Zonder aardgas doet Friese economie het beter

Zonder aardgas presteert de Friese economie beter. Al staat de provincie ook dan stijf onderaan. Het herstel is minder groot dan elders.

Door Bert de Jong

Het Friese gas is van iedereen, het profijt ligt niet in Fryslân, dus is het niet juist om het aan de Friese economie toe te rekenen. Dit komt ook beter uit, want zo heeft de provincie Fryslân een economische groei van 1,6 procent in 2015. Zou het gas wel meegerekend worden in de cijfers, dan is er een kleine groei van 0,5 procent.

Het gaat mondjesmaat, maar het economisch wel en wee gaat in stapjes vooruit. Alleen zijn de stappen in de rest van het land groter. Dus wordt de achterstand van Fryslân ten opzichte van andere provincies groter. Vooral in de Randstad gaat het beter. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kenden in 2015 met 2,7 procent de grootste economische groei. Hier presteren vooral de zakelijke dienstverlening en ict beter. 

Actieplan

Het Friese provinciebestuur ziet al langer de economische problematiek. Net is er een actieplan van kracht geworden waarbij de provincie €366 miljoen inzet om de Friese economie een slinger te geven.

Er wordt zo werk gemaakt. De werkgelegenheid in Fryslân krijgt de komende jaren de hoogste prioriteit. Er is alle reden voor: de Friese werkloosheid loopt maar heel langzaam terug.

Het herstel van de Friese economie is broos. De zwaarste naoorlogse economische crisis eist zijn tol. Na de krimpjaren 2012 tot en met 2014 is er nu sprake van een lichte groei.

Ambities

Het Friese provinciebestuur heeft grotere ambities. Daarom wordt in het economisch beleidsplan ‘Wurkje mei Fryslân’ een lans gebroken voor versterking van het midden- en kleinbedrijf. ,,Wij willen het midden- en kleinbedrijf in staat stellen om te excelleren’’, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Sander de Rouwe.

Er is weliswaar trots over het ondernemersklimaat in Friesland, maar geen tevredenheid. Het Friese provinciebestuur pakt de koe daarom bij de horens. Er wordt meer inzet geleverd om het midden- en kleinbedrijf te faciliteren en er komt meer nadruk op het lokken van bedrijven naar Fryslân. 

Niet goed genoeg

Er is geloof in de eigen kracht van de Friese economie, maar de cijfers spreken ook. Op een aantal lijstjes scoort Friesland niet goed genoeg. Commissaris der koning John Jorritsma loopt zich het vuur uit de sloffen om in binnen- en buitenland deuren voor Friese bedrijven te openen, maar duidelijk is dat er op het gebied van internationaal ondernemen nog veel valt te winnen.

Wat betreft export blijft Fryslân achter op het landelijk gemiddelde. Dat is een mild oordeel, want feitelijk zit Fryslân in de achterhoede. Samen met Drenthe, Flevoland en Zeeland neemt Fryslân nog geen 7 procent van de Nederlandse exportwaarde voor zijn rekening.  Uit onderzoek blijkt dat er veel meer kansen liggen, maar die blijven nu nog onbenut.

Met een kritische blik is de constatering ook dat Fryslân onvoldoende scoort op zaken als innovatie, organiserend vermogen en export. Het feit dat het bedrijfsleven amper grote spelers heeft, is een nadeel. Er is bovendien relatief veel MKB verspreid over de hele provincie. Een groot deel van deze ondernemers heeft er moeite mee om samenwerking te vinden met bijvoorbeeld andere bedrijven of met kennisinstellingen.

Afhankelijk

Het gaat in Fryslân voorts mis door de grote afhankelijkheid van de commerciële dienstverlening. Deze was heel lang goed voor 40 procent van de economische waarde. Daar is de laatste jaren echter sprake van een grote kaalslag. Voorheen was de positive van onder andere ING, Aegon, Rabobank en Achmea manifest.

Groot is ook de positie van onderwijs en zorg in de Friese economie, goed voor bijna 30 procent van de economische waarde. Maar ook hier vallen grote klappen.

Industrie is de gangmaker voor het herstel. De provincie Noord-Brabant is er een mooi voorbeeld van.  Ook in Groningen schraagt de nijverheid de economie. Het effect is ook merkbaar. In Groningen is nijverheid goed voor maar liefst de helft van de economische waarde.  In Fryslân is het maar een kwart.

Versluiering

De aardgaswinning heeft jarenlang de werkelijkheid versluierd. Hierdoor is er sprake van  een lelijke vertekening in de economische groeicijfers. Lang kon Groningen zo meekomen in de top en voor Fryslân was er eveneens een beter aanzien.

Maar neem de cijfers van 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De provincie Groningen toont door de sterke afname van de aardgasproductie een economische krimp van 5,5 procent. En Fryslân heeft daarna de kleinste plus: 0,5 procent. De Nederlandse economische groei (2 procent in 2015) als geheel wordt door de aardgasbeperking 0,4 procentpunt gedrukt.

Laatst gewijzigd op 21-04-2016 om 11:33 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1