Een op drie werkt als flexibele schil

In snel tempo worden het er meer. Mensen in de flexibele schil. Een op de drie Nederlanders werkt zo.

Door De Redactie

De Nederlandse economie is eigenlijk zo flexibel als wat. Uitzendkrachten, zelfstandigen zonder personeel, tijdelijke contractanten, werkgevers kunnen te kust en te keur.

Die flexibele schil is eigenlijk al heel erg groot in Nederland. Bijna een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking (8,9 miljoen personen) heeft tijdelijk werk. Als daar de zzp’ers bij op worden geteld is het een derde.

Regels ontwijken

De roep om nog meer is niet ingegeven door de noodzaak om flexibel te kunnen zijn, maar slechts om regels te kunnen ontwijken. Voor een zzp’er hoeven geen sociale lasten te worden betaald. Voor uitzendkrachten gelden soms lagere lonen.

Ontslag is soms ook lastig en soms ook nog duur. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid stelt opnieuw paal en perk en beschermt ook uitzendkrachten en tijdelijke werkers. De risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid liggen nu ook meer bij werkgevers.

De reactie van werkgevers is krampachtig. Voordat de wet van kracht werd, zijn er heel wat mensen ontslagen. Opvallend is dat in de week voor 1 juli het aantal ontslagaanvragen bij uitkeringsinstantie UWV is verdubbeld tot 1450. Het economisch herstel zorgde juist voor een dalende trend.

Tot 1 juli 2015 hebben ze nog hard gewerkt. Nu staan ze op straat. Er is wel werk, maar hun werkgevers anticiperen op de nieuwe regels die gelden.

Ontslag kost voortaan altijd geld. Een ieder die ergens langer dan twee jaar heeft gewerkt, heeft recht op een vergoeding.Deze kan oplopen tot maximaal €75.000. De vergoeding is bedoeld voor scholing of om een andere baan te vinden.

Veel werkgevers hebben voor die tijd nog wat zaken geregeld. Want de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft consequenties. Mensen met tijdelijke contracten hebben meer rechten. Na twee jaar kunnen ze aanspraak maken op een vast contract. Nu is dit drie jaar.

Er is ook een prikkel om werkzoekenden te helpen. Mensen die vanuit een WW-uitkering weer aan de slag gaan voor een lager loon dan ze eerder verdienden, houden netto meer over.

Voorbeeld ING

ING toont wat er gebeurt. De afgelopen maanden zijn er tientallen mensen met een ontslagbrief vertrokken uit de kantoortoren in Leeuwarden. Het waren vooral uitzendkrachten, maar ook werknemers met een tijdelijk contract en zelfs vast contract. Er is een verschuiving van vaste banen naar flexibel werk. ING is juist zo'n bedrijf met een heel grote flexibele schil. Op sommige afdelingen komt meer dan de helft van extern.

Al een hele tijd is er een flinke uitstroom geweest. Ook ING is immers net als de andere banken flink aan het snijden in het personeelsbestand.  In de laatste week voor 1 juli werd nog een extra zetje gegeven.

Binnenkort kunnen ze misschien weer aan de slag. Want ING sluit het kantoor in Arnhem en grote kans dat er tientallen banen worden overgeheveld naar Leeuwarden. Het zijn vooral arbeidsplaatsen bij het callcenter. Maar zoveel mensen zullen niet met hun tijdelijke baan meeverhuizen.

Laatst gewijzigd op 01-07-2015 om 20:35 uur

 
Meer Zaken met een verhaal

Allerlei geldpotjes voor milieuvriendelijke boeren

Voor subsidieboeren zijn er volop kansen. Wie het als Friese veehouder een beetje handig aanpakt, harkt heel wat subsidiegeld binnen. De provincie Fryslân geeft in 2016 €1 miljoen aan jonge boeren. En van het rijk is er €750 voor elke melkveehouder die zijn koeien vroeg in de wei stuurt.

Door De Redactie
 

Kleine Friese rol in huizensprookje

UPDATE - Het huizensprookje: er worden in 2015 meer huizen verkocht, Friesland is statistisch de grootste stijger. Maar van hogere prijzen is in Friesland amper sprake. En verontrustend: veel huizenbezitters staan met hypotheek onder water. 

Door Bert de Jong
 
 
 
 
 

Vakantiegeld is vooral spaarreserve

Veel mensen gaan van het vakantiegeld lekker op vakantie. Een op de zes heeft het nodig voor dagelijks brood. Een groot deel kan de vakantie zelfs betalen zonder de vakantiebonus. Banken proberen van die laatste groep mee te snoepen.

Door De Redactie
 
 

Bank staat met 5-0 voor

,,Wat is nog de nutsfunctie van banken?’’ Het is deze kardinale vraag van advocaat/curator Willem Jan van Andel waarover politici, ondernemers en ieder ander lang kunnen doordenken. ,,Banken staan in alles met 5-0 voor.''

Door De Redactie

Kwart burgers spaart veel te veel pensioen

Een royaal pensioen, wie wil dat niet. Maar over de vraag hoe royaal, daarover is lang te praten. Hoogste tijd voor advies. En wat blijkt, een representatieve groep Nederlanders geeft aan gemiddeld €1760 per maand per persoon nodig te hebben. Veel mensen sparen te veel pensioen.

Door De Redactie
 

Oorlog om bonus voor polis

Daarom zijn verzekeringen zo duur. Verzekeraars betalen forse bonussen om zo nieuwe polissen binnen te slepen. Voor een autoverzekering zo maar €175. Nu is er oorlog uitgebroken.

Door De Redactie
 

Melk is onze motor

Melk, dat is in Nederland de witte motor. Friesland Campina, een van de vijf grootste zuivelconcerns van de wereld, proeft het succes.

Door Redactie
 
 
Pagina 1 van 1