Meer melk minder mans bij Friesland Campina

Meer melk, maar minder mans. Dit is het credo voor zuivelconcern Friesland Campina. Bij de ‘condensfabriek’ in Leeuwarden verdwijnen de komende drie jaar 125 tot 145 van de huidige 852 banen.

Door De Redactie

Zuivelconcern Friesland Campina is dit jaar de weg ingeslagen van kostenverlaging en hogere bedrijfsefficiëntie. Dit gaat ten koste van in totaal 335 tot 375 banen in de productievestigingen in Leeuwarden en Beilen. Er gaan in Beilen, waar vooral kindervoeding wordt gemaakt, tussen de 210 en 230 van de huidige 767 banen verloren.

Komt dit uit de lucht vallen? Nee, de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit. Friesland Campina wilde immer geprepareerd zijn op de extra melkstroom, nu de melkquotering sinds 1 april 2015 is verdwenen. Nu alles draait en loopt, wordt de winst geïncasseerd van die investeringen. Het productieproces kan met minder mensen.

Sinds de jubileumviering in 2013 is het personeelsbestand al wat afgenomen. In dat jaar werkten er bij de Leeuwarder 'condensfabriek' een negenhonderd mensen, van wie honderd administratief en achthonderd in de productie.  

Elke cent telt

Bij FrieslandCampina in Beilen en Leeuwarden is duidelijk geworden dat het doorvoeren van de verbeteringen leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Er zijn nieuwe werkwijzen, nieuwe ploegindelingen en veranderingen van taken. De komende drie jaar worden genomen om de personeelsreductie door te voeren. En er is noodzaak om internationaal concurrerend te zijn, licht woordvoerder Rob van Dongen toe. Elke cent op een kilogram melk telt. Op een totale melkplas van negen miljard kilogram bij Friesland Campina is het snel een vermogen.

Bij FrieslandCampina in Leeuwarden wordt hoofdzakelijk gecondenseerde melk gemaakt bestemd voor export naar het Midden-Oosten, Afrika en Azië. In Beilen melkpoeder, kindervoeding en industriële grondstoffen. Nu de melkquotering is afgeschaft is de Leeuwarder vestiging na de forse investering van €110 miljoen klaar voor nog meer melk, vrijwel allemaal bedoeld voor export. Het belang daarvan neemt alleen maar toe.

Friesland Campina wil met de vakbonden in overleg over een nieuwe sociaal plan. Het huidige sociaal plan loopt dit jaar af, maar sluit ook niet meer goed aan bij de omstandigheden van het zuivelbedrijf. Nu wordt bijvoorbeeld herplaatsing binnen het concern geregeld, maar daarvan kan in de toekomst minder sprake zijn. Wel wil het concern zoveel als mogelijk de ontslagen werknemers naar nieuw werk begeleiden. De vakbonden willen vasthouden aan het huidige sociaal plan.

Miljard kilogram melk

In een eeuw tijd is de Leeuwarder zuivelfabriek (opgericht in 1913) uitgegroeid tot dé condensfabriek van de wereld. Nu wordt er jaarlijks meer dan een miljard kilogram melk verwerkt tot koffiemelk, melkpoeder en tot een miljard blikjes gecondenseerde melk die de hele wereld overgaan met mooie namen als Frisian Flag, Dutch Lady en NoyNoy.

De groei is snel gegaan. Dertig jaar geleden - vlak voor de invoering van de melkquotering - was de te verwerken melkplas in Leeuwarden de helft van nu. Maar er waren twee keer zoveel mensen aan het werk in de Leeuwarder fabriek, die toen nog een zelfstandige zuivelcoöperatie was met de pronte naam Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF).

Laatst gewijzigd op 04-06-2015 om 13:50 uur
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1