Boeren laten burgers binnenkijken

De kloof tussen boer en burger is groot. Burgers zien niet hoe het werkelijk gaat in de melkveehouderij. Er is een antwoord: de app boer‘ntour.

Door Bert de Jong

Het idyllische beeld van koeien in de wei is voor veel burgers een bevestiging. Zo zou het moeten zijn. Campagnes rond weidemelk missen hun uitwerking niet.

Maar zo is de werkelijkheid niet helemaal. De meeste dagen van het jaar staan de koeien nog steeds in de stallen. Melk mag al weidemelk heten als de koeien minimaal 120 van de 365 dagen 6 uren per etmaal in de weide lopen.

Wat koeien beleven

Toch valt er veel te vertellen over wat de koeien beleven in die stallen. Het verhaal blijft voor veel burgers verborgen. Op de fiets of uit de auto ziet men graag de koeien grazen of herkauwen. Maar ze kijken niet in de stallen, ze snuiven niet de geur van mest.

,,Het gaat om een verbinding met de samenleving’’, zegt bestuurslid Afke Kester van de Agrarische Natuurvereniging Weststellingwerf. De nieuwe, in Oldetrijne gepresenteerde app boer’ntour van IZI Travel in samenwerking met onder andere de boerenorganisatie LTO biedt die mogelijkheid.  ,,Zo is er de kans om te kijken achter de muren van moderne boerenbedrijven.’’

Mijn dames

Hoor melkveehouder René Zuidberg uit Oldetrijne spreken over zijn vee en over wat er in zijn moderne stal gebeurt en hij zou elk weekeinde een rondleiding kunnen houden. ,,Dit zijn mijn dames’’, ratelt hij. ,,Deze dames leveren een topprestatie, eentje die hoort tot de hoogste van Nederland.’’

Zuidberg past goed op zijn koeien. Ze moeten goed kunnen liggen in de stal. ,,Want een koe die goed ligt, die kan goed herkauwen en die kan ook veel melk produceren’’, legt hij uit. Voor hem is het simpel: ,,Ik verwen de koe, de koe verwent mij.’’

Routes langs boerderij en natuur

In de Groote Veenpolder in Weststellingwerf, het gebied waar per hectare mee de hoogste aantallen liters melk van Nederland worden geproduceerd, zijn nu  twee routes uitgestippeld. Met het eigen mobieltje en de app kan een ieder op de fiets of in de auto vanaf de weg bij de boer in de stal binnenkijken en zich verwonderen over de omgeving.

Zelfs kunnen ze een kijkje nemen bij wat volgens de norm haast een megastal heet te zijn. Bijna 250 stuks melkvee staan er in de stal van Elshof en Witteveen in Oldetrijne. De passie spreekt bij Trienke Elshof, voorzitter van LTO-Weststellingwerf. ,,Als boer zijn we trots dat we een kwaliteitsproduct maken. Dat is een goed gevoel. We zorgen ervoor dat onze zuivel over de hele wereld wordt geconsumeerd als een veilig product. Ik denk dat we daarmee een voorsprong hebben.’’

Imago

Met het imago van de melkveehouderij is op zich niet eens zo veel mis, blijkt uit de jaarlijkse AgrifoodMonitor, uitgevoerd door de Wageningen Universiteit. Goede smaak, gezondheid, veilig en natuurlijk, dat zijn de waarden die door consumenten als belangrijk worden gevonden en hoog worden gewaardeerd.

Zuivelreus Friesland Campina doet er ook alles aan om dit imago van zuivel te bewaken en te versterken. Door innoverende melkveehouders in het zonnetje te zetten, door open boerderijdagen op te zetten, door de

De Agrifoodmonitor toont ook dat de burger nog geen goed beeld heeft van het dierenwelzijn in de melkveehouderij. Daar zit de uitdaging om dit inzichtelijk te maken. Het advies is dan ook om de consumenten te trakteren op meer informatie en aansprekende beelden, zodat ze het moderne melkveebedrijf op waarde weten te schatten.

Het is een kolfje naar de hand van Trienke Elshof: ,,Boeren zijn ondernemers die ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten voelen. Het is logisch om burgers binnen de deuren te laten kijken wat er in een stal gebeurt. Dit is goed voor het imago en ook voor de acceptatie.’’

Verwarring

Ook Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel, beseft maar al te goed dat de consumenten soms in verwarring zijn. Want nee, melk komt niet uit een fabriek, maar van een boerderij met tegenwoordig melkrobots. ,,Meer dan voorheen moeten we uitleggen hoe voedsel wordt geproduceerd.’’

Onbekendheid is een ding, maar dat organisaties als Wakker Dier ,,een sector onbemind willen maken’’, dat is voor Jansen weer het andere uiterste. ,,Maar het blijkt dat het helpt als consumenten een veehouderijbedrijf bezoeken. Ze komen er altijd positiever vandaan dan ze er naar toe gingen.’’

Laatst gewijzigd op 28-08-2015 om 20:00 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1