Grutto is nationale vogel van Nederland

De grutto is niet alleen Kening fan de Greide, maar ook nationale vogel. Eindelijk heeft Nederland een vogel als symbool, net zoals de Britten het roodborstje hebben. 

Door De Redactie

De Kening fan ‘e Greide is een symbool van Fryslân, dat zeker. Nergens voelt de grutto zich zo op zijn plaats als in de Friese weilanden. Met zijn luide roep, zijn karakteristieke pose op hekpalen, zijn imposante rechte snavel en prachtig verenkleed is hij een trotse verschijning. De grutto past zowaar bij de Friezen.

Maar de grutto is in steeds minder grote aantallen te bewonderen en te beluisteren. Net zoals veel andere soorten weidevogels, wier roepen ook amper meer wordt gehoord in het eentonige Friese weidelandschap. De ontvolking op het platteland werkt ook door in de greiden.

De keuze voor de grutto als nationale vogel is opvallend, want voor het kiezen van een Vogel des Vaderlands gemakkelijker om uit te wijken naar de tuinen. De huismus en de merel staan in de verkiezing van Vogelbescherming en Vroege Vogels, waar 40.000 mensen aan deelnamen, dan ook op twee en drie.

Volgens gegevens van de jaarlijkse Vogeltelling is het in de burgertuinen een leven van jewelste. Op grond van de aantallen uit de Vogeltelling is de huismus winnaar. Tsja, Dat is wel veel eer voor deze rover van de terrastafels. De koolmees volgt in de ranglijst. En daarna de merel, de koolmees en de vink.

Vogelbescherming Nederland is dit jaar al langer een warm pleitbezorger voor een Vogel des Vaderlands. Er is steeds een voorkeur voor de grutto, als icoon van het Nederlandse weidelandschap. Of de lepelaar, in het verleden zat deze vogel ook in het logo van Vogelbescherming. 

Dagblad Trouw liet eerder in 2015 de lezers kiezen. De grutto behaalde 52 procent van de stemmen. De kauw werd tweede met 19 procent, de lepelaar derde met 12 procent.

Macht

Het is best lastig, het kiezen van een vogel tot een nationaal of regionaal symbool. Dat veel landen zijn uitgekomen op een arend, dat zegt iets over een volk. Het wil macht, schoonheid en vrijheid uitstralen.

Het is dus blijkbaar niet toevallig dat landen als Egypte, Duitsland, de Verenigde Staten en Mexico de arend of adelaar een hoge symbolische waarde hebben gegeven. Het is ook daarmee het tonen van macht.

Andere landen kiezen juist voor een klein, lief vogeltje. Oostenrijk heeft de boerenzwaluw gekozen. Letland de witte kwikstaart. En het roodborstje is de nationale vogel van Groot Brittannië. Kijk, zulke landen tonen hun nederigheid.

De Britten hebben hun keuze uit de jaren zestig nu opnieuw tegen het licht gehouden, samen met de parlementsverkiezingen. En zie daar, de Britten blijven trouw aan het roodborstje.

Naast het favoriete roodborstje zitten in de top tien van de Britten de papegaaiduiker, blauwe kiekendief, rode wouw, knobbelzwaan, kerkuil, merel, pimpelmees of het winterkoninkje.

Eigenwijs

Zo’n winterkoninkje heeft wel wat. Deze vogel is beweeglijk, lawaaierig en strijdlustig. En bovendien, hij heeft toch nog iets koninklijks. Mwaaah, voor Fryslân toch liever de kievit. Deze vogel wordt juist in deze provincie kunstmatig in stand gehouden met eierrapen en nazorg. De kuif symboliseert het eigenwijze van de Friezen.

Fryslân heeft al de grutto als Kening fan de Greide. Maar favoriet zou ook de merel kunnen zijn, of net als Turkije de lijster. Het melodieuze gezang van deze vogels past bij een provincie met zoveel muziekkorpsen.

En als men het majestueus wil aanpakken, dan is het de ooievaar, net als Wit-Rusland. De ooievaar heerst over land en water, over de sloten en de weilanden, over de kikkers en de muizen. Dit spreekt.

Laatst gewijzigd op 17-11-2015 om 19:29 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1