Bliksem: op één dag zes Friezen dood

Harder dan in 1910 zal het nooit meer donderen in Friesland. Op één dag stierven zes Friezen. ,,Vreeselijke toestand.’’

Door De Redactie

Het is een rampjaar, 1910. Dagenlang spookt het in de Friese lucht en vliegen huizen, boerderijen, hooimijten en torens in brand. Donder en bliksem zaaien dood en verderf.

De slachtoffers die tiende juni zijn een timmerman en zijn zoon in Marrum, twee kinderen in Surhuisterveen en in Rottevalle, een hooier bij Mantgum en een vrouw in Makkinga.

Juni 1910 is uitzonderlijk. De Workumer weerman Klaas Ybema schrijft erover in zijn boek ‘Wat een weer! Kroniek van het weer in Friesland 1901-2006’. De afgelopen eeuw kwamen 75 Friezen om door onweer en veruit de meesten stierven in dat gedenkwaardige jaar 1910.

Op Pinksterzondag 15 mei brandt de eerste boerderij af, na een blikseminslag in Oudega Smallingerland. Kerkdiensten worden afgelast en in Deinum vallen hagelstenen ,,als luciferdoosjes’’. Zes uur na de bui ligt er nog hagel in het gras.

Benauwd, broeierig, tropisch

En dan komt juni. Benauwd, broeierig, tropisch. Iedere namiddag bliksemt het op het Friese platteland. Op 4 juni valt de eerste dode in Stiens. Het is de 28-jarige gardenier IJ. Dijkstra. Terwijl hij op de fiets springt richting huis wordt hij door een bliksemstraal getroffen en stort hij dood ter aarde.

De dagen erna hoopt de ellende zich op. Op de avond van 8 juni branden vier boerderijen af. Donderdag 9 juni is een voorbode. Urenlang staat de lucht in vuur en vlam, meldt het boek. De lijst van door bliksem getroffen panden is lang.

Een woning in de Leeuwarder Ypeystraat, de watermolen van Rinsumageast, een boerderij in Sumar, een met kinderen gevulde school in Nieuwehorne, de toren en vier boerderijen in Oentsjerk, het gemeentehuis van Drachten, een wagenmakerij in Anjum.

In Noordwolde slaat de bliksem in ,,een groote met teenen stoelen gevulde boerenschuur’’ naast het woonhuis van de familie Bollen. Mevrouw Bollen is daags ervoor bevallen. Moeder en kind worden ternauwernood in veiligheid gebracht.

Dikke bomen worden aan splinters geslagen en vee komt om. Boer Anema uit Anjum is aan het maaien als de twee paarden voor zijn wagen tegelijk worden gedood. De boer overleeft.

De mensen worden bang. En terecht. Op 10 juni 1910 slaat het noodlot toe.

Plotselinge bliksemschicht

Het is ungetiid en in Mantgum staat een groep landbouwers te hooien. Een plotselinge bliksemschicht doodt een 21-jarige hooier uit Burgum, recht voor de ogen van zijn vader.

,,Van den getroffene waren hoofd en lichaam op sommige plaatsen geheel verschroeid’’, schrijft de krant. ,,Vreeselijke toestand voor den armen vader, die in hetzelfde span werkte als zijn zoon! Door een luid gejammer gaf hij aan zijn droefheid lucht!’’

Het geval in Marrum is mogelijk nog curieuzer. Timmerman Wielenga zit met zijn gezin thuis aan tafel. De bliksem slaat dwars door het dak en de zolder en treft de timmerman en zijn zoon. Ze zijn op slag dood. De vrouw en een knecht raken bewusteloos. Een droevig ongeluk dat ,,groote deernis’’ onder de bevolking wekt.

Op straat in Surhuisterveen wordt een jongen van negen jaar gedood, in Rottevalle een jongen van tien. ,,Zijn pet was van voren geheel in flarden geslagen, en de schoen aan zijn rechtervoet eveneens, zoodat de bliksem dus recht op hem neergeslagen was.’’

In Makkinga overlijdt een door bliksem getroffen vrouw die in huis zit. Haar zwager raakt bewusteloos.

Meerdere panden vliegen in brand zoals watermolens in Augustinusga en bij Schoterzijl, scholen in Hoornsterzwaag en Bitgum en een boerderij in Scherpenzeel. Vallende brokken ijs richten overal schade aan.

Het dondert maar door

Is het daarmee klaar? Nee hoor. Het dondert maar door. Op 26 augustus 1910 weerlicht het opnieuw boven Friese grond. Boerderijen in Garyp en Ferwoude worden geraakt, de kerktoren van Wons en vijf koeien in Tjalleberd.

Landelijk vallen er door het onweer in 1910 34 doden.

Het laatste Friese slachtoffer door de bliksem dateert uit 1997. Op 29 juni sterft de achttienjarige Antonius Popma uit Amsterdam op Ameland. Met twee vrienden houdt hij hun tent in bedwang als de bliksem in de tentstok slaat.

Laatst gewijzigd op 05-07-2015 om 09:46 uur
Meer De dag

Friese paarden missen Gouden Koets

Prinsjesdag 2016: burgers tonen meer vertrouwen in de economie, door het kabinet is een begin gemaakt met het uitdelen van extraatjes, maar het achtspan Friese paarden mag niet voor de Gouden Koets. Ze trekken de Glazen Koets met daarin de koning en de koningin. 

Door De Redactie

Het jaar dat de Friese zomer wegbleef

Weerinstituut KNMI spreekt van een statistisch slechte zomer. Er zijn in 2016 nog maar weinig mooiweerdagen geteld. Maar precies tweehonderd jaar geleden was er pas echt reden tot klagen. 1816 staat te boek als het jaar dat de zomer wegbleef. 

Door De Redactie
 

Pasen: veelvreterij met eieren en 30 liter bier

Tijdens de paasdagen eten we in ons land zo'n 32 miljoen eieren. Voor ieder twee zeg maar. De Grouster dominee Joost Hiddes Halbertsma ontpopte zich in de negentiende eeuw tot landelijk kenner van paaseieren. Veelvreterij met Pasen, hij rilde ervan.

Door De Redactie
 
 
 
 
 
 

Herfst en dat met de sombere knolparasolzwam

Het is volop herfst. Maar het aantal paddestoelen loopt al jaren terug. De bossen van Lauswolt zijn een walhalla voor paddenstoelkenners. Hier groeien 175 verschillende soorten. Dat is meer dan waar ook in Friesland.

Door De Redactie
 

Alles wijst op een koude winter

Het wordt volgens sommige weerkijkers een koude winter. Misschien wel de koudste in vijftig jaar. Al op 12 oktober 2015 is het bitterkoud met ijs op de ruiten.

Door De Redactie

Gevraagd: wilde plannen voor Tsjûkemar

Het Tsjûkemar is nu soms spookachtig. Maar het kan flitsend worden. Met een elektrische waterskibaan, een hoek voor kitesurfen, eilandjes die tribune zijn voor het skûtsjesilen. En ja, langs de snelweg A6 in het meer kan iets met allure. Weg met seks.

Door Bert de Jong
 

Friese paarden gaan Gouden Koets missen

Voor de Friese hengsten Pyke, Lieuwe en Nolle is het de vraag of ze ooit nog op Prinsjesdag de Gouden Koets zullen trekken. Na Prinsjesdag 2015 is de koets drie tot vier jaar uit roulatie voor groot onderhoud.

Door De Redactie
 

Tik op de vingers om brug bij Deinum

De brug in de N31 bij Deinum mag dan verwijderd zijn, de gemeenteraad moet nog wel duidelijk maken waarom er geen fietsbrug voor in de plaats komt. De Raad van State vindt dat de gemeente het huiswerk over moet doen.

Door De Redactie
 
 

Joure viert skûtsjefeest

Het kampioenschap van het Jouster skûtsje is een kampioensfeest voor duizenden Jousters geworden. De Jousters zijn net zo uitgelaten als de bemanning. 

Door De Redactie

Oudste zeilschool? Staat in Sneek

Friesland zeilt. Het komt door de Eerste Friesche Zeilschool, kortweg de EFZ. Het was de allereerste van heel Nederland, opgericht in het oorlogsjaar 1941. Tegen dilettantisme op het water.

Door De Redactie
 
 
 
 
 

Keningsswipedei in Leeuwarden

Niet kaatsen, schaatsen of fierljeppen, maar harddraven was in de negentiende eeuw de meest populaire sport in Friesland. Zaterdag is het is na een eeuw weer Keningsswipedei in Leeuwarden.

Door De Redactie
 
 
 
 

Koud? In 1902 was het pas koud!

Het geklaag over de kou is niet van de lucht. Gelukkig, de eerste week van juni heeft warme dagen, voorspelt weerman Piet Paulusma. De mei van 2015 was te koud. Maar het kan altijd erger.

Door De Redactie
 

Er zijn elke maand weer minder werkers

De wereld nu eens in werkenden en niet in werklozen. Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 tot 75 jaar hebben er 8,3 miljoen een betaalde baan. Maar er is iets geks: de beroepsbevolking wordt elke maand 5000 mensen kleiner.

Door De Redactie

Oplossing wegen: bermbelasting trekkers

Er is veel onderhoud aan Friese wegen nodig. De Partij voor de Dieren legt de schuld bij de trekkers. Deze belasten de wegen. En ook de bermen. Een bermbelasting voor trekkers moet de oplossing zijn. 

Door De Redactie
 

Nieuwe energie voor Fryslân

Het coalitieakkoord van CDA, FNP, VVD en SP maakt duidelijk wat het Fries provinciaal bestuur de komende vier jaar van plan is. De provinciale motorrijtuigenbelasting gaat vier jaar lang jaarlijks €20 miljoen omlaag.

Door De Redactie
 

Heel Friesland aan de Workumer el

Waardeloos was het, in de Middeleeuwen. Iedere plaats had zijn eigen lengtemaat. Voer voor veel gesjoemel. Daarom werd in 1504 de Workumer el ingevoerd, de standaardmaat voor heel Friesland. Nu is ie terug.

Door De Redactie
 
 

Onze allochtonen? Dat zijn de Duitsers!

Het zijn niet de Antillianen, niet de Turken en niet de Marokkanen. Nee, de Duitsers vormen met afstand de grootste groep allochtonen in Friesland. De Indonesiers komen op een tweede plek, de Polen op een derde.

Door De Redactie
 

Het eerste lintje ging naar de commissaris

Lintjesregen. In Friesland dit keer 81toegekende lintjes, veel minder dan voorgaande jaren. Het allereerste lintje daalde in juni 1892 op Friesland neer. De commissaris der koningin was een van de twaalf ontvangers.

Door De Redactie
 
 

Nooit eerder zo veel teken

Nooit eerder sloegen de teken zo massaal toe als het eerste halfjaar van 2015. Biologen waarschuwen voor een nieuw recordjaar. Juist op Friese grond, vanwege de muizenplaag.

Door De Redactie
 

Krimpgebied heeft vrouwen nodig

Je zult er maar wonen, in Noordoost-Friesland. Krimpgebied. De Tweede Kamer trekt er een debatdag voor uit. Toch helpt debatteren niet alles. Een krimpgebied heeft vrouwen nodig.

Door De Redactie
 
 

Je veter zit los

De klad lijkt er in te zitten, in goede 1-aprilgrappen. Toch is het woensdag weer uitkijken geblazen.

Door De Redactie
 

Kiplekker ondanks de vogelgriep

Zo’n kip die besmet is met de milde vorm van vogelgriep merkt er niet zoveel van. Hoogstens voelt zij zich even wat minder fit. Een mens zou zeggen: een beetje katterig, maar je gaat er wel om naar je werk.

Door De Redactie
 

De informateur is zo oud nog niet

Jouster Geart Benedictus (62) is de informateur die een nieuw Fries college van gedeputeerde staten mag boetseren. Je zou bijna vergeten dat deze erebaan nog maar pas bestaat.

Door De Redactie
 
 
 

Eigen regels, geen groene ambtenaren

In de provincie waar alle ruimte is, daar moeten boeren en burgers ook de ruimte krijgen. Deze retoriek van het CDA gaat erin als een preek in een ouderling op het verkiezingsdebat van LTO Noord in Leeuwarden. Er is weerwoord.

Door Redactie
 

Wat een geluk, Friezen helpen graag

Friezen steken maar wat graag de handen uit de mouwen op de school van hun kinderen. Landelijk gaan ze daarmee ruim aan kop, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door De Redactie

Eerste kievitsei

De kieviten buitelen al volop dit voorjaar van 2015. Meer dan andere jaren zelfs, althans zo lijkt het. 

Door Redactie
 
 
 
Pagina 1 van 1