Foto: Getekend Dagblad / Andre Keikes

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes

Het is nog niet lang geleden dat Albert Heijn zijn klanten piepkleine bakjes met zaadjes meegaf, ‘moestuintjes’ werden ze wat overdreven genoemd. In totaal werden er ruim 40 miljoen van verspreid. Wat zat er in? Weinigen die het weten, want na de hoopvolle kiemblaadjes, was het meestal gauw voorbij. Je moet namelijk wel weten wat je doet. Een kiemplantje, laat staan een echte moestuin, is wel wat anders dan een zak wokgroenten openscheuren. En dat is iets waar de stedelijke mens anno 2015 gewoon meer verstand van heeft.

Moestuinieren is een best gecompliceerd verhaal van warmte en kou, nattigheid en droogte. Maar ook van ruimte en bescherming. Tegen weersomstandigheden die niet altijd ideaal zijn en tegen ongedierte, dat geen schaamte kent waar het eetbare gewassen betreft. Komt nog bij: voldoende kennis. Want je kunt wel grote plannen hebben met je plantjes, zonder kennis van zaken wordt het niks.

Toch is moestuinieren helemaal in. Commerciële zender 24Kitchen maakte een soap over moestuiniers, de EO meende zelfs dat je ook voor iets zachtmoedigs als moestuinieren een competitie moest starten - wat kan een hedendaags mens nog zonder ranglijsten? -, schrijver Maarten ’t Hart vertelde van zijn langjarige moestuinkennis die hij meekreeg van zijn vader en grootvader in een meer verhalende VPRO-reeks, er verschijnen bijna wekelijks nieuwe boeken over dit onderwerp en ook op internet stikt het ondertussen van de filmpjes over met je handen in de grond zitten en de blozende vruchten die dat oplevert.

Nieuwe volkstuintjes

Naast de volkstuintjes van vroeger, verschijnen er ook steeds meer nieuwe. In dorpen en buitenwijken, maar ook op lege veldjes in oude stadswijken of op daken. Tussen het altijd maar verder oprukkende asfalt, staal en beton. Oude volkstuinverenigingen bloeien op onder de hernieuwde belangstelling, moeten soms zelfs nieuwe leden weigeren, want het worden er hier en daar haast te veel.

Je hebt ze in gebieden waar de kennis over landbouw volop aanwezig is en op plekken waar groente en fruit tot voor kort alleen in plastic verpakkingen werden aangeboden. In Sneek, Heerenveen, Grou, Drachten en Leeuwarden. Overal vinden mensen elkaar in hun pogingen om het uit de eigen grond en zonder chemische bestrijdingsmiddelen voor elkaar te krijgen. Hier en daar, bijvoorbeeld in Oldegalileën en de Oranjewijk, zijn miniwijktuintjes aangelegd. Klein, maar niet minder intensief bewerkt. Er zijn plannen voor nog veel verdergaande ecodorpen, er worden zaden en plantjes geruild, kortom de transitiebehoefte naar een ander soort leven en eten is in korte tijd heel groot geworden.

Hoe dat komt? Het is misschien wel het beste antwoord op de machteloosheid waar het internationale bedrijfsleven en de daar slaafs mee samenwerkende politiek ons mee heeft opgezadeld. Als die twee grote partijen gaan voor nog meer groei, nog meer consumptie, nog meer vervuiling en daarmee de ondergang van onze planeet lijken na te streven, dan kun je niet anders doen dan nadenken over een antwoord. Geen voedingsmiddelen meer kopen uit (zeer) verre streken kan daarbij een beetje helpen. Als maar genoeg mensen zelf hun groenten kweken, hoeven er minder vliegtuigen en vrachtwagens te bewegen om de opbrengsten van de Zuid-Amerikaanse of Australische bodem hier te brengen.

Het is in ieder geval een andere manier van denken. Het begin van de door een groeiende groep mensen nagestreefde transitie van een maatschappij waarin je onnodige spullen worden opgedrongen, die met elkaar ons bestaan bedreigen naar een samenleving, waarin we afwegen of we spullen voor onszelf nodig hebben of die ook kunnen delen. Een klein stapje tegen het concurrentiedenken, dat van iedere medemens een rivaal maakt, die je moet bevechten, in plaats van een compagnon, met wie je kunt samenwerken.

Eigen voedsel

De ‘moestuintjes’, die Albert Heijn verspreidde zijn als je het zo bekijkt maar rare dingen. Het sluit aan bij een nieuwe tendens in het denken, maar gaat er welbeschouwd recht tegenin. Eerst koop je in veel te dik plastic verpakte, lang niet allemaal duurzaam geproduceerde spullen en als dank krijg je een paar veel te kleine potjes met een of ander zaadje, waar je het fijne niet van weet, waardoor het succesvol oogsten hoogstwaarschijnlijk uitblijft. Het lijkt haast wel een ontmoedigingscampagne. Maar misschien is dat te negatief. Het brengt het supermarktpubliek immers ook op het idee iets te doen aan het eigen voedsel.

Alles waar mensen niet zonder kunnen (water, voedsel, medicijnen) is een bron van interesse van multinationale bedrijven. Er valt immers (heel veel) geld mee te verdienen. Dus als je in staat bent die markten te beheersen, dan zit je goed. Zo werken ondernemingen als het Amerikaanse biotechnologische bedrijf Monsanto met zelf ontwikkelde genetische modificatietechnieken, waarop ze patenten hebben aangevraagd en deels gekregen.

Daar worden andere bedrijven en ook particulieren bang en boos over. Het kan toch niet zo zijn dat Monsanto straks de baas is over bijvoorbeeld alle tomaten van de wereld, omdat ze gekweekt zijn via door Monsanto ontwikkelde technieken? Knap dat de opbrengsten met die technieken zo verbeterd zijn, akkoord, maar hoe ver gaat een patent. Eind maart ging het Europees Octrooibureau akkoord met zulke patenten op klassieke veredeling van onder meer groenten. Het onderstreept de enorme macht van het internationale bedrijfsleven en de steeds verder afnemende invloed van de burgers.

Zelf kunnen

Kapitaal, macht en landbouw raken steeds meer verweven. Het levert een andere kijk op als je langs een moestuintjescomplex loopt of fietst. Niet langer zie je daar alleen maar gepensioneerde mannetjes werken, praten en een slokje nemen. Vandaag de dag werken  er mensen van alle leeftijden om te kijken of ze ‘het zelf kunnen’ met ongetwijfeld niet allemaal dezelfde kennis over de kitchen garden, zoals de Engelsen dat zo treffend noemen, en over de ‘toestand in de wereld’.

Niet iedereen koppelt zijn moestuin aan idealisme of zorgen over de neoliberale tunnelvisie. Het is ook gewoon leuk, je eigen sla en rabarber. En als je het goed kunt ook nog eens goedkoop, al was staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken daar wel wat erg simpel over, toen ze een half jaar geleden elke uitkeringsgerechtigde een moestuintje aanbeval.

Wisten de oude mannetjes van vroeger van de hoed en de rand, maalden ze niet om wat bestrijdingsmiddelen meer of minder, tegenwoordig gaan we massaal voor biologisch. En dat vinden de slakken, muizen en andere vraatzuchtige beestjes ook een erg goede keus. Maar met veel aandacht, veel geïnvesteerde tijd en gestaag groeiende kennis, komen we met elkaar wel steeds verder. Al blijft dat ongedierte-aspect buitengewoon lastig. De muizenplaag van de laatste tijd richtte bijvoorbeeld bij de volkstuinverenigingen in Jorwert en Grou al voor tienduizenden euro’s schade aan.

Laatst gewijzigd op 14-05-2015 om 15:00 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1