Fries dilemma: hoe investeren in innovatie? Met NOM of FOM?

Wil de provincie Fryslân een eigen investeringsvehikel, een FOM, mag het  de noordelijke evenknie, de NOM, kopen. Een dilemma. Maar er komen prikkels voor innovatie en provincie Fryslân aast op de geldpot van stichting FB Oranjewoud.

Door De Redactie

Een provinciaal investeringsfonds zou in Fryslân de innovatie bij bedrijven moeten aanjagen, zou banen moeten opleveren. De loper moet worden uitgelegd om nieuwe bedrijven naar Fryslân te trekken.

Net nu de provincie Fryslân alle pijlen richt op versterking van het Friese midden- en kleinbedrijf, wil het ministerie van Economische Zaken dat het provinciebestuur noordelijk denkt.  De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) is in de etalage gezet.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de drie noordelijke provincies gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in overname van een deel van het aandelenpakket.  Nu hebben de drie provincies ieder een aandeel van 0,1 procent. De resterende 99,7 procent is van de Staat.

Voor staat €20 miljoen

Het aandeel is best wel profijtelijk. De laatste jaren vloeit er €20 miljoen aan dividend in de staatskas. Noordelijke bestuurders zien dit kapitaal echter liever terug in economische initiatieven. Deze bal heeft minister Kamp nu handig teruggekaatst naar de provincies: vergroot het eigen aandeel in de NOM maar. 

De drie provincies krijgen daarmee meer zeggenschap, ze dragen ook het risico, maar kunnen ook profiteren van de winsten met een uitkering van dividend. Groningen, Drenthe en Fryslân voelen er in principe wel voor. Al moet er over prijs en voorwaarden nog worden gesproken.

Het is voor minister Kamp in dit licht een meevaller dat de NOM over 2014 een positief resultaat van €9 miljoen heeft behaald. Door geld of bemoeienis van de NOM is er in het Noorden in 2014 voor €831 miljoen aan investeringen op gang gebracht en zijn er 388 nieuwe arbeidsplaatsen toegevoegd.  Er zijn 88 bedrijven onder de hoede van de NOM.

Innovatie Friese bedrijfsleven

Het is toch een lastig dilemma, bevestigt gedeputeerde Sander de Rouwe. Want het nieuwe provinciebestuur had dit voorjaar van 2015 net heel ferm het plan voor een Friese Ontwikkelingsmaatschappij gelanceerd. Er ligt een ambitie om vanaf 2015 het innovatief vermogen van het Friese bedrijfsleven te stimuleren.

,,De NOM is van grote betekenis’’, zegt De Rouwe. ,,Als het goed voor het Noorden is, dan is het ook goed voor Fryslân. Dat is duidelijk. Maar soms is Fryslân net een beetje meer Noorden. Aan de andere kant, we moeten nu geen dingen zelf gaan doen die door de NOM al worden gedaan.’’

Keuze dit najaar

In overleg met Provinciale Staten van Fryslân zal dit najaar een keuze worden gemaakt. Het zou betekenen dat de provincie Fryslân de reserves moet aanspreken voor aandelen NOM. Er liggen wel honderden miljoenen euro’s op de plank, maar het is een politieke afweging of dit voor jaren vast in de NOM moet zitten.

Bovendien komt nu de lastige afweging of het plan door moet gaan om €16 miljoen in de Friese FOM te steken. ,,Er is een nieuw gegeven. Dit voorstel voor de NOM komt nu pas op tafel’’, licht De Rouwe toe.

Lastig ook, omdat naar het idee van het provinciebestuur de FOM ook vooral een einde moet maken aan de versnippering van krachten. De FOM zou juist moeten samenwerken met bestaande partijen in het Noorden als de NOM. ,,Wat voor bedrijven van belang is, dat ze één loket hebben’’, stelt De Rouwe. Het Friese provinciebestuur denkt voor de FOM aan een holding met een aantal werkmaatschappijen.

Ook FB Oranjewoud

Huidige investeringsfondsen van de provincie worden opgenomen in de FOM. En nadrukkelijk ligt er de optie om met externe investeerders tot gezamenlijke fondsvorming te komen. De Rouwe heeft het begerig oog laten vallen op de stichting FB Oranjewoud. Hij noemt deze, omdat het bestuur heeft aangegeven te willen investeren in de Friese economie. FB Oranjewoud beheert een vermogen van in oorsprong €127 miljoen van Friesland Bank en heeft een deel daarvan in de redding van NDC Mediagroep gestoken.

Een andere optie is een nauwere alliantie met de NOM. In 2014 heeft de NOM al veel tijd en energie gestoken in het aanhalen van de banden met de provincies. Dit heeft geleid tot het Doefonds Fryslân BV en voor Drenthe het MKB-fonds.

De NOM heeft nog een andere variant in petto. Het bezit nu een viertal dochterondernemingen. Het zijn kapitaalfondsen van de provincies Groningen en Drenthe die risicodagend kapitaal verstrekken aan bedrijven strikt in deze provincies. De NOM doet het beheer. Er zouden zo ook Friese dochters bij kunnen komen.

Laatst gewijzigd op 03-07-2015 om 00:37 uur
Meer Zaken met een verhaal

Allerlei geldpotjes voor milieuvriendelijke boeren

Voor subsidieboeren zijn er volop kansen. Wie het als Friese veehouder een beetje handig aanpakt, harkt heel wat subsidiegeld binnen. De provincie Fryslân geeft in 2016 €1 miljoen aan jonge boeren. En van het rijk is er €750 voor elke melkveehouder die zijn koeien vroeg in de wei stuurt.

Door De Redactie
 

Kleine Friese rol in huizensprookje

UPDATE - Het huizensprookje: er worden in 2015 meer huizen verkocht, Friesland is statistisch de grootste stijger. Maar van hogere prijzen is in Friesland amper sprake. En verontrustend: veel huizenbezitters staan met hypotheek onder water. 

Door Bert de Jong
 
 
 
 
 

Vakantiegeld is vooral spaarreserve

Veel mensen gaan van het vakantiegeld lekker op vakantie. Een op de zes heeft het nodig voor dagelijks brood. Een groot deel kan de vakantie zelfs betalen zonder de vakantiebonus. Banken proberen van die laatste groep mee te snoepen.

Door De Redactie
 
 

Bank staat met 5-0 voor

,,Wat is nog de nutsfunctie van banken?’’ Het is deze kardinale vraag van advocaat/curator Willem Jan van Andel waarover politici, ondernemers en ieder ander lang kunnen doordenken. ,,Banken staan in alles met 5-0 voor.''

Door De Redactie

Kwart burgers spaart veel te veel pensioen

Een royaal pensioen, wie wil dat niet. Maar over de vraag hoe royaal, daarover is lang te praten. Hoogste tijd voor advies. En wat blijkt, een representatieve groep Nederlanders geeft aan gemiddeld €1760 per maand per persoon nodig te hebben. Veel mensen sparen te veel pensioen.

Door De Redactie
 

Oorlog om bonus voor polis

Daarom zijn verzekeringen zo duur. Verzekeraars betalen forse bonussen om zo nieuwe polissen binnen te slepen. Voor een autoverzekering zo maar €175. Nu is er oorlog uitgebroken.

Door De Redactie
 

Melk is onze motor

Melk, dat is in Nederland de witte motor. Friesland Campina, een van de vijf grootste zuivelconcerns van de wereld, proeft het succes.

Door Redactie
 
 
Pagina 1 van 1