Alles van Nico Hylkema

Geslepen messen in Catalonië: nachtmerrie voor FNP

De Friese FNP moet zijn steun voor de opstandige Catalaanse regio heroverwegen. De twijfel groeit over de confrontatie tussen Spanje en Catalonië. Een analyse over wat de separatisten losmaken. Treurnis met een Spaans komisch tintje.

Door Nico Hylkema
 

Hoofd koel, onafhankelijkheid Catalonië is nog geen paradijs

De steun van de Friese FNP voor het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid haalt weinig uit. Een oproep het hoofd koel te houden is eerder op zijn plaats. De strijd werkt voor de Spaanse overheid als een rode lap op een stier.

Door Nico Hylkema

Catalonië heeft waar Friezen van kunnen dromen

Heeft de autonome regio Catalonië niet alles waar Friezen alleen van kunnen dromen? De Friese partij FNP betuigt steun aan de Catalanen. Maar er duikt gevaar op bij het streven naar onafhankelijkheid. Spanje koerst af op een echte institutionele crisis.

Door Nico Hylkema
 
 

De liefde ontrafeld met dans in het zand

Als de voorstelling voor even ontaardt in uitgeschreeuwde frustratie laat dit de toeschouwers van ‘Wachten op de Liefde’ van de Dansdivisie niet ongemoeid. Deze dansavond in het Leeuwarder Bos is allerminst eentje van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig.

Door Nico Hylkema

Culturele Hoofdstad 2018, een echt volksfeest?

Ha, concrete plannen. Echte cultuur in 2018, als Fryslân bol staat van de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad. Maar nee, toch niet. Gedeputeerde Sietske Poepjes belooft dat het een echt volksfeest wordt. 

Door Nico Hylkema
 

Ach arm Europa. Er is iets ergs aan de hand

Echt tranen hoeven we natuurlijk niet te laten over de Brexit. Maar om nu, zoals de Nederlandse politici, over te stappen naar business as usual is het andere uiterste. Er is wel degelijk iets ergs gebeurd.

Door Nico Hylkema

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 

Boerenopstand tegen fosfaatrechten?

Het is 2016: er is in Nederland te veel melk en er is te veel mest. Melkveehouders hebben gas gegeven, maar zodanig dat de Europese fosfaatregels worden overschreden. Dus worden boeren opnieuw aan banden gelegd. Of komt er een boerenopstand?

Door Nico Hylkema

Gevaarlijk spel met democratie

Het gaat niet goed in het welvarende Westen. Het is een gevoel dat na elke verkiezing sterker wordt. Na een heftige economische crisis, de afwenteling van de schade op de middenklasse en nu een stroom echte vluchtelingen zou je verwachten dat mensen gaan nadenken. 

Door Nico Hylkema
 
 

Zonder visie werkt innovatie niet

Innovatie overlaten aan de private sector werkt niet. De zuivelcampus van Leeuwarden is het bewijs. Het kan anders.

Door Nico Hylkema

Asielzoekers leggen vooral probleem Nederland bloot

Heeft de denker van het vaderland Marli Huijer gelijk als ze bang is voor een tweedeling in Nederland tussen de angstige burgers tegen asielzoekers en voorstanders van een humane opvang? Er is inderdaad een omslag geweest na een aanvankelijke hartverwarmende stemming van bereidheid tot opvang na de foto van het verdronken jochie. Het momentum is voorbij.

Door Nico Hylkema
 

Zwarte Piet, nu weg ermee

In Nederland gaat het over Zwarte Piet. De VN-commissie wijst ons land op wat nog meer mis is met racisme en discriminatie.

Door Nico Hylkema

Friesland sluit ogen voor lelijkheid

Die Geert Mak toch. Geliefd in Friesland vanwege zijn boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’. Maar nu heeft hij het verkorven bij de Friezen. 

Door Nico Hylkema
 

EU vreest niet de Grieken, maar de Spanjaarden

De Grieken willen de euro niet kwijt, maar nog meer bezuinigen willen en kunnen ze niet. De regeringsleiders van de Europese Unie zijn zo hard tegen Griekenland, omdat ze Spanje vrezen. Dan zijn ook hier de rapen gaar.

Door Nico Hylkema
 

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema

Deinum gespleten door verwijderen brug

Al sinds 1930 genieten de Deinumer bewoners aan de noordkant van het Van Harinxmakanaal van een veilige fietsverbinding met het dorp. Plots dreigt de verbinding opgeheven te worden, dankzij het nieuwe bestemmingsplan Deinum Oost.

Door Nico Hylkema
 

Daadkracht...

Je hoeft geen helderziende te zijn om nu al de rampzalige gevolgen te zien van de daadkracht die onze politici de afgelopen jaren heeft bevangen. Je houdt je hart vast voor wat er mogelijk nog volgt.

Door Nico Hylkema

Gewaagde kritiek op de euro

Jarenlang werd iedereen met kritiek op de invoering van de euro en vooral de wijze waarop weggezet als populist. Een econoom als Arjo Klamer werd amper meer serieus genomen na zijn kritiek op die invoering. Ook nu zijn gelijk is gebleken is zijn positie nog steeds die van de nar.

Door Nico Hylkema
 
 

Bord leeg, al waren de speklapjes taai

Mooi die plaatjes van de Hubble. Het zet je toch aan het denken. Licht van sterren miljarden oud, die we nu pas zien. En nu ontstaan of sterven sterren hetgeen we pas over miljarden jaren kunnen zien. Als er dan nog menselijk leven is, want dat is met een uiteindelijk stervende zon ook lang niet zeker.

Door Nico Hylkema

In saaie graslanden verdwijnt ook de bij

Niet alleen weidevogels hebben weinig meer te zoeken op de monoculturele raaigrasvelden in Friesland. Ook bijen houden het voor gezien. Voor hen is er weinig meer te halen en de peren- en appeltelers moeten zelf maar bijenvolken importeren.

Door Nico Hylkema
 

Maak werk van het basisinkomen

Nederland moet werk maken van het basisinkomen. Het idee van volledige werkgelegenheid is een waanidee. Toch houdt politiek hier nog stug aan vast. Juist Friesland zou een mooie proeftuin zijn.

Door Nico Hylkema
 

De nar spreekt en de Kening houdt van humor

Als cabaretier Jan Jaap van der Wal zich bij RTL Late Night vrolijk maakt over Leeuwarden als de Culturele Hoofdstad 2018 blijft het eigenlijk verdacht stil. De op de korrel genomen personen houden zich wijselijk stil onder het motto wie geschoren wordt moet stil zitten

Door Nico Hylkema

Als kiezers hun hart volgen....

Uit bijkans alle onderzoeken in dit land blijkt een sluimerende ontevredenheid met de huidige gang van zaken in de maatschappij. We willen wat anders maar wat?

Door Nico Hylkema
 

Tijd voor een boerenopstand?

Te veel melk en ook te veel mest. Een ieder kon het aan zien komen. De verrassing zit in de snelheid waarmee het zich voltrekt. Nederland overschrijdt de Europese fosfaatregels. Weer worden boeren gebonden aan regels. Of is het tijd voor een boerenopstand?

Door Nico Hylkema
 
Pagina 1 van 1