De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie

De veelverdieners in de zorg zijn veelbesproken. Of het nou bestuurders zijn of toezichthouders. Duidelijkheid voor alles, vindt de minister, want er is veel vreemd. Eenzelfde beeld komt naar voren uit de Actiz 50, een ranglijst van 'teveelverdieners' van FNV Zorg en Welzijn.

In opdracht van minister Ronald Plasterk is een precies overzicht gemaakt. Het is een onthullende lijst, gebaseerd op de inkomensgegevens over 2014. FNV heeft een lijst met 152 directeuren in de ouderenzorg die meer verdienen dan premier Mark Rutte. ,,Het is ongehoord'', luidt het oordeel van FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

In beide lijsten staat Stichting Zorgpartners Friesland (MCL) in Leeuwarden ruim bovenaan. De afgezwaaide bestuursvoorzitter Wander Blaauw verdiende in het jaar 2014 €383.101, maar volgens het eigen jaarverslag nog meer: €392.928. Twee ‘gewone’ leden van de raad van bestuur deden amper voor hem onder. Zij toucheerden respectievelijk €245.244 en €237.411. Ook zij zaten daarmee ruim boven de landelijk vastgestelde norm.

Het wettelijk maximum voor een topman in de ziekenhuissector is €229.000. De Leeuwarder bestuurders vallen nog onder het overgangsrecht; de zogenoemde Wet Normering Topinkomens is pas vanaf 2013 van kracht.

Weigeraars

De lijst is niet compleet. Ondanks meerdere aansporingen kwam niet iedere instantie met alle salarisgegevens over de brug. Deze weigeraars komen onder verscherpt toezicht te staan.

Het gaat in Friesland om Stichting De Noorderbrug, Fier Fryslân, Stichting Revalidatie Friesland, Stichting Verzorgingscentrum Utingeradeel, de Waddenacademie en Zorggroep Tellens.

Grove overtredingen waren er niet. Tenminste niet dusdanig dat de minister moest ingrijpen. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Noordoost-Friesland opereerde als enige echt op het randje. 

Zij betaalde een leidinggevende topfunctionaris in 2013 buitensporig veel. Maar dat werd haastig hersteld, zonder dat de toezichthouder hoefde in te grijpen, meldt de minister in het rapport.

Nieuwe maxima

Voor topbestuurders in de (semi-)publieke sector zijn voor komend jaar nieuwe plafondbedragen vastgesteld. Voor de meeste sectoren ligt het maximum op €179.000.

De baas van een heel groot ziekenhuis mag maximaal €229.000 verdienen, die van een grote HBO-instelling maximaal €199.905, en die van een grote corporatie maximaal €230.000.

Ook toezichthouders

Niet alleen 14 procent van de topfunctionarissen verdiende in 2014 meer dan de norm. Ook 1678 toezichthouders - 18 procent van het totaal - kregen een te hoge vergoeding.

Hier blijken de corporaties goed te betalen. Bijna alle Friese corporaties komen op het lijstje voor; ze overschreden allen de norm. Corporatie Accolade voert na het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe het lijstje aan.

Toen was er nog niet de commotie over de verdubbeling van de vergoeding voor de raad van toezicht van de zorggroep Patyna, de bundeling van Plantein en Tellens. Ze zijn op hun schreden teruggekeerd en de leden ontvangen vooreerst €7000 en de voorzitter €10.500. Even rust, want er wordt in 2016 gewerkt aan een nieuw voorstel en dan komt er alsnog een verhoging.

Buitensporig

De minister keek ook naar extreme betalingen aan externe adviseurs en naar buitensporige salarisbetalingen aan individuele werknemers.

In de laatste categorie komen we twee Friezen tegen. De ene is een medisch specialist van Nij Smellinghe. Hij streek in 212 dagen werk een bedrag op van €282.784.

De tweede is het hoofd van de financiële administratie van de Stichting Thús Wonen. Deze man verdiende in een jaar volgens het Plasterk-rapport €280.000.

Externen

De instelling die het niet alleen af kan, huurt ten slotte een extern adviseur in. In dat rijtje staan drie Friezen. Het beste af was een ingehuurd directielid van de PCBO Ferwerderadiel. Deze streek €90.430 op voor een interim-klus die hem 0,36 werkweek kostte.

Ook snel binnen was het externe directielid van zorgkoepel Alliade, die voor 151 dagen werk €55.250 betaald kreeg.

Tot slot huurde de stichting NHL in 2014 een topfunctionaris in, voor 0,8 FTE. Deze scharrelde in 50 dagen €49.690 bij elkaar.

 

Genormeerde bezoldiging topfunctionarissen, hoger dan de toepasselijke norm, in 2014

Zorgpartners Friesland €383.101 (voorzitter raad van bestuur)

Kwadrant Groep €245.319

Zorgpartners Friesland €245.244 (lid)

Zorgpartners Friesland €237.411 (lid)

Zorggroep Hof en Hiem €230.224

Geestelijke Gezondheidszorg Friesland €220.967 (voorzitter)

Nij Smellinghe €220.624 (voor 274 dagen)

Geestelijke Gezondheidszorg Friesland €210.080 (lid)

Jeugdhulp Friesland €193.800

Stichting Elkien €186.091

Zorggroep Plantein €179.502

Stichting Zuidoost Zorg €178.056 

Ouderen Psychiatrie Friesland €176.400 (drie leden)

Stichting Zienn €174.112 

Wonen Noordwest Friesland €147.349

Woningstichting Weststellingwerf €146.538

Stichting Woningbouw Achtkarspelen €142.798

Stichting Praktijk Buitenpost €141.444

Stichting Wonen Zuidwest Friesland €133.644

Stichting Pathologie Friesland €132.872 

Bureau Jeugdzorg Friesland €132.440

Stichting Maeykehiem €112.407 (over 281 dagen)

Stichting Zorgcentrum Het Bildt €88.193 (0,89 FTE)

Lyaemer Wonen €87.591 (0,8 FTE)

 

Betalingen aan toezichthouders, hoger dan de norm, in 2014

Nij Smellinghe €16.613 (voorzitter raad van toezicht)

Stichting Accolade €15.080 (voorzitter)

Stichting Thus Wonen €12.368 (voorzitter)

Stichting NHL €12.000 (lid)

Nij Smellinghe €11.866 (zes leden)

Woningstichting Weststellingwerf €11.604 (voorzitter)

Wonen Noordwest Friesland €11.306 (voorzitter)

Kwadrant Groep €11.250 (vier leden)

Stichting Pathologie Friesland €10.890 (voorzitter)

Stichting Stenden €10.432 (lid)

Stichting Accolade €9975 (drie leden)

Stichting Woningbouw Achtkarspelen €9936 (voorzitter)

Jeugdhulp Friesland €8614 (lid)

Stichting Thus Wonen €7861 (drie leden)

Woningstichting Weststellingwerf €7806 (vier leden)

Wonen Noordwest Friesland €7538 (vier leden)

Stichting Zorggroep Hof en Hiem €7500 (lid)

Stichting Pathologie Friesland €7260 (twee leden)

Stichting Woningbouw Achtkarspelen €6890 (vier leden)

Stichting Wonen Zuidwest Friesland €5810 (drie leden)

Laatst gewijzigd op 04-06-2016 om 10:34 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1