Koninklijke Tichelaar Makkum in bezit van FB Oranjewoud

Koninklijke Tichelaar Makkum komt in het veilige nest van FB Oranjewoud. Zo moet het oudste bedrijf van Nederland de armslag krijgen om te groeien.

Door Bert de Jong

Een familiebedrijf is het al lang niet meer, ook al zijn het eeuwen lang Tichelaars geweest die leiding en sturing hebben gegeven aan de wereldwijd vermaarde aardewerkfabriek. Het eigendom van het in 1572 in Makkum begonnen bedrijf is verdeeld over zevenhonderd, veelal particuliere aandeelhouders.

Op 12 december 2015 is het een belangrijke dag. Dan zijn de zevenhonderd aandeelhouders uitgenodigd om een besluit te nemen over uitbreiding van het aandelenkapitaal. FB Oranjewoud - beheerder van €126 miljoen vermogen van de in 2012 kopje onder gegane Friesland Bank - wil meerderheidsaandeelhouder worden. De stichting wil zo de toekomst van Tichelaar Makkum veiligstellen.

Er is op hoofdlijnen een akkoord tussen de stichting FB Oranjewoud en Tichelaar Makkum. Het participatiefonds zorgt voor een financiële impuls voor het keramiekbedrijf. ,,Het betekent voor Tichelaar extra kapitaal. Daarmee kan Tichelaar groei realiseren, nodig voor een goede toekomst’’, zegt algemeen directeur Hans Marcuse in een toelichting.

Nieuwe koers

Tichelaar Makkum heeft voor groei extra kapitaal nodig. Daarmee wil het de wereldwijd sterke positie als keramisch bedrijf uitbouwen. De in 2014 vertrokken directeur Jan Tichelaar heeft in de afgelopen twee decennia het bedrijf omgevormd van aardewerkfabriek tot vooral een keramisch bedrijf dat samen met architecten, kunstenaars en ontwerpers onder andere bijzondere gevelbekledingen en interieurs maakt. Tichelaar trok zich toen vrijwel terug uit het sieraardewerk. Het onderscheidende is dat het bij Tichelaar gebeurt op basis van ambachtelijke technieken in moderne productieprocessen. Er zijn nog maar weinig bedrijven in de wereld die dat kunnen.

Gevoelswaarde

Het wordt voor de zevenhonderd aandeelhouders even anders, nu er een grote partij komt. Ze hebben een aandeel in een bijzondere onderneming. Het is geen aandeeltje Philips of Unilever. Het is het bezit in het oudste bedrijf van Nederland, eentje waar een bijzondere gevoelswaarde bij zit, legt Marcuse uit.

De facto is Koninklijke Tichelaar Makkum al langer geen familiebedrijf meer. In de vorige eeuw verkocht de familie een groot deel van het eigendom aan externe aandeelhouders. Het aandelenbezit is nu versnipperd. Er is ook geen sprake van een  grootaandeelhouder, ook niet onder de familie Tichelaar. FB Oranjewoud wil met het participatiefonds wel een meerderheidsdeelname. Daarmee kan het invloed uitoefenen, zonder dat het bestuur zich met de dagelijkse gang van zaken wil bemoeien.

FB Oranjewoud

FB Oranjewoud heeft zich ten doel gesteld om met het verkregen vermogen van Friesland Bank  de cultuur en economie in Friesland te bevorderen. Daartoe heeft de stichting een cultuurfonds en een participatiefonds.

De grootste participatie is die in NDC Mediagroep in Leeuwarden, uitgever van onder andere de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Het bezit van FB Oranjewoud is in 2015 vergroot tot 83 procent van de aandelen door de overname van het belang van ING.

Voorts heeft FB Oranjewoud minderheidsdeelnemingen in het Leeuwarder assurantiebedrijf FGD, opgezet door oud-medewerkers van Friesland Bank Assurantiën en in Greenmove Technologies. Dit Friese bedrijf richt zich op technologie met biomassa.

FB Oranjewoud heeft sinds eind 2014 meer armslag. Toen is een groot pakket aandelen in Van Lanschot Bankiers verkocht, waardoor eindelijk, conform de doelstelling, miljoenen in cultuur en economie kunnen worden geïnvesteerd. Het bestuur richt zich op de lange termijn en op continuïteit.

Laatst gewijzigd op 27-11-2015 om 10:08 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1