Foto: Bert de Jong

Over ons

Fryslân1 is het eigen nieuwspodium van de Friese Mediacoöperatie. Het is als het ware een gezamenlijk blog, voor een ieder vrij om te consumeren en te delen. De Friese Mediacoöperatie organiseert opnieuw journalistiek en journalisten.

 

De Friese Mediacoöperatie heeft de journalistieke focus op Fryslân en de Friezen, richt zich op het Nederlandse en Friese taal- en cultuurgebied en is actief in die sectoren die de mens raken. De journalisten van de coöperatie hebben een scherp oog voor de belangen in Fryslân, zoeken naar perspectief, oplossingen en nieuwe wegen. Ze voeren een duidelijke journalistieke lijn op de volgende hoofdthema’s in Fryslân: Werk en Bedrijf, Politiek, Taal en Cultuur, De Gezonde Mens en Voeding, Recht en Onrecht, Groene Toekomst.

Waarom? Fryslan1 is van en voor ‘de geïnteresseerde op zoek naar duiding en inzicht’. U bent nieuwsgierig en volgt de actualiteit. U wilt ordening en regie in de veelheid informatie die via verschillende kanalen beschikbaar komt. U gaat op zoek naar achtergrond, analyse en context zodat u zich een mening kunt vormen. U bent bereid om te betalen voor kwaliteit. U staat open voor achtergronden die niet aan de actualiteit vasthangen. U wilt zelf participeren en bijdragen leveren in de informatiestroom.

Fryslân1 kan met uw steun, van stipers en sponsors. Deze komen uit de volgende doelgroepen: lezers, bedrijven, instellingen, sympathisanten, vrienden. Zij steunen de coöperatie met een jaarlijkse bijdrage. Daarmee stellen ze journalisten in staat om verhalen te vertellen, te spitten en te graven en belangwekkende kwesties bloot te leggen. Stipers betalen niet voor een product, zij steunen een nieuw journalistiek fundament.

Journalistieke creativiteit is het fundament voor innovatie in de mediasector. Daarom staan de makers centraal. Journalisten verzamelen kracht door samen te werken.

Coöperatief ondernemen is een oplossing voor de grote uitdagingen in de mediasector. Een mediacoöperatie helpt om nieuwe impulsen te geven aan journalistieke producties en innovatieve vormen om alle generaties van de samenleving wijzer te maken en deze daarin te laten participeren. De coöperatie staat middenin de samenleving en legt verantwoording af aan de kritische  samenleving.

Er zijn drie kernwaarden uitgekozen. De waarden hangen sterk samen met de journalistieke plichten en ethiek en de beweegredenen van coöperatief ondernemen. Het gaat om de waarden verantwoord, integer, onafhankelijk.