse model naar het Angelsaksische model. Het is denken in termen van winst en kapitaal. Het rendementsdenken is prominenter geworden in onze samenleving. Neem de rente. We willen het hoogste tarief voor ons spaargeld. Niemand die zich afvraagt hoe de rente wordt verdiend. Daarmee hebben velen ook boter op hun hoofd.''

Laatst gewijzigd op 29-03-2015 om 23:01 uur

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1