Help, de Friese stabij draait rondjes

De Friese stabij zit in de gevarenzone. Een erfelijke zenuwziekte produceert misbaksels. Puppy’s draaien almaar rondjes. Een dna-test biedt uitsluitsel.

Door De Redactie

De test is op de markt gebracht door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Fokkers kunnen voortaan onderzoeken of hun hond drager is van het erfelijke gen. De hersenziekte kwam de voorbije jaren aan het licht. Bij meerdere nesten van de Friese stabij werden puppy’s geboren met ernstige neurologische verschijnselen. 

Ze vertonen dwangmatig gedrag. De puppy’s rijen tegen muren op, ze snuffelen continu, ze draaien onophoudelijk rondjes en sommige lopen zelfs achteruit. Het is om gek van te worden. Een medicijn bestaat niet. Fokkers moeten de puppy’s laten inslapen.

Fout eiwit

De hersenziekte bij de Friese stabij heet een cerebrale dysfunctie. Onderzoekers ontdekten een erfelijke dna-fout die leidt tot een defect in een eiwit.

Bij normale wezens zorgt dit eiwit eenmalig voor het doorgeven van een prikkel door een zenuwcel. Bij de misbaksels geeft het eiwit dezelfde prikkel onophoudelijk door, zonder stoppen. Dat leidt tot het rare dwangmatig gedrag.

Niet alleen de Friese stabij, maar ook het kooikerhondje, nog zo’n typisch Nederlands ras, is onderzocht. Bij dit ras worden veel puppy’s geboren met een chronische aandoening.

Deze necrotiserende myelopathie openbaart zich binnen een jaar door verlamming van de achterpoten. Ook hiervoor geldt: genezing bestaat niet. Voor de kooikerhond is een soortgelijke dna-test beschikbaar.

Twee jaar 

Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren kreeg bijna 70.000 euro subsidie van het Meijer Boekbinder Fonds om de genetische fouten op te sporen. Er is twee jaar aan gewerkt. Het was onderdeel van promotieonderzoek van Quirine Stassen. De afgelopen jaren zijn er tientallen dna-monsters bij rashonden afgenomen.

Hulp kwam er van de Nederlandse Vereniging voor Stabijhoun en Wetterhoun, de Vereniging het Nederlandse Kooikerhondje en de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Spanjaarden

Naar schatting leven er 3500 originele Friese stabijhonden met stamboom. Jaarlijks worden 700 nieuwe geboren. De hond geldt als goede jachthond; hij is gehoorzaam en kan goed apporteren. Waarschijnlijk stamt de stabij af van de spaniëls die door de Spanjaarden ooit naar Nederland werden gebracht. Familie van de Friese stabij zijn de Drentsche patrijshond en de Kleine Munsterlander.

Voor de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen is het genonderzoek reden voor een extra fokkersberaad. Op 21 mei komen de leden bijeen om te praten over het fokbeleid van de stabij.

Inteelt

Tegelijk met het Utrechtse onderzoek naar de hersenziekte heeft de Universiteit van Wageningen een genetische analyse gemaakt van de stabijpopulatie. Wat blijkt? Het inteeltniveau is zorgwekkend hoog.

Naast de zenuwziekte zijn er nog vijf andere erfelijke aandoeningen bij de stabij ontdekt, waaronder heupdysplasie, elleboogdysplasie en epilepsie. Een te klein aantal populaire reuen is ,,overmatig gebruikt’’ voor de fokkerij.

Onderzoeker Harmen Doekes noemt als belangrijkste stamouders Staby, Bruno, Autgertsje, Albert en Aukje.

Gevaar

Doekes waarschuwt voor een ‘onaanvaardbaar hoog risico op de accumulatie van erfelijke aandoeningen’. Ondanks een recente daling van het inteeltpercentage beschouwt hij het hondenras 'als zijnde in gevaar’.

Een van de opties om de Friese stabij te redden van de ondergang is het stelselmatig uitkruisen met andere rassen, ook wel look-alikes genoemd. Een werkgroep komt binnenkort met voorstellen.

Laatst gewijzigd op 05-05-2016 om 16:59 uur
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1