Foto: Getekend Dagblad/Andre Keikes

Waar is Friesland zonder herrie?

Lawaai komt voor als dreun of als ‘fijnstof’. Een plaag die een schaduw werpt over mooie zomers. Ook in Friesland doen we te gemakkelijk of er niets aan de hand is.

Door André Keikes

Laten we er grofweg even vanuit gaan dat Friesland 650.000 inwoners heeft. Als die mensen allemaal een klein piepje uitstoten, heb je een dijk van een piep. Geen prettig gehoor. Dikke kans dat er kamervragen volgen. Is het zo erg? Nee, veel erger. De Friezen laten het niet bij een piepje. Dagelijks stoten we met elkaar een niet te tellen aantal fysiek voortgebrachte of machinale geluiden uit. Die bij elkaar vormen een permanente dreun, waar we ons, gelukkig maar, niet te zeer van bewust zijn. Maar hij is er wel.

Is dat nou wat je noemt een typisch Fries probleem? Nee, was dat maar waar, dan kon je tenminste nog naar de Randstad vluchten om wat rust te zoeken. Lawaai is overal. Zoiets begin je je pas echt te realiseren als je in een grote stad nietsvermoedend een goed geïsoleerd hotel uit komt lopen en de zware dreun van zo’n metropool hoort. Gelukkig hebben we dat bij ons in Friesland niet, denk je dan, tot het je na terugkeer opvalt dat dat op veel plekken inmiddels wel degelijk ook het geval is. In de stedelijker gebieden bijvoorbeeld en langs snelwegen als A7, A31 en A32.

Zoem en Irritante onderbrekingen

Lawaai is er in heel veel verschillende vormen. Soms is het direct storend, bijvoorbeeld dreunende bastonen van festivals die kilometers verderop nog mensen uit hun slaap houden. Soms is het net fijnstof; nauwelijks op te merken, maar na verloop van tijd toch schadelijk voor je gezondheid, zoals de continue zoem van airco’s en generatoren. Of als irritante onderbrekingen van je dagelijkse doen en laten, met bijbehorende niet zo gezonde harthuppeltjes. Denk aan burengerucht of hulpdienstcowboys die met hun in het bedaarde Leeuwarden potsierlijk aandoende Newyorkse sirenesignalen. Terwijl je als gevolg van ander verkeer en betonnen richels echt niet aan de kant kunt gaan. 

Dat de menselijke soort geluiden voortbrengt is onvermijdelijk. We leven nu eenmaal en dus doen we wel eens wat, maar het is moeilijk te ontkennen dat we flink luidruchtiger zijn geworden sinds ons aantal is toegenomen. Je moet immers boven je buren uitkomen wil je je eigen aanwezigheid nog kunnen onderscheiden. Tussenconclusie: hoe meer mensen op een kluitje leven, hoe harder hun geluiden. Friezen zijn dus wat rustiger dan randstedelingen, of schieten we nu door? Kom maar eens luisteren op Into the grave of Dokk’em Open Air en je schrapt meteen de tussenconclusie.

Wat wel te verdedigen is, is de stelling dat je noodzakelijk lawaai hebt en niet-noodzakelijk lawaai. Straaljagers bijvoorbeeld, zoals van de vliegbasis Leeuwarden, maken nu eenmaal heel veel geluid, daar doe je betrekkelijk weinig aan, al kun je vraagtekens zetten bij plekken en tijdstippen of de grootschalige open dagen. Niet-noodzakelijk lawaai wordt voortgebracht door onder meer gemotoriseerde heggenscharen, loeiende bladblazers en snikkende hogedrukspuiten. Wel eens een ‘hovenier’ aan het werk gehoord? Oorverdovend!

Er zijn meer van die voorbeelden. Waarom piepen vrachtwagens en bouwmachines als ze achteruit rijden? Naar het schijnt waarschuwen die harde geluiden de schattige kinderen die graag achter vrachtwagens en bouwmachines zouden spelen. Maar waarom moeten de piepjes zo enorm hard staan afgesteld, dat ze als de wind jouw kant op staat in de halve stad te horen zijn? Niet even, maar de hele dag door. En geregeld van meerdere  bronnen tegelijk.

De akoestische achteruitrijbeveiliging, een idee van altijd risicomijdende Scandinaviërs, die naar verluidt ook tijdens seks een helm dragen, vind je terug bij alle grotere voertuigen die wel eens bewegen. Je hoort ze zelfs op grote afstand in graanvelden, als een boer op een reuzenmachine solitair de oogst binnenhaalt en in één moeite door vogels verschrikt. En in museumzalen als een tentoonstelling wordt ingericht, waarbij een mechanische hoogwerker wordt ingezet om een schilderij op te hangen. Terwijl daar helemaal geen schattige kinderen spelen.

Geen blits

Je kunt grappig doen over geluidsoverlast, maar dat is niet terecht. Vele tienduizenden mensen lijden onder de talloze uitingsvormen van lawaai en worden er ziek van. Toch is de bestrijding of liever voorkoming van lawaai zo goed als geen item in kringen van politiek of wetenschap. Je kunt er kennelijk niet de blits mee maken, aanzien mee verwerven of stemmen mee trekken. Gemakkelijker is het om mensen die hun nood klagen over meerdaagse festivals als Psy-Fi en Welcome to the village in de Groene Ster bij Leeuwarden of autocrossactiviteiten zoals in Makkinga neer te zetten als zeurders die ook nergens tegen kunnen.

De klachtenregen over Psy-Fi van afgelopen jaar heeft echter wel effect gehad. Voor de 2015-edities van de Groene Ster-festivals zijn door de gemeenteraad van Leeuwarden strengere geluidsnormen gesteld, waaronder verplicht stille uren. Volgens biologen had de vorige editie van Psy-Fi zelfs dierensterfte tot gevolg. Dreunende geluiden beneden de 200 Hz gaan namelijk niet alleen door steen en glas, maar ook door het spreekwoordelijke merg en been en ze kunnen blijvende gehoorschade opleveren.

Misschien is het tijd om meer werk te maken van dit maatschappelijke probleem in ons dichtbevolkte land, zoals we ons tegenwoordig ook beter bewust zijn dat fijnstof een langzame killer is en we daar iets tegen moeten doen.

Om te beginnen zou de strijd tegen onnodig geluid serieus genomen moeten worden. Met bijbehorende (onderzoeks)capaciteit bij universiteiten, gemeenten en rijksoverheid. Niet alleen gericht op technische symptoombestrijding, maar ook op bewustwording en misschien zelfs wel regie - waarom kozijnen schuren als een estafette, waardoor er nooit eens niet geschuurd wordt? Apparaten en werkzaamheden die onnodig geluid produceren zouden mogelijk ook zwaarder belast kunnen worden.

Mensen verzoeken hun stem wat te dempen als ze in hun tuintje rond het middernachtelijk uur schaterend zitten te barbecuen zal anno 2015 wel een brug te ver zijn, maar bijvoorbeeld bouwvakkersradio’s afschaffen in tijden van iPods en iPhones, dat moet toch kunnen. Alle beetjes helpen. En er zijn onnoemelijk veel beetjes, die samen de grote hedendaagse dreun vormen, te bedenken.

Laatst gewijzigd op 31-05-2015 om 20:25 uur

 
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1