En weer zijn er minder kieviten in Friesland

De kievit heeft het zwaar in Friesland. Elk jaar is er verdere achteruitgang, concludeert vogelonderzoekbureau Sovon opnieuw. Discussie over eierzoeken kan weer los.

Door De Redactie

De stand van de kievit wordt al jaren kleiner. Eigenlijk is de conclusie van Sovon ook al geen nieuws meer, maar meer een bevestiging.

Gemiddeld is er de laatst jaren sprake van een achteruitgang van 2,8 procent, stellen onderzoekers van Sovon. En bovendien, het leefgebied en de verspreiding van de kievit neemt af. 

Raad van State

Waarom deze conclusies van Sovon nu opnieuw? Dit heeft te maken met een uitspraak van de Raad van State begin 2015. Deze wilde een betere onderbouwing van hoe het werkelijk is gesteld met de stand van de kieviten in Friesland.

Aanleiding is het omstreden rapen van kievitseieren in Friesland. Het Friese provinciebestuur gaf daar jarenlang ontheffing voor, omdat er een samenhang is met de nazorg voor weidevogels en zo zou eierrapen gunstig zou voor de kievitenstand.

Maar de Raad van State zag dit begin 2015 net even anders. De ontheffing van het provinciebestuur moest beter worden onderbouwd. Het in samenspraak met de Bond van Friese Vogelwachten gereguleerde eierrapen kreeg in 2015 een abrupt einde, nadat de Stichting Faunabescherming bezwaar had gemaakt.

Vergunning

Voor het voorjaar van 2016 moet het Friese provinciebestuur opnieuw overwegen of het een vergunning kan verstrekken. Daarbij is het Sovon-rapport van groot belang.

De provincie Fryslân gaat binnenkort om tafel met de Bond van Friese Vogelwachten en Faunabescherming. Daarna neemt het provinciebestuur een besluit of het ‘aaisykjen’ in 2016 een vervolg kan krijgen.

'Skel lûd'

,,Dit rapport hat in skel lûd’’, reageert de Friese gedeputeerde Johannes Kramer. ,,It risseltaat fanit ûndersyk muoit my tige. Yn it foarste plak fansels foar de ljip. Mar ek foar ús aaisikers en neisoargers dy’t harren sa om ús greidfûgels bekroadzje. Mei de BFVW bliuw ik yn petear oer aaisykjen en neisoarch.”

Alarmerend beeld

Eerdere analyse in 2015 van cijfers van Sovon gaf al een alarmerend beeld van de stand van de weidevogels.  Van veel soorten is het aantal sinds 1990 fors afgenomen.

De grootste verliezers zijn de veldleeuwerik en de scholekster, zo’n 60 procent. De gruttostand is sinds 1990 gehalveerd. De kievit weet zich tot de eeuwwisseling aardig te handhaven, maar duikt daarna in de min. Ook deze populatie is in twintig jaar bijna gehalveerd.

Hooilanden

De achteruitgang heeft veel te maken met het leefgebied van de weidevogels. De weilanden zijn niet meer wat ze geweest zijn. Het grootste deel is op en top cultuurgrond, zonder de voor weidevogels zo noodzakelijke biodiversiteit met volop insecten. De vochtige, kruidenrijke hooilanden zijn er veel minder.

De schaalvergroting en intensivering in de landbouw hebben zo grote gevolgen. Maar er is meer. Er zijn meer roofvijanden voor de weidevogels. De buizerd, vos, ooievaar, hermelijn, bunzing, blauwe reiger, zij allemaal verschalken, vooral jonge weidevogels.

Scheiding

Het heeft BFVW-voorzitter Rendert Algra in 2015 aangezet tot het pleidooi om te komen tot een scheiding tussen intensief te bewerken boerenland en extensief te benutten cultuurland. In de laatste gebieden zouden de weidevogels volop kansen moeten krijgen. De provincie Fryslân zou boeren moeten compenseren.

De provincie Fryslân is ,,Nederlânsk kampioen agrarysk natoerbehear'', stelt Kramer. Hij heeft een antwoord: Het is in Fryslân gelukt om in 2015 met zeven agrarische collectieven aan de slag te gaan om zo de weidevogelpopulatie te vergroten. Per jaar is er een budget van €14 miljoen beschikbaar. Bij de deelnemende melkveehouders zijn de weidevogels voortaan de baas.

Laatst gewijzigd op 18-12-2015 om 17:44 uur

 

 
Meer De dag

Friese paarden missen Gouden Koets

Prinsjesdag 2016: burgers tonen meer vertrouwen in de economie, door het kabinet is een begin gemaakt met het uitdelen van extraatjes, maar het achtspan Friese paarden mag niet voor de Gouden Koets. Ze trekken de Glazen Koets met daarin de koning en de koningin. 

Door De Redactie

Het jaar dat de Friese zomer wegbleef

Weerinstituut KNMI spreekt van een statistisch slechte zomer. Er zijn in 2016 nog maar weinig mooiweerdagen geteld. Maar precies tweehonderd jaar geleden was er pas echt reden tot klagen. 1816 staat te boek als het jaar dat de zomer wegbleef. 

Door De Redactie
 

Pasen: veelvreterij met eieren en 30 liter bier

Tijdens de paasdagen eten we in ons land zo'n 32 miljoen eieren. Voor ieder twee zeg maar. De Grouster dominee Joost Hiddes Halbertsma ontpopte zich in de negentiende eeuw tot landelijk kenner van paaseieren. Veelvreterij met Pasen, hij rilde ervan.

Door De Redactie
 
 
 
 
 
 

Herfst en dat met de sombere knolparasolzwam

Het is volop herfst. Maar het aantal paddestoelen loopt al jaren terug. De bossen van Lauswolt zijn een walhalla voor paddenstoelkenners. Hier groeien 175 verschillende soorten. Dat is meer dan waar ook in Friesland.

Door De Redactie
 

Alles wijst op een koude winter

Het wordt volgens sommige weerkijkers een koude winter. Misschien wel de koudste in vijftig jaar. Al op 12 oktober 2015 is het bitterkoud met ijs op de ruiten.

Door De Redactie

Gevraagd: wilde plannen voor Tsjûkemar

Het Tsjûkemar is nu soms spookachtig. Maar het kan flitsend worden. Met een elektrische waterskibaan, een hoek voor kitesurfen, eilandjes die tribune zijn voor het skûtsjesilen. En ja, langs de snelweg A6 in het meer kan iets met allure. Weg met seks.

Door Bert de Jong
 

Friese paarden gaan Gouden Koets missen

Voor de Friese hengsten Pyke, Lieuwe en Nolle is het de vraag of ze ooit nog op Prinsjesdag de Gouden Koets zullen trekken. Na Prinsjesdag 2015 is de koets drie tot vier jaar uit roulatie voor groot onderhoud.

Door De Redactie
 

Tik op de vingers om brug bij Deinum

De brug in de N31 bij Deinum mag dan verwijderd zijn, de gemeenteraad moet nog wel duidelijk maken waarom er geen fietsbrug voor in de plaats komt. De Raad van State vindt dat de gemeente het huiswerk over moet doen.

Door De Redactie
 
 

Joure viert skûtsjefeest

Het kampioenschap van het Jouster skûtsje is een kampioensfeest voor duizenden Jousters geworden. De Jousters zijn net zo uitgelaten als de bemanning. 

Door De Redactie

Oudste zeilschool? Staat in Sneek

Friesland zeilt. Het komt door de Eerste Friesche Zeilschool, kortweg de EFZ. Het was de allereerste van heel Nederland, opgericht in het oorlogsjaar 1941. Tegen dilettantisme op het water.

Door De Redactie
 
 
 
 
 

Keningsswipedei in Leeuwarden

Niet kaatsen, schaatsen of fierljeppen, maar harddraven was in de negentiende eeuw de meest populaire sport in Friesland. Zaterdag is het is na een eeuw weer Keningsswipedei in Leeuwarden.

Door De Redactie
 
 
 
 

Koud? In 1902 was het pas koud!

Het geklaag over de kou is niet van de lucht. Gelukkig, de eerste week van juni heeft warme dagen, voorspelt weerman Piet Paulusma. De mei van 2015 was te koud. Maar het kan altijd erger.

Door De Redactie
 

Er zijn elke maand weer minder werkers

De wereld nu eens in werkenden en niet in werklozen. Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 tot 75 jaar hebben er 8,3 miljoen een betaalde baan. Maar er is iets geks: de beroepsbevolking wordt elke maand 5000 mensen kleiner.

Door De Redactie

Oplossing wegen: bermbelasting trekkers

Er is veel onderhoud aan Friese wegen nodig. De Partij voor de Dieren legt de schuld bij de trekkers. Deze belasten de wegen. En ook de bermen. Een bermbelasting voor trekkers moet de oplossing zijn. 

Door De Redactie
 

Nieuwe energie voor Fryslân

Het coalitieakkoord van CDA, FNP, VVD en SP maakt duidelijk wat het Fries provinciaal bestuur de komende vier jaar van plan is. De provinciale motorrijtuigenbelasting gaat vier jaar lang jaarlijks €20 miljoen omlaag.

Door De Redactie
 

Heel Friesland aan de Workumer el

Waardeloos was het, in de Middeleeuwen. Iedere plaats had zijn eigen lengtemaat. Voer voor veel gesjoemel. Daarom werd in 1504 de Workumer el ingevoerd, de standaardmaat voor heel Friesland. Nu is ie terug.

Door De Redactie
 
 

Onze allochtonen? Dat zijn de Duitsers!

Het zijn niet de Antillianen, niet de Turken en niet de Marokkanen. Nee, de Duitsers vormen met afstand de grootste groep allochtonen in Friesland. De Indonesiers komen op een tweede plek, de Polen op een derde.

Door De Redactie
 

Het eerste lintje ging naar de commissaris

Lintjesregen. In Friesland dit keer 81toegekende lintjes, veel minder dan voorgaande jaren. Het allereerste lintje daalde in juni 1892 op Friesland neer. De commissaris der koningin was een van de twaalf ontvangers.

Door De Redactie
 
 

Nooit eerder zo veel teken

Nooit eerder sloegen de teken zo massaal toe als het eerste halfjaar van 2015. Biologen waarschuwen voor een nieuw recordjaar. Juist op Friese grond, vanwege de muizenplaag.

Door De Redactie
 

Krimpgebied heeft vrouwen nodig

Je zult er maar wonen, in Noordoost-Friesland. Krimpgebied. De Tweede Kamer trekt er een debatdag voor uit. Toch helpt debatteren niet alles. Een krimpgebied heeft vrouwen nodig.

Door De Redactie
 
 

Je veter zit los

De klad lijkt er in te zitten, in goede 1-aprilgrappen. Toch is het woensdag weer uitkijken geblazen.

Door De Redactie
 

Kiplekker ondanks de vogelgriep

Zo’n kip die besmet is met de milde vorm van vogelgriep merkt er niet zoveel van. Hoogstens voelt zij zich even wat minder fit. Een mens zou zeggen: een beetje katterig, maar je gaat er wel om naar je werk.

Door De Redactie
 

De informateur is zo oud nog niet

Jouster Geart Benedictus (62) is de informateur die een nieuw Fries college van gedeputeerde staten mag boetseren. Je zou bijna vergeten dat deze erebaan nog maar pas bestaat.

Door De Redactie
 
 
 

Eigen regels, geen groene ambtenaren

In de provincie waar alle ruimte is, daar moeten boeren en burgers ook de ruimte krijgen. Deze retoriek van het CDA gaat erin als een preek in een ouderling op het verkiezingsdebat van LTO Noord in Leeuwarden. Er is weerwoord.

Door Redactie
 

Wat een geluk, Friezen helpen graag

Friezen steken maar wat graag de handen uit de mouwen op de school van hun kinderen. Landelijk gaan ze daarmee ruim aan kop, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door De Redactie

Eerste kievitsei

De kieviten buitelen al volop dit voorjaar van 2015. Meer dan andere jaren zelfs, althans zo lijkt het. 

Door Redactie
 
 
 
Pagina 1 van 1