UMCG helpt bij virtueel zwemmen met wilde dolfijnen 

Zwemmen met wilde dolfijnen. Bij veel mensen staat het bovenaan het verlanglijstje. Met een in Friesland ontwikkelde virtual realitybril kan iedereen dat nu. Bovendien helpt het wetenschappelijk onderzoek te bekostigen.  

Door Karin de Mik

Overal zie je tuimelende dolfijnen voor je ogen verschijnen. Je draait je hoofd naar boven en beneden, naar links en rechts. En dolfijnen schieten voorbij. Het kan dankzij een recent ontwikkelde speciale virtual realitybril. 

Het is een kunstproject met een wetenschappelijk tintje. Of liever gezegd een levensproject van de Leeuwarder beeldend kunstenaar Marijke Sjollema (50) en haar man Benno Brada. Zij zetten richtten onlangs The Dolphins Swimclub op. Doel: een project met als doel geld bij elkaar te krijgen voor wetenschappelijk onderzoek. Wie een bril koopt inclusief dolfijnenstream steunt onderzoek naar de effecten van zwemmen met dolfijnen via VR (virtual reality) op mensen die aan depressies en autisme lijden. 

Psychiater Professor Wim Veling van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt in een filmpje op de site van www.thedolphinswimclub.com dat virtual reality een krachtig instrument kan zijn bij behandelingen. Stress is de grote boosdoener en kan leiden tot psychiatrische aandoeningen. ,,Het onderzoek moet uitwijzen of virtual reality met dolfijnen een effectieve relaxatietherapie kan zijn voor mensen met onder meer depressies. Mogelijk kan het leiden tot ontspanning en verlichting. Als dat zo is opent dat nieuwe mogelijkheden.”  

Uit een onderzoek van zwemmen met dolfijnen, gepubliceerd in het Britisch Medical Journal in 2005 bleken twaalf van de dertien depressieve mensen baat te hebben bij het zwemmen met wilde dolfijnen. ,,Dat onderzoek vond plaats in Honduras. Hoewel het leuke reisje en de zon ook van invloed kunnen zijn geweest. Vandaar dit nieuwe onderzoek,” licht Marijke Sjollema toe.  

Twee jaar

Het Groninger onderzoek gaat twee jaar duren. Veling heeft contact met zijn Amerikaanse collega Skip Ritzo van de universiteit van Southern California. Hij laat oorlogsveteranen al 20 jaar met behulp van virtuele beelden oorlogshandelingen herbeleven om zo tot traumaverwerking te komen. Ook zijn er contacten met de Amerikaanse Dan Marino Foundation voor autisme. ,,Die gaat met onze beelden werken.”

Verder vinden er momenteel gesprekken plaats met zorginstellingen, zoals ’s Heeren Loo in Apeldoorn. Sjollema en Brada werken hierbij samen met het VR-platform Coolminds. ,,Voor cliënten kun je nieuwe werelden ontsluiten.” Onlangs gaven ze een presentatie voor therapeuten in Groningen over de meditatieve uitwerking van dolfijnen en hun geluiden op mensen met autisme en depressies. Sjollema: ,,Iemand met autisme voelt zich gezien in zijn heelheid door dolfijnen. Niet als iemand waar iets mee is.” 

Perfecte techniek

Het idee voor het virtuele zwemmen met dolfijnen kreeg de Leeuwarder beeldend kunstenaar toen ze een jaar geleden voor het eerst met VR in aanraking kwam. ,,Meteen dacht ik: dit is de perfecte techniek om anderen ook te laten ervaren wat ik heb ervaren.” Sjollema is al jaren gefascineerd door dolfijnen. Ze zwemt al ruim 20 jaar met de grote zoogdieren en verwerkt afbeeldingen ervan in haar kunst. Zwemmen met dolfijnen noemt ze een helende ervaring. ,,De dieren zoeken je op en zijn heel speels. Daardoor kan stress afnemen.” Haar doel: zoveel mogelijk mensen de heilzame werking van dolfijnen laten ervaren.  

In 1993 reisde ze als pas afgestudeerde van Academie Minerva de wereld over. In de Caribische Zee bij Mexico was ze in haar eentje aan het snorkelen. Onder water zag ze ineens een donkere gestalte op haar afkomen. Het bleek een dolfijn te zijn die achter haar aan zwom. ,,Een tuimelaar die oogcontact met me zocht. We doken en draaiden om elkaar heen. Dat heeft een half uur geduurd. Een tijdloos moment”. 

De bijzondere gebeurtenis maakte diepe indruk op haar. ,,Een levensveranderende ervaring. Ik voelde me door dit contact verbonden met de aarde en de natuur. Of ik in de ogen van een andere beschaving keek. Het klinkt misschien wat new age-achtig, maar ik had het gevoel dat ik werd gezien in mijn hele zijn. Dat de natuur voor ons zorgt en dat we daar voorzichtig mee om moeten gaan.” Na die indrukwekkende ervaring zwom ze de daaropvolgende jaren meerdere malen met dolfijnen en ook walvissen. ,,In de buurt van walvissen en dolfijnen voel ik me het meest geaccepteerd. Ze hebben een magische uitwerking op mij. En op anderen die met hen zwommen.” 

Rode Zee

In december vorig jaar waren zij en haar man met een professionele duik- en filmploeg zes dagen op de Rode Zee in Egypte. Er werd onder water drie uur film geschoten van de wilde dolfijnen. Benno Brada: ,,We gebruikten zes camera’s en hebben het originele geluid van de dieren kunnen opnemen. De filmers en dolfijnen kenden elkaar, want al vaker waren ze daar wezen filmen. Zo ontstond er een prachtige interactie.” De onderwatercamera’s hadden Brada en Sjollema zelf aangeschaft. Via crowdfunding is een deel van het geld daarvoor bijeengebracht. ,,We gingen voor de hoogste kwaliteit. Om twee minuten film te maken is een persoon vier dagen mee bezig.” Ze staken zelf €50.000 in het project. 

Een half jaar wonen en werken Sjollema en Brada op het Zweedse eiland Öland bij Borgholm. Op het moment dat ze vorige zomer een crowdfunding startten voor hun dolfijnenproject, doken daar voor hun huis in de Oostzee uit het niets twee tuimelaars op. ,,In de Oostzee komen normaal geen dolfijnen voor, dus dat was heel bijzonder. Magisch bijna.” Sjollema zag er ook een teken in dat de intelligente zeezoogdieren het project steunden. “Ze bleven 2,5 maand voor onze deur zwemmen. Natuurlijk heb ik ook met ze gezwommen.” De dolfijnen werden plaatselijk en zelf landelijk nieuws. “Er kwam een Facebookpagina en de dieren kregen namen: Selfie en Delfie. Veel mensen ontmoetten elkaar daardoor. Dolfijnen verbinden.” 

Wereldproject

De filmbeelden zijn echt uniek, vertelt Marijke Sjollema. ,,Niemand heeft zulke opnames. We hebben met een internationaal team van de beste specialisten samengewerkt. Technisch gezien is dit een wereldproject.” Bovendien maakt de VR-bril bezoekjes aan dolfinaria overbodig. Van zwemmen met dolfijnen in gevangenschap zijn beiden geen voorstander. ,,Een tuimelaar kan wel 100 kilometer per dag zwemmen,” weet Sjollema. ,,In een dolfinarium zwemt hij alleen rondjes. En ook nog in chloorwater, waar sommige dieren blind van raken.” Door virtueel zwemmen maak je de dieren in hun natuurlijke omgeving mee. ,,Zwemmen met dolfijnen is nu bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. En je helpt je medemens ermee, omdat je wetenschappelijk onderzoek sponsort.” 
Meer Gezond en Groen

Groene tuin is goed voor mens, dier en planeet

De gemeente Leeuwarden stimuleert de inwoners met subsidie een groenere stad te maken. Bij woningen zie je tegenwoordig vooral tegels en stenen. Maar al die stenen zijn slecht voor mens, dier en planeet. Operatie Steenbreek doet er wat aan, ook in Leeuwarden.

Door André Keikes
 
 
 

Tieners en arts helpen ouderen eenzaamheid te verdringen met app

Een heitje voor een karweitje, maar dan als moderne Yoho-app. Huisarts Karin Groeneveld (47) uit Lemmer bedacht 'Young helps old': tieners helpen ouderen bij kleine klusjes: zij verdienen wat bij en ouderen krijgen hulp. En gezelschap. Haar idee van een app werd uitgeroepen tot Beste Zorgidee 2016. ,,Eenzaamheid kan mensen echt ziek maken.” 

Door Karin de Mik
 

Meldingsplicht voor hazenpest

De hazenpest is terug. Artsen krijgen op gezag van de minister van volksgezondheid een meldingsplicht. Dit moet verspreiding van de ziekte in beeld brengen. 

Door De Redactie
 

Han Olff: ’Voedselweb Waddenzee brokkelt af’  

Han Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt zich grote zorgen over het voedselweb in de Waddenzee. Dat is in verval. Zeegrasvelden en mosselbanken zijn verdwenen. Net als grote zeevissen als kabeljauw en wijting. Zijn oplossing: visserij, delfstofwinning en havenactiviteiten beperken.  

Door Karin de Mik
 
 

Boeren in de etalage van de samenleving

De harde kritiek van burgers op de kaalslag van het Friese platteland kon niet uitblijven na de ongebreidelde groei van de melkplas en bijbehorende meststroom door het verdwijnen van het melkquotum. Vooralsnog reageren boeren op ouderwets defensieve wijze.

Door Nico Hylkema
 
 

Meer soorten vis in Friese wateren

Vissen houden van planten. Waar het riet mag ruisen en de waterlelies mogen bloeien, daar zijn de vissen in de Friese wateren. Er is daar duidelijk herstel van de visstand.

Door De Redactie
 

Hoe een legkip te redden

Dierenactiviste Jacqueline Verschuren redt legkippen uit de bio-industrie. Op haar erf in Twijzelerheide scharrelen ze rond. Ze zijn vrijgekocht.

Door Karin de Mik

Fries heeft het meeste gras per inwoner

Friezen hebben de meeste landbouwgrond om zich heen. Om precies te zijn 4000 vierkante meter per inwoner; een half voetbalveld groot. Alleen de Drenten en de Zeeuwen komen er bij in de buurt.

Door De Redactie
 
 

Fryslân met dwangsom op de knieën om kievitseieren

Hoogste tijd dat het afgelopen is met die altijd lastige Friezen, denken ze in Den Haag. Armanda Stuiver is geëerd als vindster van het eerste Friese kievitsei in 2016, maar nu wordt paal en perk gesteld. Met een dwangsom moet de vogelwachtersbond BFVW buigen. 

Door De Redactie
 

De grootverdieners in Friese zorg: MCL aan de top

Exact 1107 topbestuurders in de publieke en semipublieke sector verdienen meer dan de wettelijke norm. Onder hen zijn 26 Friezen. Met name de zieken- en ouderenzorg blijkt goed betaald. Even huiveren over wat ze in Friesland toucheren. Lees en reken mee in de lange lijst.

Door De Redactie
 

Opnieuw op de bres voor het Wad, maar anders

De Waddenvereniging viert feest. De natuurorganisatie staat stil bij het vijftigjarig bestaan. Van felle strijd naar consensus met bewoners. En een opdracht: de Waddenzee is als biosfeerregio onvoldoende benut, stelt Andrée van Es. 

Door Karin de Mik
 
 
 

Eerste ei? Fries actieplan voor nood weidevogels

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd zijn er de helft minder grutto's en kieviten. Er is Friese ambitie voor een grote omslag. Of het eerste kievitsei nou geraapt wordt of niet. Die discussie leidt af van de nood onder weidevogels.

Door Bert de Jong
 

Veel katten zijn moordenaars

In Friesland worden jaarlijks 1820 zwerfkatten gevangen. Een veelvoud ervan zwerft ongezien rond in steden en op landerijen. Het advies: alle katten verplicht castreren. Anders is er geen houden aan.

Door De Redactie
 

Zomer 2015: daar is de hittegolf

Zaterdag 4 juli: de hittegolf in Nederland is officieel. Een hittegolf: voor velen een zucht van verlichting: eindelijk zomer. Voor anderen zuchten. Het is een gevolg van extra broeikasgassen als CO2.

Door De Redactie

Friesland is aan zet voor beperking CO2

De Nederlandse staat doet veel te weinig om het klimaatprobleem te verminderen. In plaats van met 17 procent moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug in 2020. Friesland kan niet achterover leunen. Het klimaatakkoord van Parijs verplicht.

Door Nico Hylkema
 

Op weg naar andere Friese zorg

De droom wordt werkelijkheid. Het Leeuwarder ziekenhuis MCL wordt hét topziekenhuis van Friesland voor de specialistische zorg. Een miljoeneninvestering in 2016 is de volgende stap op weg naar andere Friese zorg.

Door Bert de Jong
 

De beste aarde van het land

Het nieuws anno 2015 is een alarmerend lange rij berichten over milieuvervuiling, klimaatverandering, dubieus gedrag van multinationals en politici die het ook niet meer weten. Wat moet je als machteloze burger? Dan ga je moestuinieren.

Door André Keikes
 
 
 
 
Pagina 1 van 1