Na herexamen alsnog hoogste baas De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland Zorgverzekeraar voelt de dwingende hand van De Nederlandsche Bank. Bert van der Hoek was bijna een half jaar de beoogd nieuwe bestuursvoorzitter. Pas na herexamen bij DNB is nu echt de hoogste baas.

Door Bert de Jong

Steevast noemde Bert van der Hoek zichzelf ,,beoogd bestuursvoorzitter'', hij spreekt het verontschuldigend uit. Feitelijk is hij het, maar hij mocht het niet zijn. Ruim een half jaar heeft hij gewacht op goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Een herexamen bij de hoogste heren van de toezichthoudende centrale bank heeft hem eind april 2016 de verlossing gebracht.

De gesprekken zijn indringend. Op het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank in Amsterdam zijn ze kritisch. De strengste criteria gelden ook voor Bert van der Hoek. De hoogste baas van een zorgverzekeraar, dat word je niet zomaar.

Op 1 oktober 2015 zou hij aantreden als bestuursvoorzitter. Maar dit was niet het geval. DNB wilde nog geen goedkeuring geven. Van der Hoek moest eerst zijn kennis bijspijkeren. Daarom was in overleg met alle betrokkenen besloten tot een uitgebreid inwerk- en opleidingstraject.

Van der Hoek heeft een grote staat van dienst. Sinds 2007 is de geboren Fries voorzitter van de GGZ-organisatie Lentis in Groningen. Daarvoor werkte hij onder andere als directeur zorg bij Menzis en eerder als zodanig bij Geové Zorggroep.

Maar in de tussentijd is er veel veranderd bij zorgverzekeraars. Het is ingewikkelder. Een ieder kijkt mee. Bovendien, de bestuursvoorzitter is hoogstverantwoordelijk voor de gang van zaken, daartoe hoort ook het geld en de reserves. Wat weet Van der Hoek van Solvacy II?, luidt dan de vraag van het strenge college van DNB.

Perfecte kandidaat

De raad van commissarissen van De Friesland Zorgverzekeraar was in juni 2015 opgetogen. Voorzitter Jan Ploeg noemde Bert van der Hoek ,,de perfecte kandidaat’’. Met zijn ruime ervaring binnen zorgverzekeringsbedrijven en een groot netwerk in het Noorden zou hij een waardig opvolger zijn van Diana Monissen.

Maar het is niet de raad van commissarissen die het laatste woord heeft. Het is De Nederlandsche Bank die uitmaakt of iemand de hoogste post mag bekleden. Er zijn daarom gesprekken bij DNB en een toetsing op betrouwbaarheid en geschiktheid. En ja, er zijn personen van naam en faam die deze toetsing niet halen.

Zo regelt DNB wie er wel en niet op de hoogste posten komen. Bij banken, bij pensioenfondsen en ook bij zorgverzekeraars. In overleg met De Friesland Zorgverzekeraar is de toetsingsprocedure voor Van der Hoek bij DNB afgebroken. Er is nog geen eerste toetsing geweest, dus is er ook nog geen sprake van hertoetsing.

DNB is heel streng

,,DNB is wel heel streng geworden’’, constateert woordvoerder Rob Propsma van De Friesland Zorgverzekeraar in het najaar van 2015. ,,We hadden dit niet verwacht. Het was voor ons even wennen, maar we zijn half september ook tot de conclusie gekomen dat het goed is.’’

Bij De Friesland Zorgverzekeraar is er nog steeds vol vertrouwen in de beoogd voorzitter, beklemtoont Propsma. Van der Hoek heeft aangegeven er ,,vol voor te gaan’’. Ook hij heeft er alle vertrouwen in dat na het leer- en intwerktraject het goed komt.

Beetje sneu

Beetje sneu is het wel. Maar bij De Friesland tornt men niet aan het hoogste gezag van DNB. Het oordeel is dat het goed is dat een toezichthouder kritisch zijn taak uitvoert. Tegelijk heeft Van der Hoek er alle vertrouwen in. Hij spreekt in het openbaar openlijk over het naderende herexamen. Als er voor DNB onoverkomelijke hindernissen zouden zijn, dan had hij daarover al een signaal gekregen. 

Intussen heeft hij een half jaar tijd gehad om bij De Friesland diep in de keuken te kijken en een toekomstvisie te ontwikkelen voor de zorgverzekeraar. Als er uit Amsterdam definitief groen licht komt, dan komt hij vlot daarna met zijn plannen. Andere topmannen nemen daarvoor doorgaans honderd dagen, Van der Hoek heeft noodgedwongen meer tijd gekregen.

Commissaris der koning John Jorritsma leeft mee met Van der Hoek. Hij vertelt ,,blij te zijn dat hij niet in zijn schoenen staat''. Ook hij heeft naar het tribunaal van DNB gemoeten, vanwege een bestuursfunctie bij het Nationaal Restauratiefonds. ,,Daar kijk je zwetend naar uit en je bent blij als het voorbij is.'' 

Toetsing

Het gebeurt overigens vaker dat ook dat na gesprekken bij toezichthouder DNB de toetsingsprocedure helemaal  wordt afgeblazen, of dat kandidaten zich terugtrekken. Vaak is in de gesprekken dan al duidelijk gemaakt dat iemand de toetsing niet zal halen. Door de strengheid van DNB haalt zo’n 13 procent van de voordrachten niet de eindstreep.

Bestuurders op hoge posten moeten al bij aanvang alleskunners zijn. ,,Eigenlijk zou zo’n inwerkprogramma standaard moeten zijn voor topbestuurders’’, is de conclusie van Propsma. ,,Het gaat om bestuurders die een grote verantwoordelijkheid dragen.’’ Vreemd is het ook al niet meer. Ook Wiebe Draaijer, de nieuwe topman van Rabobank, heeft een gelijksoortig traject doorlopen.

Bij De Friesland Zorgverzekeraar is de functie van hoogste baas waargenomen door Stefan Hofenk, tot dan de financieel bestuurder. Een half jaar is Bert van der Hoek formeel directeur strategische zaken.

Laatst gewijzigd op 27-04-2016 om 07:58 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1