Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong

Staalbedrijf Dutch Steel Profiles in Leeuwarden profiteert om zo de vleugels uit te kunnen slaan. Het is een startend bedrijf met een nieuw product. Binnen drie jaar is er werk voor elf mensen en daarvoor krijgt het nieuwe bedrijf €55.000 aan subsidie.

Maar belangrijker is een fors krediet van de provincie. Hier is de provincie de bank voor bedrijven. Voor Dutch Steel Profiles is er  €500.000 beschikbaar. Het is geen gratis geld, integendeel. Er geldt een rente die in lijn ligt met de tarieven voor risicodragend kapitaal. De lening moet bovendien tot op de laatste cent worden terugbetaald. Zo kunnen weer andere bedrijven worden geholpen bij hun start.

Mannen van Staal

Dutch Steel Profiles is een nieuwe loot van het metaalbedrijf Mannen van Staal in Leeuwarden, in samenwerking met Bucon, een bedrijf in waterzuiveringssystemen. De markt ligt in ontwikkelingslanden. Daar worden de speciaal ontwikkelde waterstations geleverd om grote groepen mensen van schoon water te kunnen voorzien. De eerste 120 installaties gaan binnenkort naar Ghana.

Directeur Theunis Bakker van Mannen van Staal is blij met de financieringssteun van de provincie. ,,Dit is peut voor mensen en machines. Het straalt vertrouwen uit.’’ 

Bij Mannen van Staal werken 25 mensen. In 2012 verhuisde het van Winsum naar Leeuwarden. Het bedrijf vond een royaal onderkomen in het leegstaande pand van het gefailleerde bouwbedrijf Burggraaff.

Golfplaten

Ruimte zat en ook voldoende mogelijkheden voor andere activiteiten. ,,Er komen altijd mensen op je pad waarmee je dat automatisch kunt invullen’’, zegt Bakker. Het was Peter Bulsing van Bucon. Hij zocht samenwerking met andere bedrijven om een productielijn op te zetten voor waterzuiveringssystemen. Bij Dutch Steel wordt van speciale golfplaten de behuizing van de systemen gemaakt. Andere Friese bedrijven als Douma Staal in Sneek, doen en profiteren mee.

,,Hollandse uitvinders koppelen aan Friese maakbedrijven’’, omschrijft de Leeuwarder wethouder Henk Deinum het nieuwe bedrijf. ,,Watertechnologie is voor de provincie Fryslân een geweldige basis.’’ Er is een lastige weg begaan, beklemtoont hij. Maar volgens Deinum met Friese nuchterheid is er wel op een mooi resultaat uitgekomen.

Versterking mkb

Staalbedrijf Dutch Steel is een mooi voorbeeld van de nieuwe aanpak van de provincie Fryslân voor de Friese economie. De provincie maakt serieuze. In het Europa van 2020 wil Fryslân zich vooral richten op het versterken van het brede midden- en kleinbedrijf. Dit is goed voor bijna 98 procent van de Friese economie, daarmee veruit de belangrijkste pijler. 

In het economisch beleidsplan ‘Wurkje mei Fryslân’ liggen de nieuwe ambities. ,,Wij willen het midden- en kleinbedrijf in staat stellen om te excelleren’’, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Sander de Rouwe. Met ruim €366 miljoen zal deze de komende jaren worden versterkt.

De ondernemers moeten het zelf doen. Het is de intentie van de provincie om het bedrijfsleven beter te faciliteren. De hoogste prioriteit hebben versterking van innovatiekracht, vergroting van het organiserend vermogen en het bevorderen van export.

Er is allesbehalve tevredenheid. Friese bedrijven moeten krachtiger worden, innovatiever en internationaler georiënteerd raken. Daarin zit de bron voor verdere groei van de bedrijven, maar vooral voor nieuwe werkgelegenheid, is de overtuiging van De Rouwe.

Banken terughoudend 

De provincie helpt ook met financiering van nieuwe bedrijven. Banken zijn terughoudend geworden bij nieuwe initiatieven, zeker als het ook nog eens onbekend terrein is. Het is ook de kritiek van ondernemers. En ook minister Henk Kamp van Economische Zaken legt een verwijt bij Nederlandse banken neer.

Het midden- en kleinbedrijf is meer en meer aangewezen op andere financiers. Banken willen nog wel meedoen, maar alleen als ook anderen meedoen. Nog maar de helft van de externe financiering van het midden- en kleinbedrijf wordt door banken opgelost.  Voor het uitbreken van de crisis in 2008 was deze rol nagenoeg uitsluitend voor banken.

Een kwart van de financieringsaanvragen van ondernemers wordt door banken afgewezen. Vaak worden ze als een te groot risico beschouwd. En als het is om tekorten aan te zuiveren, dan gaat de deur al helemaal op slot. Banken zijn hard bezig om het risico terug te brengen, daartoe overigens aangemoedigd door toezichthouders en ook de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Private investeerders

Banken bezweren overigens dat ze in totaal aan ondernemers niet minder krediet verstrekken dan voorheen. Er is in 2015 zelfs sprake van groei. Gevestigde bedrijven met eigen vermogen hebben doorgaans ook geen probleem om geld te krijgen voor investeringen. Dan helpen banken. Het probleem zit bij de nieuwe bedrijven. Deze zijn gedwongen heel andere financieringsoplossingen te vinden. Met hulp van de provincie bijvoorbeeld, maar ook vooral van private investeerders die op hun spaargeld toch amper rendement behalen.

Hier ligt de zorg van het Friese provinciebestuur. Alle reden om hierin andere wegen te bewandelen. Met een eigen economisch pakket, maar ook met investeringsfondsen en met participatie van de noordelijke ontwikkelingsmaatschappij NOM. Maar ook met nadrukkelijker advisering en begeleiding van ondernemers.

Laatst gewijzigd op 22-01-2016 om 08:40 uur

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1