De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie

De Friese werkgelegenheid drijft op de kurk van zorg en welzijn, zakelijke diensten, industrie en detailhandel. Ruim 60 procent van de 245.000 Friese banen zitten in deze vier sectoren. Maar daar vallen ook de klappen. De verbetering van de economie is amper terug te zien in een afname van de werkloosheid.

Bovendien kampt Friesland met een lagere economische groei dan het landelijk gemiddelde. De verwachtingen voor verbeteringen op de Friese arbeidsmarkt zijn dan ook niet zo hoog gespannen. Sinds de zomer van 2015 stagneert de daling in de werkloosheid.

Friesland kent nu een werkloosheidspercentage van bijna 7 procent. Daarmee hoort de provincie tot de landelijke top vier. Er zijn zo’n 17.500 Friezen met een werkloosheidsuitkering. Maar zorgelijker is dat er sprake is van een ruime arbeidsmarkt.

Mismatch

Los van de verschuivingen door flexiblisering van arbeid, vergrijzing van de beroepsbevolking en automatisering en robotisering van werk, is er een veel grotere ontwrichting aanstaande: de mismatch op de arbeidsmarkt door verschillende oorzaken.

De vergrijzing is er eentje. Zo’n 29 procent van de Friese beroepsbevolking is 50 jaar of ouder en 20 procent is jonger dan 27 jaar. Openbaar bestuur en onderwijs zijn de meest vergrijsde sectoren. De horeca zorgt voor enig evenwicht. Daar is 59 procent van de werknemers onder de 27 jaar. 

Er zullen de komende jaren meer vacatures komen, is de verwachting. Volgens de arbeidsmarktprognose van UWV zijn het in Friesland vooral vacatures met een laag beroepsniveau in zorg en welzijn, logistiek, detailhandel en horeca.

Maar hier is nog iets anders. Bij veel vacatures is het niet omdat de economie op stoom raakt en daardoor de werkgelegenheid groeit. De vacatures zijn vooral te vinden in die sectoren die krimpen, waar door herstructurering en baanwisselingen kansen voor anderen ontstaan. Zorg en welzijn is er een mooi voorbeeld van. Eraan vooraf gaat dat andere werknemers buiten de boot zijn gevallen.

Hoog opleidingsniveau

Een groter probleem dient zich in de nabije toekomst aan. Dan wordt een grote verschuiving naar banen met een hoog opleidingsniveau verwacht. Er worden werknemers met  andere kennis en vaardigheden gevraagd. Sommige technolgische veranderingen voltrekken zich snel. Vooral in de innovatieve sectoren ontstaat daardoor een mismatch tussen vraag en aanbod.

Automatisering en robotisering maakt veel beroepen nu al overbodig. De fabriek zonder mensen is binnen enkele jaren werkelijkheid. In het nieuwe pakhuis van de in aanbouw zijnde zuivelfabriek van Hypocra Ausnutria in Heerenveen komt al geen enkele arbeider aan het werk. Robots doen het.

Veel banen verdwijnen

De komende tien tot twintig jaar zullen mogelijk twee tot drie miljoen banen verdwijnen in Nederland. Het gaat om boekhouders, administratief medewerkers, verkopers, logistiek en verzorgend personeel. Friesland wordt hierdoor extra getroffen, want deze provincie kent in deze beroepen veel werkgelegenheid.

Bij het UWV in Friesland is grote zorg over deze verschuivingen. Er is reden toe, want meer dan 40 procent van alle vacatures is nu op laag beroepsniveau, 34 procent op middelbaar en 23 procent op hoog beroepsniveau. De helft van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden daarentegen zit in 2015 onder het niveau van middelbaar beroepsonderwijs.

De verdringing op de arbeidsmarkt zal sterker worden. Werkgevers zullen uit het aanbod vaker kiezen voor iemand met een hoge opleiding. En andersom zal in een ruime arbeidsmarkt iemand met een hogere beroepsopleiding eerder genoegen nemen met een lager gekwalificeerde functie. Het zijn de laagopgeleide mensen die het in de toekomst lastig krijgen een plekje op de arbeidsmarkt te verwerven.

Laatst gewijzigd op 23-11-2015 om 22:14 uur

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1