Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong

Boeken, tijdschriften en kranten, ze worden fors duurder in 2016. De plannen voor de belastinghervorming zijn ingrijpend. Consumptie wordt belast, arbeid wordt goedkoper, dit is de fundamentele gedachte.

In het Haagse circus praten politici over miljarden. Alleen al het heffen van bruto toegevoegde waarde op producten en diensten (btw) levert in Nederland €46 miljard op. Een immens bedrag, voor de helft opgebracht door de Nederlandse huishoudens. De rest aan btw komt van bedrijven en overheid.

Boeken 15 procent duurder

In het klein heeft een verhoging van de btw grote consequenties. Een boekhandelaar verkoopt vol liefde en passie, maar merkt dat de prijs van een boek meer en meer een struikelblok is. Wat gebeurt er als een boek in 2016 flink in prijs moet worden verhoogd?

In 2014 is er in Nederland voor €485 miljoen aan boeken verkocht. De overheid is nu nog mild en vraagt 6 procent btw, een opbrengst van €29 miljoen. Maar bij een gelijkblijvende omzet stroomt er door een verhoging van het btw-tarief naar 21 procent in 2016  meer dan €100 miljoen in de staatskas.

Met een pennestreek profiteert de nationale overheid het meest van alle inspanningen om Nederlanders aan het lezen te krijgen, zonder zelf ook maar enige prestatie te leveren. Neem zo’n schrijver van een boek. Hij heeft geworsteld om de goede woorden te vinden, heeft maanden gezwoegd op zijn creatieve liefdeskind, maar zijn beloning is vooral de eer van het boek en de gebruikelijke 10 procent van de opbrengst.

Of neem de uitgever en de boekhandelaar die veel kosten, moeite en risico voor hun rekening nemen om het boek aan de man te brengen. Zij hopen, bidden en smeken dat ze ieder net zoveel aan een boek overhouden als straks de overheid. Te veel boeken verdwijnen echter in de ramsj.

Verlies abonnees kranten

Met kranten en tijdschriften is het al precies eender. Uitgevers zijn al vol bezig met de Haagse lobby om dit onheil te keren.  De vrees is groot dat abonnees massaal opzeggen. Als een lezer nu voor een jaarabonnement op een krant gemiddeld €375 betaalt, is deze in 2016 €65,25 meer kwijt.

De angst bij krantenbaronnen is dat in versneld tempo gebeurt wat anders in de komende tien jaar voltrekt met de daling van de oplages van kranten. Nu al zakt deze gemiddeld 5 procent per jaar.

Jaarlijks worden er zo'n 2,7 miljoen kranten verkocht. Toch goed voor zo’n €1 miljard omzet van abonnees. Een verhoging van 6 naar 21 procent betekent dat zij met elkaar €150 miljoen extra moeten ophoesten voor de krant. Het gaat allemaal rechtstreeks in de schatkist. Voordeel is dat er gelijkschakeling is met het hoge btw-tarief voor de digitale uitgave van de krant, een omstreden misbaksel in wetgeving.

Geldnood

Het gaat om geld, zoveel is al duidelijk. Toen er in 2012 geldnood was vanwege tekorten in het staatshuishoudboekje is er daarom snel gesleuteld aan het btw-tarief. Het ging van 19 naar 21 procent. Opbrengst: €4 miljard. Ondanks de verkiezingsbelofte van PvdA in dat jaar dat de btw niet omhoog zou gaan. Het was als een soort Kwartje van Kok, de als tijdelijk gepresenteerde extra accijns op benzine om Nederland er weer bovenop te krijgen. 

Aan die 21 procent is een ieder al gewend. Eenderde van alle belastinginkomsten komt inmiddels uit btw. Ook toen al lag er overigens het plan om het 6-procentstarief te verhogen, op basis van een klemmend advies van fiscalisten. Maar het plan kreeg geen steun van de Haagse politici.

Nu het economisch wat beter gaat, kan de verhoging deels worden uitgeruild tegen een lastenverlichting. Paradoxaal genoeg krijgt dit volgens de plannen vooral een uitwerking in minder belasting op arbeid. Voor de genoegens van boeken, tijdschriften en kermisattracties moet echter 15 procent meer worden betaald. Ook de kapper, fietsenmaker en schoenmaker worden duurder.

Een tarief In EU 

Kunnen we zonder btw? Niet meer. In het grootste deel van de Europese Unie wordt gekoerst op een tarief van 21 procent en het streven is om alles onder één tarief te krijgen. Bovendien zorgt de btw voor het grootste deel van de nationale belastinginkomsten. Ons land zou failliet gaan.

Konden we zonder btw? Jazeker. Pas in 1969 is het ingevoerd. De opbrengst in dat jaar was een schamele €2,5 miljard. Alle reden blijkbaar voor hebberige politici om het tarief in snel tempo te verhogen. Sinds 1997 is de opbrengst uit btw hoger dan die uit de belasting op loon.

Is de btw dan gelijk verdeeld?  Elk huishouden consumeert aan dagelijkse zaken (primaire levensbehoeften als brood, melk en groente, etcetera) in grote lijnen evenveel en betaalt dus ook ongeveer evenveel btw. Maar zulks vraagt bij de rijken een minder groot deel van het inkomen dan bij de armeren. Verhoging van de btw treft zodoende de lagere inkomens ook harder dan de hogere inkomens. Daaroverheen krijgt elk huishouden volgens plan nog eens een verhoging van de energiebelasting. Dit maakt ook voor iedereen het leven duurder.

En bedrijven dan?

Laat dan de grote ondernemingen maar meer offeren, zal menig hardwerkende belastingbetaler opperen. Immers, die profiteren ten volle van het belastingparadijs dat Nederland is voor de internationale concerns.

Helaas, de bedrijven zetten geen zoden aan de dijk in Nederland. De winstbelasting voor bedrijven (vennootschapsbelasting) is goed voor slechts €15 miljard opbrengst. Het is maar 14 procent van de totale belastingopbrengst. Dit steekt schril af tegen de €46 miljard aan btw.

Nu arbeid het speerpunt van de politici is, komen zij zeker niet aan de bedrijven. Liever houden ze Nederland door het gunstige fiscale klimaat aantrekkelijk. Bedrijven betalen 25 procent belasting. Zou er 30 procent van worden gemaakt, dan gaan bedrijven Nederland mijden, is de vrees.

De opbrengst van ruim €3 miljard staat in geen verhouding tot de € 8 miljard die verdiend had kunnen worden door het tarief van 6 procent helemaal af te schaffen. Nou vooruit, dit kabinet doet het voor de helft, een belastinghervorming is geven en nemen. De eerste levensbehoeften en ook het openbaar vervoer mogen dan op het goedkope tarief blijven. Het zijn de kruimels, het gaat om de grote belastinghervorming. Conclusie; de btw wordt een nog grotere melkkoe. 

Laatst gewijzigd op 22-06-2015 om 08:26 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1