Achmea hervormt zorgdivisie: FBTO blok aan been

FBTO Zorg is een groot blok aan het been voor verzekeringsconcern Achmea. Er wordt versneld ingegrepen. Zelfs De Friesland Zorgverzekeraar moet er nu de eigen positie voor opgeven.

Door Bert de Jong

De kosten lopen op, de reserves raken uitgeput. Verzekeringsconcern Achmea gooit de zorgdivisies op de schop. De Friesland Zorgverzekeraar mag in naam blijven bestaan, maar wordt voor de rest samengevoegd met Zilveren Kruis tot één zorgdivisie binnen Achmea. De tegenvallers bij FBTO Zorg hebben versneld tot het besluit van een ingrijpende reorganisatie geleid. In 2016 veroorzaakte FBTO Zorg een verlies van 54 miljoen euro, voor 2017 wordt op een verlies van 90 miljoen euro gerekend.

Leeuwarden mag opgelucht ademhalen, want de stad is naast Leiden en Apeldoorn aangewezen als kernlocatie voor de zorgdivisie. Wel zullen er banen verdwijnen. Bij De Friesland Zorgverzekeraar is er al een afslanking gaande, die ten koste gaat  van 120 van de 700 arbeidsplaatsen. Bij het hele Achmeaconcern verdwijnen tot en met 2020 2000 van de 14.000 banen in Nederland. In de afgelopen jaren zijn er al 4000 banen verloren gegaan. Eerder al viel het besluit dat Achmea de kantoren in Zwolle, De Meern en Leusden sluit.

Niet kostendekkend

Verzekeringsconcern Achmea zit in zijn maag met de zorgverzekeringen. De zorgtak is namelijk niet kostendekkend. Al jaren achtereen worden er honderden miljoenen euro’s uit de reserves gehaald om daarmee te voorkomen dat de zorgpremie veel te veel boven het landelijk gemiddelde uitkomt. In de afgelopen drie jaar is door Achmea 1,2 miljard uit de reservepot gesnoept om de premie concurrerend te houden.

De Friesland Zorgverzekeraar heeft in de laatste drie jaren bijna 200 miljoen euro uit de reserves gehaald om zo de premie laag te houden. In 2015 was het 45 miljoen euro, in 2016 het hoogste bedrag van 68 miljoen euro en voor 2017 60 miljoen euro.

Al eerder waarschuwde Achmea-topman Willem van Duin dat de reserves niet onuitputtelijk zouden zijn. Ook bestuursvoorzitter Bert van den Hoek van De Friesland Zorgverzekeraar gaf aan dat er een grens was: ,,Dit gat moet niet te groot worden.'' Het gaf beiden het argument om met plannen te komen om in de kosten te snijden en aan te dringen op reorganisatie.

In de leiding van de nieuwe zorgdivisie mag bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van De Friesland blijven. Zijn financiële rechterhand Stefan Hofenk moet op zoek naar een andere functie.

Labels blijven

Al per 1 januari 2018 worden alle zorgactiviteiten (De Friesland, Zilveren Kruis, Interpolis, Prolife, Avero en OZF) onder één koepel gebracht. Tot en met dit jaar hoorde FBTO Zorg onder de vleugels van De Friesland Zorgverzekeraar. Beide labels blijven bestaan. De Friesland Zorgverzekeraar is met ruim 565.000 verzekerden de vijfde zorgverzekeraar van Nederland. FBTO Zorg heeft 382.000 klanten.

Vorig jaar en dit jaar zijn er tientallen miljoenen in FBTO Zorg gestopt om de financiële buffers op de vereiste hoogte te brengen. Het werd De Friesland Zorgverzekeraar te machtig, reden waarom FBTO Zorg per 1 januari 2018 onder Zilveren Kruis zou worden geschoven. De Friesland had vorig jaar al een lening van 20 miljoen euro aan FBTO verstrekt.

De aankondiging van concurrent DSW om de zorgpremie voor 2018 te verlagen zet extra druk bij Achmea om nu snel door te pakken. Er is Achmea alles aan gelegen om met de verschillende zorgverzekeringen het huidige marktaandeel van 30 procent te behouden. Om in de pas van DSW te blijven zullen ze opnieuw veel uit de reserves moeten halen. 

Zelfstandig

Voor De Friesland Zorgverzekeraar is het een hard gelag, want lang kon het een eigen min of meer zelfstandige positie binnen Achmea in stand houden. In 2012 werd de fusie met Achmea beklonken, maar met de garantie dat het merk in ieder geval tot 2020 behouden zou blijven. Hetzelfde was afgesproken voor de zelfstandige koers. Die garantie wordt nu deels losgelaten, al mag het als regionale verzekeraar wel zelf een strategie invullen.

De geschiedenis van De Friesland gaat terug naar 1815 met de oprichting van het onderlinge zieken- en begrafenisfonds Regt door Zee. In de loop der tijd fuseerden allerlei Friese fondsen en zo ontstond in 1990 De Friesland Zorgverzekeraar.  De meeste verzekerden zitten in Friesland, waar het bijna 62 procent marktaandeel heeft.

Laatst gewijzigd op 26-09-2017 om 21:19 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1