Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong

Elk bezoek aan Den Haag grijpt het Friese provinciebestuur aan om te pleiten voor behoud van de Belastingdienst in Leeuwarden. De toekomst is ongewis. Tijdens Prinsjesdag hebben commissaris van de koning John Jorritsma en gedeputeerde Sander de Rouwe opnieuw het belang bepleit. 

De werkgelegenheid mag niet onevenredig worden getroffen door de reorganisatie van de Belastingdienst, vinden de PvdA-kamerleden Albert de Vries en Manon Fokke. De PvdA wil voorkomen dat Friesland opnieuw hard wordt getroffen door een reorganisatie bij de rijksoverheid. Ze vrezen met name voor de driehonderd lager geschoolde banen bij de Belastingtelefoon in Leeuwarden.

De kans op werk bij de Belastingdienst is verkeken. De wervende tekst maakt het nog aanlokkelijk voor de vacature van callcentermedewerker inbound op het belastingkantoor in Leeuwarden: ,,De Belastingdienst is een flexibele werkgever en je neemt je werk nooit mee naar huis''. 

Het is te laat. De vacature is op internet nog wel te vinden, maar niet meer beschikbaar. De Belastingdienst haalt flink de bezem door de eigen organisatie. Maar liefst 5.000 van de 28.000 banen gaan in de komende jaren verloren. Veel ambtenaren zien hun functie verdwijnen, het betreft vooral administratieve functies. Mogelijk is er nog ander werk te vinden bij de overheid. Dit klinkt leuk, maar zoveel kansen zijn er nou ook weer niet bij een overheid die heeft beloofd te zullen krimpen. Het treft ook veel oudere werknemers, de gemiddelde leeftijd van werknemers van Belastingdienst is nu 53 jaar.

De reorganisatie heeft ook gevolgen voor het kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden. Eind 2012 werd het belastingkantoor in Heerenveen al gesloten, waardoor er tweehonderd arbeidsplaatsen verloren gingen. Deze zijn toen grotendeels overgeheveld naar Leeuwarden, Zwolle en Groningen. In Heerenveen zat tot die tijd een groot deel van de inspectie van de Friese ondernemingen. 

Geschuif met banen

De afgelopen jaren is het geschuif met banen volop doorgegaan. De kerntaken zijn verdwenen uit Friesland. Net dit jaar zou een reorganisatie moeten worden afgerond, een verlies van 180 van de 380 banen op het Leeuwarder belastingkantoor. Het grote kantoor aan de Tesselschadestraat zou in 2016 toch al verlaten worden. Het was al langer een te ruime jas. De dan nog overgebleven belastingambtenaren verhuizen naar het te grote kantoor van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

De Belastingdienst concentreert de taken en dit proces is ook al langer gaande. Wie denkt dat in Leeuwarden nog veel Friese belastingplichtigen worden geïnspecteerd, die heeft het mis. De kantoren in Groningen en Zwolle hebben al veel overgenomen.

Het meest van ieders belastingaangifte wordt zelfs helemaal niet door mensen gezien, of het zouden al ict'ers moeten zijn. De aan elkaar gekoppelde automatiseringssystemen controleren het doen en laten van de belastingplichtigen. En als er iets afwijkt, dan komt er mogelijk een belastinginspecteur aan te pas. Of het is 'het systeem' dat een brief stuurt. En deze brief kan uit Apeldoorn komen, of uit Heerlen, of uit Groningen.

Steeds minder uit Leeuwarden. Dit zagen ze al enkele jaren gebeuren, daar op het Belastingkantoor in Leeuwarden. Ondanks een ferme actie van de Tweede Kamer in 2013 om de werkgelegenheid in de Friese hoofdstad te ontzien. Toen ging het plan voor het schrappen van 72 arbeidsplaatsen in Leeuwarden nog van tafel.

Leeuwarden kon de reputatie van rijkskantorenstad nog met enige moeite overeind houden. Het was de eind 2011 met veel moeite verkregen status die Leeuwarden op gelijke hoogte zette als elf andere steden, maar vooral niet achterstelde bij Groningen en Zwolle. 

Er was in 2013 zelfs enige jubel bij burgemeester Ferd Crone, omdat zijn stad er zestig nieuwe banen bij kreeg. Het boetekantoor CJIB mocht meeprofiteren van de nationale bonnenregen die in volle hevigheid en in grote variëteiten over het land wordt uitgestrooid. Dat Leeuwarden desondanks inboet als justitiehoofdstad, dat is een ieder duidelijk. Sluipenderwijs gaan ook justitiebanen van het Openbaar Ministerie en het Gerechtshof naar Groningen en Zwolle. 

Leeuwarden blijft nu niet gevrijwaard. Daarvoor is het plan van de Belastingdienst veel te omvangrijk. De Belastingdienst gaat zich toeleggen op analyse van data. Of simpel, kijken en vergelijken en dit wordt gedaan door computersystemen. De mensen zijn daarvoor niet nodig. Alleen de Belastingtelefoon krijgt het wellicht drukker. Vanwege belastingbetalers die stuiten op de onvermurwbaarheid van ict-systemen.

Grens bereikt

Voor de PvdA is de grens al lang bereikt. De laatste jaren verhuizen veel rijksbanen van Leeuwarden naar Zwolle en Groningen. De aankondiging van gerechtshofpresident Fred van der Winkel om het gerechtshof te reorganiseren, waarbij in elk scenario banen zouden verdwijnen in Leeuwarden, is volgens PvdA-raadslid Hein de Haan. ,,slecht voor de werkgelegenheid, slecht voor het woonklimaat, slecht voor de rechtspraak in Fryslân’'.

,,Voor Leeuwarden is het alle hens aan dek'', zegt PvdA-aanvoerder Tamara de Bok. De PvdA heeft ook de andere raadsfracties aangezet om het tij te keren. Gerust is men allerminst, omdat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de Tweede Kamer heeft laten weten kantoren in krimpgebieden niet te willen uitzonderen van de reorganisatie.

Laatst gewijzigd op 15-09-2015 om 19:41 uur

 

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1