Ameland is voorbeeld met ’s lands grootste zonnepark

Ameland leeft van de zon. Het eiland is het beste Friese voorbeeld voor duurzaam.  

Door De Redactie

Ameland laat zien hoe het kan. Daar liggen nu in een hoek van het vliegveld in Ballum 23.000 zonnepanelen.  Het  is het grootste zonnepark van Nederland met een piekvermogen van 6 megawatt. Alle 1500 huishoudens op het eiland krijgen sinds 2016  elektriciteit van de eigen zon. Voor de toeristen in de hotels en de vakantiehuisjes is er nog energie van de vaste wal nodig.

De officiële opening op 23 juni 2016 is de bekrachtiging van de droom van de gangmaker voor het zonnepark op Ameland, burgemeester Albert de Hoop. Op vakantie in Frankrijk raakte hij jaren geleden geïnspireerd door een zonnepark in aanbouw. Zoiets wilde hij ook op zijn Ameland. Hij maakte energiemaatschappij Eneco warm voor het idee en daarna wilde ook de Amelander bevolking meedoen.

,,Het is belangrijk dat er lokaal draagvlak is’’, zegt Johan Kiewiet. Hij is voorzitter van de Amelander Energie  Coöperatie (AEC). Bijzonder is dat de Amelanders zich hebben verenigd. Zo is het zonnepark van allemaal. ,,Dit is een project van de mensen zelf’’, beklemtoont Kiewiet. ,,Zij nemen er in deel en profiteren er ook van.’’

Drie partijen

De gemeente Ameland, Eneco en de coöperatie doen elk voor een derde mee in het €7,4 miljoen kostende project. Naast een investering uit eigen zak, is er veel subsidiegeld losgekomen, onder andere €2,6 miljoen uit het Waddenfonds. En banken stonden in de rij om het donkergroene project van geld te voorzien.

Het Amelander energieproject geldt als voorbeeld voor elders. ,,Je kunt spreken van een unieke samenwerking tussen gemeente, Eneco en bevolking. We vullen elkaar perfect aan: de gemeente leverde de grond en begeleidde vergunningen en subsidies, Eneco leverde het management en de expertise en de coöperatie zorgde voor de zo belangrijke connectie met de bevolking. Er is goed geluisterd naar de mensen en er is ook iets mee gedaan.’’

Energieneutraal

De ambitie van Ameland gaat verder. In 2020 wil het, net als de andere Waddeneilanden, volledig energieneutraal te zijn. Het betekent dat er nog meer zonnepanelen bij moeten komen, want als de toeristenstroom ‘s zomers zijn piek bereikt, dan is er vijf keer zoveel elektriciteit nodig als het zonnepark nu produceert.

Maar ook vermindering van gasverbruik telt, beklemtoont Kiewiet. Zijn coöperatie stimuleert isolatie van de huizen om zo de kou buiten te houden. En elektrische auto’s op het eiland, waardoor er minder benzine en diesel wordt verstookt. Belangrijk is dat in 2017 alle busvervoer op de Waddeneilanden elektrisch wordt aangedreven.

Ook in Fryslân

Wat Ameland in het klein doet, zou ook in de provincie Fryslân moeten gebeuren. Trots vertelt Kiewiet dat het Amelander energieproject de inspiratie is voor 37 Friese dorpen. De vonk springt over voor soortgelijke energiecoöperaties.

Maar de zon moet nog heel lang schijnen, voordat de Friese ambitie is gehaald om in 2020 500 megawatt aan zonnestroom te produceren. Er is al 90 megawatt gehaald, bevestigt beleidsambtenaar Barend Leest van de provincie. Veel plannen zijn nog in ontwikkeling, beklemtoont hij.

Fryslân is nu om. Er moet ruimte komen voor projecten, anders is de ambitie van 500 megawatt een lachertje.  Er is echter wel een sturende hand vanuit het Provinsjehûs. Zeker bij projecten op het platteland slaat de provincie de nodige piketpalen om zo de ‘kwaliteit fan de romte’ te waarborgen.

De grote slag moet worden gemaakt met grote projecten als op Ameland. Met zonneweides waar duizenden panelen worden opgesteld. Meer dan tienduizend zijn er nodig om hetzelfde aan stroom op te kunnen wekken als een grote mega-windmolen kan. Eén grote windturbine had de Amelander huishoudens ook van elektriciteit kunnen voorzien, erkent Kiewiet, ,,maar daar waren de handen niet voor op elkaar te krijgen’’. Een groot zonnepark daarentegen kreeg de unanieme steun van de gemeenteraad.

Laatst gewijzigd op 23-06-2016 om 09:44 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1