Heerenveen toplocatie, Leeuwarden keldert

Heerenveen is Leeuwarden voorbijgestreefd als economische toplocatie van Friesland. De hoofdstad maakt een vrije val.

Door De Redactie

De toename in werkgelegenheid maakt het verschil. Daarin doet Leeuwarden het veel slechter dan andere gemeenten. Volgens het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter presteert Heerenveen het beste in de ranglijst, die economische prestaties van gemeenten met elkaar vergelijkt.

Heerenveen staat landelijk op plaats 43. Leeuwarden haalt een 78ste stek en doet het daarmee stukken slechter dan het voorgaande jaar, toen de hoofdstad nog op plaats 41 stond en Heerenveen achter zich liet.

Bureau Louter zet de prestaties van gemeenten af tegen het aantal inwoners. Het gebruikt daarvoor 41 indicatoren. Het kijkt onder meer naar bedrijven, kantoren en naar de arbeidsproductiviteit van de inwoners. De lijst laat zien welke gemeente de meest krachtige economie heeft.

Na Heerenveen en Leeuwarden volgen de Waddeneilanden, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Op Leeuwarden na zijn zij er allemaal op vooruit gegaan.

Friesland telt niet mee

In het landelijke geweld telt Friesland niet mee. Op de eerste plaats staat Haarlemmermeer dankzij luchthaven Schiphol. Eindhoven staat op twee, een opsteker voor de nieuwe burgemeester John Jorritsma. Daarna volgen Amsterdam, Zwolle en Den Bosch. Noord-Brabant is de sterkst vertegenwoordigde provincie met twaalf gemeenten in de landelijke top-vijftig.

Sinds het begin van de economische toplijst, in het jaar 2000, steeg Heerenveen van plaats 157 naar 43. Ook Sûdwest-Fryslân en Harlingen zetten flinke stappen vooruit.

Lantaarndrager

Het Noorden van Friesland bungelt onderaan. Dantumadiel is de Friese lantaarndrager. Landelijk moet deze gemeente alleen het Limburgse Schinnen/Onderbanken achter zich dulden. Ook Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Leeuwarderadeel presteren economisch gezien ondermaats.

Welbevinden

Gelukkig zegt het allemaal niets over het welbevinden van de mensen. Wiens levensgeluk afhangt van reuring en ambiance, die moet vooral naar Amsterdam verhuizen. Het Zeeuwse Korendijk is voor deze categorie de slechtste plek.

En wie houdt van rust en natuur, dient te verkassen naar een Waddeneiland. En nooit en te nimmer naar Schiedam.

 

Economisch beste Friese gemeenten

(tussen haakjes positie van 2014)

43. Heerenveen (45)

78. Leeuwarden (41)

95. Friese Waddeneilanden (141)

102. Súdwest-Fryslân (108)

108. Harlingen (186)

109. Smallingerland (128)

123. De Fryske Marren (158)

203. Opsterland (197)

218. Ooststellingwerf (199)

225. Franekeradeel (207)

240. Kollumerland c.a. (267)

246. Weststellingwerf (264)

274. Het Bildt (321)

306. Dongeradeel (270)

314. Menameradiel (320)

323. Littenseradiel (335)

326. Leeuwarderadeel (324)

342. Tytsjerksteradiel (345)

346. Achtkarspelen (333)

362. Dantumadiel (363)

 

Landelijke top 10

1. Haarlemmermeer

2. Eindhoven

3. Amsterdam

4. Zwolle

5. 's-Hertogenbosch

6. Utrecht

7. Lansingerland

8. Bladel

9. Son en Breugel

10. Breda

 

Lantaarndragers

370. Vaals

369. Stede Broec

368. De Marne

367. Westervoort

366. Zandvoort

365. Heemskerk

364. Bergen (NH.)

363. Loppersum

362. Dantumadiel

361. Onderbanken/ Schinnen

 
Meer Economie

Ambassadeur Fries toerisme gooit handdoek in de ring

De promotie van Fryslân krijgt een gevoelig verlies. Albert Hendriks, al decennia de ambassadeur van het Friese toerisme, trekt de stekker uit de uitgeverij van kleurrijke magazines in vier talen in een oplage van 1 miljoen exemplaren. Hij is de tegenwerking van de provincie zat.

Door Bert de Jong
 
 
 

Met Dairy Valley wil Fryslân weer naar de zuiveltop

Fryslân is het land van zuivel. De wereld smult van de melk van de 280.000 Friese koeien. Voortaan heet Fryslân Dairy Valley. Om zo voorbeeld voor de wereld te zijn met de meest duurzame en innovatieve zuivelketen. Kennis is het kapitaal, in plaats van koeien.

Door Bert de Jong

Dure rekening voor boeren: 200.000 koeien naar slacht

Nederland telt in 2016 1,7 miljoen melkkoeien. In een paar jaar tijd moeten het er bijna 200.000 minder zijn. Het kan best, want dit aantal is er sinds 2011 ook bijgekomen. Melkveehouders dachten met een snelle groei volop te profiteren van de afschaffing van de melkquotering. De tomeloze investeringsdrift komt ze nu duur te staan. Boeren moeten bloeden. Opnieuw, maar het is ook eigen schuld.

Door Bert de Jong
 
 

Friese zuivel levert geld voor weidevogels

Friese boeren laten zien dat het anders kan. Met Weide Weelde, een nieuw merk voor zuivel met een eigen smoel en met de trots van de boer. En ook met de weelde uit de weide, waar de koeien lopen en de weidevogels kansen krijgen.

Door Bert de Jong
 

Marktwerking veroorzaakt groot drama in zorg

Marktwerking in de zorg is een ramp. Wie kan nog met droge ogen verklaren dat de regen aan faillissementen in het taxivervoer de zegen is van marktwerking? De offers voor lagere zorgkosten zijn inmiddels erg groot.

Door Bert de Jong
 
 

Friesland Bank let niet op: vermogen jonge erfgenaam foetsie

Friesland Bank is schuldig aan het verkwisten van een miljoenenerfenis. Alle alarmbellen hadden moet afgaan, maar binnen een seconde stond het geld bij het omstreden vastgoedfonds Reggehuys. De fraudeurs moeten de cel in, nadat eerder Friesland Bank is veroordeeld om €4 miljoen te betalen.

Door Bert de Jong
 

Meeste Nederlandse goud en zilver eerst langs Joure

Alle gouden en zilveren sieraden in Nederland moeten langs Joure. Bij Edelmetaal Waarborg in Joure krijgen de meeste edelmetalen voorwerpen een bij wet verplicht keurteken. De enige concurrent, Waarborg Holland in Gouda, is failliet, maar maakt een doorstart.

Door Bert de Jong
 

Eureka: provincie doet wat banken minder doen

Als banken de rol niet vervullen voor bedrijfskredieten, dan doet de provincie Fryslân het wel. De Vestigingsregeling moet bedrijven naar Fryslân lokken en vooral banen creëren. Dutch Steel in Leeuwarden is de eerste in de rij.

Door Bert de Jong
 

Stilte in de straten: nog veel winkels volgen

Naar verwachting blijven er 70.000 van de 170.000 winkels over. Het gaat maar door. Wat is dat toch? Winkelketens als V&D en DA onderuit en toch schijnt het beter te gaan met de detailhandel. Er is iets anders aan de hand: halve waarheden over kopende consumenten en de macht van roofridders.

Door Bert de Jong
 

Gaswinning voorkomt krimp Friese economie

Friesland staat stijf onderaan. De economische groei is er het laagst van alle provincies: slechts 0,3 procent. Gaswinning is de redder. Anders is er sprake van krimp. Flevoland is de topper dankzij autolease.

Door De Redactie
 
 

De Friese arbeidsmarkt ontspoort

Zo er Friese banen zijn, dan zijn er niet de goede mensen. In de komende tien, twintig jaar raakt de verhouding tussen opleidingsniveau en eisen in vacatures zoek.

Door De Redactie
 
 

Waar is PvdA? Vakbond FNV balt vuist

De kwaliteit van de arbeid staat sterk onder druk. Vakbond FNV mist bondgenoten om het tij te keren en vreest de kloof met PvdA. Of toch, FNV-voorzitter Ton Heerts balt de vuist, op Friese grond.

Door Bert de Jong
 

Melkveehouders: het is Noord tegen Zuid

UPDATE Melkveehouders in het Noorden eisen de ruimte op om meer melk te produceren. Ze hebben de grond en kunnen de mest kwijt. ,,Het zijn hectische tijden.'' Zeker nu de melkprijs onder de kritische grens van 30 cent per kilo zit.

Door Bert de Jong
 

Btw is melkkoe en straft lezers

Stel, het btw-tarief voor veel leuke zaken komt in 2016 op 21 procent. Dan is cultuur in Nederland duur. Van elk boek van een tientje verdwijnt dan €2,10 in de staatskas. Kranten worden ook fors duurder.

Door Bert de Jong
 

DNB bepleit een Friesland Bank

Tot 2012 was er Friesland Bank. De bank was de krent in de brij. En ook was er tot 2009 de bank DSB, van Dirk Scheringa. Door ingrijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ze er niet meer. Opvallend, in 2015 bepleit DNB meer diversiteit. Een bank als Friesland Bank.

Door Bert de Jong

Stichting met volle buidel groter in kranten

Er is in Friesland veel geld voor bedrijven. De stichting FB Oranjewoud heeft de buidel vol. Bedoeld voor participaties. Zo doet de stichting wat eerder Friesland Bank deed: vol in risicovolle participaties en deelnemingen. Het belang in NDC Mediagroep is vergroot tot 83 procent.

Door Bert de Jong
 

Hoe de fiscus uit Friesland verdwijnt

UPDATE: Het Friese provinciebestuur maakt zich zorgen over de toekomst van de Belastingdienst in Leeuwarden. Voor de Leeuwarder gemeenteraad was al eerder de maat vol. Het belang van het werk van de Belastingdienst in Friesland is steeds minder geworden. De kern is al uit de provincie verdwenen.

 

Door Bert de Jong
 

Friese strijder wast banken de oren

Hoe is de macht van banken te breken? Dit is de kernvraag voor de Tweede Kamer in de zoektocht naar een oplossing voor ondernemers die in de wurggreep van banken zijn gekomen. Oud-bankier Folkert Fennema uit Goutum wijst ze de weg.

Door Bert de Jong
 

Kantorenoverschot: sloop of wonen

UPDATE: Leeuwarden heeft tien keer te veel aan kantoren beschikbaar. Landelijk is maar liefst eenderde van alle kantoren overbodig. Ze kunnen gesloopt. Of in het beste geval worden verbouwd tot woningen.

Door Bert de Jong
 
 

Nieuwe Nederlandse melkplas; boeren in de knel

De droom van melkveehouders is uiteengespat. De inhaalslag als zuivelland is een harde confrontatie. Boeren raken financieel in de knel. Klap op de vuurpijl: er is nieuwe overproductie. De zuivelfabrieken kunnen het niet aan.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 1