Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie

Het wemelt van de zwerfkatten, al weet niemand precies hoeveel het er zijn. Volgens een heel grove schatting zijn het er in Nederland tussen de 135.000 en 1,2 miljoen.

Zwerfkatten geven genoeg stof tot discussie. De één vindt ze zielig. De ander schiet ze het liefste af. Als ze krols zijn maken ze lawaai, ze stinken, ze bezwangeren huiskatten, ze eten jonge vogeltjes, ze brengen ziektes over. Oordelen genoeg.

Francesca Neijenhuis en Thea van Niekerk van de Universiteit van Wageningen gingen op zoek naar een oplossing en schreven een rapport van tachtig kantjes; ‘Als de kat van huis is…’

Nou is het makkelijker om huiskatten in kaart te brengen dan zwerfkatten. Aan huiskatten heeft Nederland er tussen de 3 en 4 miljoen.

Cijfers Dierenbescherming

Het enige dat we van zwerfkatten weten zijn de vangsten van de Dierenbescherming. Dat zijn er in Friesland 1820, in Groningen 1783 en in koploper Zuid-Holland 9034 – in totaal ruim 37.000 stuks, alleen vangsten door de Dierenbescherming dus. Het werkelijk aantal zwerfkatten ligt moeiteloos dubbel zo hoog.

Al dat opvangen, verzorgen en castreren kost bakken met geld. En zwerfkatten laten lopen is geen optie. Zelfs de grootste poezenvrienden zijn het daar mee eens.

Er zijn muizen genoeg voorhanden in Friesland, dat is het probleem niet. Maar kijk alleen al naar de Waddeneilanden. Daar zorgen zwerfkatten voor veel gedoe. Met zwerfkatten is namelijk iets geks aan de hand. Ze kunnen hun dieet perfect afstemmen op de lokale beschikbaarheid. Op de eilanden lopen zwerfkatten rond die kunnen leven op een dieet van enkel jonge zeevogels alleen.

Zwerfkatten worden hier verantwoordelijk gehouden voor ten minste 14 procent van de gevallen van uitsterven van vogels, zoogdieren en reptielen, schrijven de onderzoekers.

Op Schiermonnikoog werd het feestmaal van verwilderde katten onder de loep genomen. Hun prooi bestond er voor 58,6 procent uit veldmuizen, voor 14,8 procent uit hazen en konijnen, voor 5 procent uit ratten en voor 13,7 procent uit vogels. Jammer voor al die bijzondere trekvogels, die doodmoe komen uitrusten op het eiland en dan in een kattenmaag verdwijnen.

Afschieten dan maar, die zwerfkatten? In Friesland mag het nog en er komt ook geen verbod op. Gedeputeerde Johannes Kramer is niet van plan het verbod op te heffen.

Motie

De Tweede Kamer heeft in november 2013 juist een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die het afschieten van katten verbiedt.

De staatssecretaris hikt wat tegen de uitvoering van die motie aan. Vandaar dat er nog steeds vergunningen worden afgegeven om zwerfkatten af te schieten. Ook in Friesland. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging schat dat jagers jaarlijks tussen de 8000 tot 13.500 zwerfkatten doodschieten.

Het moet, want wie niks doet creëert een onbeheersbaar probleem. Een vrouwelijke zwerfkat brengt gemiddeld 3,5 jonkies per jaar voort, berekenen de onderzoekers. En dat gaat ongebreideld door omdat er ieder jaar opnieuw grote aantallen huiskatten in de natuur worden gedumpt die zich vermengen met de zwervers. En ook, omdat alle ongecastreerde huiskatten zich buiten de deur ,,onbedoeld’’ blijven voortplanten.

Verplicht castreren

De oplossing: verplicht castreren. Allemaal. Zwerfkatten en huiskatten. In België is dat al per wet geregeld. Iedereen die hier in katten handelt of ze opvangt moet zijn dieren castreren.

Nederland is daar voorzichtig mee. Alsof castreren zielig is. Het gebeurt hier ook pas vanaf een maand of vier. Dat hoeft niet, stelt het rapport ‘Als de kat van huis is..’ De onderzoekers noemen kattencastratie ,,aanvaardbaar op zeer jonge leeftijd, van zes tot acht weken’’. Ruim voordat de dieren seksueel actief worden.

Het zou mooi zijn als de overheid een handje helpt door het wettelijk verplicht stellen van castratie van alle katten die buiten komen, zeggen de onderzoekers. Van zwerfkatten, maar ook van huiskatten. Omdat die ook wel eens van huis zijn.

Laatst gewijzigd op 15-07-2015 om 14:08 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1