Rabobank wil megawinst: recept is nog eens 9000 banen weg

Van iedere bij Rabobank verdiende euro mag voortaan niet meer dan de helft opgaan aan kosten. Nu is het 63 cent. Veel te hoog, is de conclusie. Daarom verdwijnen er 9000 banen. Door de extra klanten van Friesland Bank valt bij de Friese Rabobanken de pijn mee. 

Door Bert de Jong

Rabobank snijdt opnieuw fors in de personeelssterkte. Al in 2016 wordt begonnen met het schrappen van 9000 van de 39.500 Nederlandse banen in de komende drie jaar. De banen verdwijnen vooral bij stafafdelingen, zowel op het hoofdkantoor in Utrecht als op de kantoren. Het profijt moet fors omhoog: in 2020 wil de bank een brutowinst van €2,1 miljard toucheren.

De reorganisatie komt bovenop de ontslagronde die nu nog gaande is, waarbij het verlies van 10.000 banen is gecalculeerd. Hiervan moeten nog 3000 afvloeien. Deze ontslagronde vraagt het einde van 8000 banen bij lokale Rabobanken en 2000 bij de centrale organisatie. De ontslagen zijn deels vanwege de opkomst van internetbankieren en deels vanwege automatisering van activiteiten.


Friese banken

Bij de vijf Friese Rabobanken zijn nu nog ruim 1000 banen. Bij de lopende reorganisatie zijn de Friese Rabobanken ontzien. Het was juist in de tijd dat de overname van de Friesland Bank zijn beslag kreeg, waardoor de vijf Rabobanken bijna 200.000 Friese klanten extra kregen.

Feit is dat de Friese Rabobanken nu al een afgeslankte organisatie hebben, afgezet tegen het door de komst van Friesland Bank flink opgepluste aantal klanten. Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland en Leeuwarden-Noordwest Friesland zitten zo’n beetje op de Rabo-norm, Heerenveen-Zuidoost Friesland zelfs onder de norm. Ten tijde van de integratie van Friesland Bank had deze bank 360 fte, nu 280.

Sociaal plan

De nieuwe ontslagronde zal plaatshebben met zo weinig mogelijk gedwongen ontslagen, is het voornemen van Rabobank. ,,Maar gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten'', zegt topman Wiebe Draijer. Dit jaar hebben vakbonden al een akkoord bereikt over een doorlopend sociaal plan. Toen zijn ook afspraken gemaakt over de nullijn voor loon in 2016 in ruil voor zo veel mogelijk behoud van banen en gunstige condities in het sociaal plan.

Weinig perspectief

Voor ontslagen bankmedewerkers is er weinig perspectief in de financiële sector. Het uitkeringsinstituut UWV constateert dat slechts de helft van de ontslagen mensen voor het aflopen van de WW-duur weer aan de slag raakt. Een heel klein deel keert terug in de financiële sector. Adviestrajecten naar ander werk worden dan ook volop benut.

Dit is ook het beeld uit de afgelopen jaren bij de eerdere ontslagrondes in Friesland bij Rabobank, ING en vooral Friesland Bank. Van de ruim tweehonderd medewerkers van Friesland Bank die bij de Friese Rabobanken aan de slag konden, is naderhand alsnog een groot deel uit de financiële sector verdwenen.

Strategisch plan

De banenreductie is onderdeel van het grote strategische plan van topman Wiebe Draijer. Daartoe hoort ook de andere opzet voor het coöperatieve model van Rabobank. Alle 106 regionale banken zijn ingaande 2016 hun eigen bankvergunning kwijt. De centrale leiding ligt in het hoofdkantoor Utrecht. Als compensatie geldt dat de leden meer invloed krijgen.

Zeker zullen er consequenties zijn voor het aantal bankkantoren in Nederland. Internetbankieren en automatisering maken minder personeel nodig en dus minder huisvesting. Ook zullen er in den lande nog fusies volgen. Dit is ook gemakkelijker, nu de lokale banken een deel van hun eigenheid hebben ingeleverd. De verwachting is niet dat er in Friesland Rabobanken fuseren. Deze hebben in het afgelopen decennium al voldoende schaalgrootte bereikt.

Balans verbeteren

Rabobank wil wel de eigen kapitaalspositie verbeteren. De balans van de bank moet opgekrikt, zodat er in de optiek van Draijer weer ,,een ijzersterke bank’’ ontstaat.

Een van de consequenties is dat Rabobank schuift met de hypothekenportefeuille. Rabobank is absoluut marktleider als het gaat om woninghypotheken. Eenderde van alle Nederlandse hypotheken is er ondergebracht. In de optiek van de Europese Centrale Bank is dit een groot risico. In de ogen van Rabobank horen de hypotheken juist tot de financieringen met het laagste risico en wordt het risico van de nationale hypotheekschuld voor Nederlandse bank zwaar overschat.

Rabobank is nu toch van plan om €150 miljard aan hypotheken onder te brengen bij institutionele beleggers. Het past in de strategie van betere bank, betere balans, betere bediening van de klant en minder kosten. ING is intussen voor Rabobank voorbeeld geworden, deze bank heeft minder kosten. Pikant is dat topman Draijer in zijn nieuwe raad van bestuur twee ING-mensen heeft benoemd.

Laatst gewijzigd op 09-12-2015 om 20:44 uur


 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1