Meekijken over de schouder van Bach

De driedelige Bijbel van Calov, die Johann Sebastian Bach (1685-1750) thuis geregeld opensloeg, waarin hij las, woorden onderstreepte en aantekeningen maakte, is heruitgegeven door Dingeman van Wijnen in Franeker. Het is een groot eerbetoon aan de componist Bach.

Door Marita de Jong

Het mega-project is volbracht, al is dat niet zonder de nodige voetangels en klemmen gegaan. De bevlogenheid en vasthoudendheid van de uitgever in Franeker heeft daar zeker toe bijgedragen. Iedere keer wanneer hij dacht, dit is het einde van een mooie droom, diende zich toch weer een opening aan. De uitgave is volgens Van Wijnen vooral een eerbetoon aan de grootmeester Bach, die al op jonge leeftijd in zijn leven kwam. Een facsimile-uitgave van 4665 pagina’s, waar de liefhebber bij voorintekening 4800 euro voor over moet hebben om het in zijn of haar boekenkast te kunnen zetten.

De presentatie was in Middelburg. Achteraf heeft Van Wijnen wel gedacht: waarom niet in Fryslân? Maar het liep nu eenmaal zo. De begeleider van het project, professor musicologie en Bach-kenner Albert Clement werkt aan de University College Roosevelt, gevestigd in het oude stadhuis van Middelburg. Een ideale ambiance. Van Wijnen had gehoopt op iets meer media-aandacht voor dit prestigieuze project. De Bach Bijbel heeft het NOS journaal niet gehaald. Er komt echter nog een herkansing. Momenteel wordt door een groep deskundigen, onder leiding van Clement, hard gewerkt aan een gedegen commentaar op de drie delen, zodat de lezers er nog beter hun weg in kunnen vinden. Van Wijnen: ,,Het wordt een toelichting op de aantekeningen die Bach maakte. Wat betekenen ze nu eigenlijk en welk gewicht kun je er aan toekennen? Daarnaast worden ze in een historisch perspectief geplaatst. Voor het eind van het jaar moet ook dit laatste deel klaar zijn.’’

Twee exemplaren van de Calov-Bijbel reizen inmiddels langs diverse boekhandels in Nederland. Van Wijnen geeft geregeld lezingen. Van Hardenberg tot in Oegstgeest met een ontmoeting van de schrijver Maarten ‘t Hart, ook een groot liefhebber van Bach. ‘t Hart gaf al te kennen dat het aantal aantekeningen van de componist hem nogal tegenviel. ,,Met hem zal ik nog wel in debat gaan’’, zegt Van Wijnen lachend. ,,Het zijn er ruim 70, maar als je ook de woorden die hij onderstreept heeft meerekent, valt er veel meer te analyseren. Je kunt van alles over de denkwereld van Bach te weten komen. De componist heeft in zijn leven heel wat documenten en brieven geschreven, maar die gingen vaak over zakelijke transacties. Deze Bijbel stond bij hem thuis in de boekenkast, die gebruikte hij privé. Zijn aantekeningen waren niet bedoeld voor de buitenwereld. Ze komen recht uit zijn hart en zeggen iets over zijn beleving van het geloof en de kunst.’’

Obstinaat type

Als voorbeeld noemt Van Wijnen het woord Kapellmeister, dat is onderstreept. ,,Daar heeft hij zich waarschijnlijk mee geïdentificeerd. Een passage uit de Kronieken over de musici die de tempel van Koning Salomon moesten inwijden, zal vast en zeker tot zijn verbeelding hebben gesproken. Bij de tempelwijding daalde de heerlijkheid van de Heer als een wolk neer en klonken er cimbalen, trompetten en strijkers. Daaruit concludeerde Bach dat bij muziek vanuit het geloof, Gods genade meekomt. Dat schreef hij er eigenhandig bij. Je krijgt een inkijkje in zijn persoonlijke omgang met God. Ook zie je dat hij hier en daar worstelt met levenszaken. Het is bekend dat Bach een obstinaat type was, die een moeizame relatie onderhield met het wettige gezag. Geregeld waren er confrontaties met zijn meerderen. In de Bijbel wordt zichtbaar dat hij bezig was met teksten die daarover gingen. Dat je je als mens soms ook moet kunnen onderwerpen aan het gezag, dat je moet kunnen vergeven en geduld moet proberen te betrachten. Maar dat als het om je vak gaat, je soms juist de hakken in het zand moet zetten. Dat was hem natuurlijk uit het hart gegrepen.’’

De Calov Bijbel is een driedelige uitgave met commentaar, samengesteld door de theoloog Abraham Calovius (1612-1686). Hij voegde kanttekeningen en commentaren toe, waarbij hij onder andere putte uit de verzamelde werken van Maarten Luther. Die stonden trouwens ook bij Bach in de kast. ,,Wat opvalt is dat Bach in zijn latere leven die verzamelde werken van Luther nog eens heeft gekocht op een veiling. Dat was een andere uitgave dan die hij al had. De boeken waren namelijk eigendom geweest van Calov, die hadden dus bij hem in de boekenkast gestaan. Dat gaf er voor Bach waarschijnlijk een meerwaarde aan, want hij bewonderde Calov zeer.’’

Tweestemmig

Van Wijnen groeide op met Bach. Thuis werden zijn cantates gedraaid en tijdens de afwas zong hij met zijn broer soms een tweestemmig duet van de componist. ,,Dat was eigenlijk geschreven voor sopraan en bas. Wij waren tenoren maar dat deed niets aan het plezier af.’’  In zijn studententijd in Leiden begon Van Wijnen die cantates pas echt te ontdekken. Kocht uitvoeringen van Gustave Leonardt en Nikolaus Harnoncourt. Daarnaast sloot hij zich aan bij een koor, dat voornamelijk kerkelijk repertoire zong. Toen er een nieuwe dirigent aangesteld werd, kwam ook Bach daarbij. ,,Het gevolg was wel dat er steeds meer koorleden afhaakten. Niet dat ze niet van Bach hielden, maar het was teveel om er naast te doen. Uiteindelijk bleven er nog maar een handjevol over. Maar ik had intussen de smaak te pakken.’’

Van mooie boeken hield hij ook. In 1988 richtte Van Wijnen zijn uitgeverij op, als voortzetting van de aloude Franeker uitgeverij Wever. Met als specialiteit fraai uitgevoerde facsimile-edities. Tijdens een vakantie zag Van Wijnen in een bibliotheek in Dublin het  Book of Kells, dat wel het mooiste handschrift ooit genoemd wordt. Hij was diep onder de indruk en toen dat beroemde boek in de jaren negentig door een Zwitserse collega werd uitgegeven, meldde hij zich met de vraag of ze al een Nederlandse importeur hadden. ,,Het boek kostte destijds 20.000 gulden en ik heb er inderdaad een paar exemplaren van verkocht.’’

Gutenbergbijbel

Als het met het Book of Kells kon, zou het dan ook niet met de Bach Bijbel kunnen? Langzaam rijpte het idee om die bijzondere Calov Bijbel met Bach zijn aantekeningen, die ooit in 1934 in Amerika was teruggevonden, uit te gaan geven. ,,Mensen die een mateloze bewondering voor Bach hebben moeten toch in een dergelijk werk geïnteresseerd zijn?’’ Van Wijnen schreef in 1997 een briefje, aan Robin Leaver waarin hij zijn plan ontvouwde. Die verwees hem door naar de bibliotheek in St Louis in de Verenigde Staten en zo werden de eerste contacten gelegd. 

De hobbels op de lange weg, waren er vele. Het begon al met het fotograferen van de pagina’s. Daarvoor moest het boek uit de band worden gehaald om de pagina’s plat te kunnen neerleggen. Daar was men in St. Louis niet toe bereid. Op zoek dan maar naar eenzelfde exemplaar waar dan de pagina’s met notities van Bach later aan konden worden toegevoegd. Ook dat lukte niet en het project verdween in de ijskast.

Via een Oostenrijkse drukker kwam Van Wijnen een methode op het spoor om de pagina’s te fotograferen zonder ze uit de band te halen. Wederom contact met Amerika. Het boek moest naar Oostenrijk. Daarvoor was een gespecialiseerd vervoersbedrijf nodig en moest het kostbare boek worden verzekerd. Die kosten liepen veel te hoog op en weer liep het spaak.

Tot in 2003 een collega in Zoetermeer belde, dat er twee drukkers uit Polen bij hem op bezoek waren, die een herdrukte Gutenbergbijbel bij zich hadden. Ze zochten een een collega uitgever in Nederland. ,,Mijn naam viel en zo kwam het dat de twee Polen ook bij mij op de stoep stonden. Zij hadden contact met een Amerikaan van Poolse komaf die een digitaal bedrijf had, dat oude manuscripten fotografeerde zonder dat die uit de band hoefden te worden gehaald. Hij kon het doen en toen viel het besluit: we gaan er voor.’’

Van Wijnen liet een folder maken voor de diverse achterbannen en buitenlandse partners, een muziekuitgeverij in Duitsland, een boekimporteur in Japan en een gespecialiseerde muziekboekhandel in New York. ,,Tot mijn verbazing kwamen daar al meteen bestellingen op binnen. Sommige klanten betaalden, vanwege de extra korting, zelfs vooruit. Heel bijzonder dat kopers aan de andere kant van de wereld aan ’Pietje Puk uit Keteldorp’, zonder blikken of blozen 4500 euro overmaakten, want dat kostte de Bijbel bij voorinschrijving. Uit Japan kwam zelfs een bestelling van 20 exemplaren. Ze hebben nog een hele poos op hun aankoop moeten wachten, maar dat hinderde niet. Ik hield ze door middel van nieuwsbrieven op de hoogte van de vorderingen.’’

Eerbetoon

De afzetmarkt is beperkt. De wetenschappelijke wereld, muziekbibliotheken, conservatoria en grote dirigenten behoren tot de doelgroep. Reinhard Goebel, die dit jaar bij de NNO de Fryske Matthäus dirigeerde en de Japanse dirigent Masaaki Suzuki hebben meteen een exemplaar aangeschaft. ,,Ik heb er altijd in geloofd omdat het zo uniek is. Wat mij opgevallen is, is dat er maar heel weinig mensen weet hebben van het bestaan van de Bach Bijbel. Toen mijn vrouw en ik een keer in St Louis waren, gingen we naar een kerkdienst in de Lutherse kerk vlakbij de bibliotheek waar het origineel ligt. Na afloop zaten we met de koster en de organist aan de koffie en die wisten niet dat de originele Calov Bijbel daar in de bibliotheek lag.’’

Van Wijnen: ,,Ik zie de heruitgave als een eerbetoon aan Bach. Zoiets moois wil je, als uitgever, delen met mensen. Het is een manier om iets meer van Bach zijn persoonlijkheid te leren kennen. Simpele dingen, zoals zijn belangstelling voor munten bijvoorbeeld. Af en toe krabbelde hij daarover iets in de marge, net zoals over edelstenen op het borstschild van een priester, die hem blijkbaar ook interesseerden. Het spontane ervan, dat spreekt mij zo aan. Zo las hij een plaatsnaam en noteerde dat er ergens in de buurt van Erfurt ook een plaats was met dezelfde naam. Dan komt het wel heel dichtbij, dan is het alsof je over zijn schouder meeleest.’’   

Laatst gewijzigd op 30-03-2018 om 10:20 uur

 

 
Meer Cultuur

Schilderkunst in Friesland als bewijs van evidentie

De expositie FRYSK over een eeuw Friese schilderkunst in Museum Belvédère levert veel bewijzen: dat Friese musea kunnen samenwerken, dat provinciale steun voor beeldende kunst in Fryslân evident is en dat er veel bijzonders van honderd kunstenaars is te zien.

Door Bert de Jong
 

Meekijken over de schouder van Bach

De driedelige Bijbel van Calov, die Johann Sebastian Bach (1685-1750) thuis geregeld opensloeg, waarin hij las, woorden onderstreepte en aantekeningen maakte, is heruitgegeven door Dingeman van Wijnen in Franeker. Het is een groot eerbetoon aan de componist Bach.

Door Marita de Jong
 

Zijn werk vormt de geschiedenis van Frans Walon 

Kunstenaar Frans Walon is altijd op jacht naar nieuwe beelden. Altijd heeft hij papiertjes bij zich. Om te tekenen, of om woorden en zinnen op te schrijven. Zijn werk is te zien bij Galerie Hoogenbosch in Gorredijk. Samen met dat van vrienden: Frans Walon & the Outsiders.

Door Marita de Jong

Friese Matteuspassy: ’In tranen boven de boerenkool’

‘Grau fan drôvens kleit de dage.’ Dit is de openingszin van de Fryske Matteuspassy, die op zaterdagavond 30 maart 2019 in de Sint Martinuskerk in Sneek en op zondagmiddag 31 maart in Koepeltheater in Leeuwarden wordt uitgevoerd. Dirigent en artistiek leider Gerben van der Veen vertelt over zijn blijvende liefde.

Door Marita de Jong
 

Het stil fluisterende oeuvre van Morandi 

Gestaag werkte de beroemde Italiaanse schilder Giorgio Morandi decennia aan zijn 'stil, fluisterend oeuvre'. Van New York ot Tokio vechten ze om zijn vaasjes. Het is Museum Belvédère in Oranjewoud gelukt zijn stillevenkunst in een expositie te tonen. Een wonder is geschied.

Door Marita de Jong

Leeuwarden door de ogen van kunstenaars

De Culturele Hoofdstad van Europa gevangen in schilderijen door de eeuwen heen. Dat is het thema van Leeuwarden De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu toe, die het hele jaar te zien is in Historisch Centrum Leeuwarden. Verspreid door de stad, in parkeergarages, etalages en bijvoorbeeld in de Kanselarij en de Harmonie hangen nog eens 25 pareltjes.

Door Marita de Jong
 

Alternatieve versie van LF2018 in open lucht

De eerste schilderijen van de mooiste openluchttentoonstelling van Fryslân hangen. In de binnenstad van Leeuwarden, die ‘een wereld vol kleur’ moet worden. Kunstenaar Marten Sale Brouwer (Manna Ori) kwam er speciaal voor over uit Japan.

Door Marita de Jong
 

Spraakmakende constructivisten en hemelbestormers

Topstukken van hemelbestormers zijn het in de ogen van Han Steenbruggen, directeur van Museum Belvédère. Het modernisme dat kunstenaars als Wobbe Alkema en Hendrik Werkman nastreefden, werd door het volk niet verstaan. De fascinatie van de conservator is terug te vinden in de tentoonstelling Constructivistische Verbanden.

Door Marita de Jong
 

Gesigneerde affiche Jan Wolkers als ‘aanmoedigingsprijs’ 

Jan Wolkers is weer volop aanwezig. De schrijver, beeldhouwer en schilder overleed tien jaar geleden op 19 oktober. Deze periode heeft schrijver Onno Blom nodig gehad om zich door het immense archief van Wolkers te worstelen en de biografie Het litteken van de dood te schrijven. Marita de Jong voegt er eigen herinneringen aan toe.

Door Marita de Jong
 

Musicus Hoite Pruiksma kiest in culturele revolutie voor het artistieke

Er moet altijd een innerlijke noodzaak zijn voor de dingen die je doet. Dat is het leitmotiv dat musicus Hoite Pruiksma (1958) al zijn leven lang hanteert. Dat geldt zeker voor de eerste Fryske Johannes Passion van zijn hand, die in 1999 in Workum in première ging. Dertien jaar heeft hij er aan gewerkt, vijf keer begon hij opnieuw.

Door Marita de Jong

Beeld en taal gekoppeld in 111 x Keunst op syn Frysk 

Kunstwerken vormen de basis voor 111 x Keunst op syn Frysk. De fascinatie voor de Friese taal leidt tot mooie vondsten. Woorden als 'strewelleguod' en 'wjittering' krijgen daarna verbeelding met Friese schilderijen. Zo gaat museale kunst en taal in een boek de wereld over.

Door Marita de Jong
 

Je zult maar Fries zijn in een literaire roman

Kom je een Fries tegen in de Nederlandstalige literatuur, dan gaat het doorgaans om een simpele, oude zonderling, die op onverwachte momenten rake dingen zegt. Van die dingen waar anderen, politiek correct als ze zijn, niks over durven zeggen. Betrouwbaar en eerlijk zijn ze wel. 

Door André Keikes

Fryske Mattéus Passy in 2018: door fout zijn het er twee

Culturele Hoofdstad 2018 inspireert tot zaken die er al lang zijn. Een Fryske Mattéus Passy door het Noord Nederlands Orkest in het feestjaar 2018 lijkt op iets bijzonders. Blijkt er opdracht gegeven voor een vertaling, niet wetende dat Eppie Dam deze in 2008 al gemaakt heeft. 

Door Marita de Jong
 

Zorgplicht voor verweesde beelden, of toch verval

Waar is de zorgplicht voor openbaar kunstbezit? Inwoners van Gorredijk konden stemmen over de toekomst van het beeld de Levende Ent van kunstenaar Jaap van der Meij, dat voor cultureel centrum De Skâns staat. Vier opties: opblazen, in stukken zagen, afbouwen en herstellen en verplaatsen. 

Door Marita de Jong
 

Zon is de peper in het landschap

Christiaan Kuitwaard speelt met de horizon en laat zich betoveren door de zee en wolkenluchten. Altijd ontdekt de schilder weer iets nieuws: ,,Van één voorwerp zou ik wel honderd schilderijen kunnen maken.'' Op 25 en 26 maart is werk van hem te zien bij galerie Steven Sterk in Gorredijk. Vanaf 14 april drie maanden bij Museum Belvédère.

Door Marita de Jong
 

Afsetters met precisie en durf, want elk boek is eng 

Het gebedenboek van Mata Hari uit de collectie van het Fries Museum ligt nu bij Frisian colorists & restorers. ,,Het moet mooi'', zeggen Evelien de Boer, Antonio Leemburg en Fredau Metselaar. Zij nemen het boekje onder handen voor een restauratie. Spannend, want ,,elk boek blijft eng''.  

Door Marita de Jong

Museumblockbusters: kunst in greep van de marketing

De geroemde overzichtstentoonstelling met het werk van Alma Tadema in het Fries Museum, haalde binnen een maand vijftigduizend bezoekers. Dat zijn er even veel als vroeger in een heel jaar. Maar is die kaskraker-benadering wel duurzaam en bepalen hoge bezoekersaantallen of een museum van waarde is?

Door André Keikes
 

Friezen zijn slechte bioscoopbezoekers

Friezen gaan van alle Nederlanders het minst naar de bioscoop. Gemiddeld bezoeken ze 1,1 keer per jaar een film. Het cijfer steekt schril af bij de Randstad. Bioscoopketen Pathé heeft als doel om het Friese bezoekcijfer te verdubbelen.

Door De Redactie

Hele wereld kijkt binnen in huis schilder Ruurd Wiersma

Wat hebben de Friese schilder Ruurd Wiersma en de zanger David Bowie met elkaar gemeen? Ze staan beiden in het novembernummer van het vermaarde internationale blad World of Interiors van Vogue. Het huisje in Burdaard staat bovendien als topper op de Toonbeeldenlijst.

Door Bert de Jong
 

Huizen uit de wederopbouw en hun bewoners van nu

Op zoek naar 'it oare Fryslân' heeft fotograaf Sipco Feenstra uit Leeuwarden oog voor de naoorlogse architectuur. Deze is snel uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Maar een expositie in Tresoar in Leeuwarden laat de toenmalige modernisering van de provincie zien. Mijmeren over de jaren vijftig en zestig.

Door Marita de Jong

Louis Le Roy, vijftig jaar rentmeesterschap

Als eerbetoon aan zijn schepper, Louis Le Roy (1924-2012), zou je er lopend heen moeten gaan: de eerste ecokathedraal, in Mildam bij Heerenveen. Dit jaar worden zijn eerste symbolen van theoretisch en praktisch nadenken over natuur en duurzaamheid vijftig jaar. En daar wordt bij stil gestaan.

Door André Keikes
 

De rozen van Heliogabalus topstuk op expositie Alma Tadema

Het liep storm bij het Fries Museum voor een Friese schilder van internationale allure. Nog nooit was er zo veel werk van Sir Lawrence Alma Tadema te zien: in Leeuwarden een overzichtstentoonstelling met De Rozen van Heliogabalus als topstuk en het bij de BBC herontdekte Portret van Leopold Löwenstam als onverwachte toegift. 

Door Wio Joustra

De liefde ontrafeld met dans in het zand

Als de voorstelling voor even ontaardt in uitgeschreeuwde frustratie laat dit de toeschouwers van ‘Wachten op de Liefde’ van de Dansdivisie niet ongemoeid. Deze dansavond in het Leeuwarder Bos is allerminst eentje van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig.

Door Nico Hylkema
 

Actuele thema’s in werk Käthe Kollwitz  

Een terugkerend thema in het werk van kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945) is de moeder die haar kinderen probeert te beschermen tegen naderend onheil. Persoonlijke tragedies hebben een grote rol gespeeld. Hoe actueel haar werk nog steeds is, was te zien in Museum Belvédère tijdens een expositie.

Door Marita de Jong

Jazz in Leeuwarden: de toeter voorop

Jazz heeft van oudsher een (groot)stedelijk gezicht. Natuurlijk wordt er tegenwoordig ook wel jazzy geïmproviseerd in dorpszaaltjes, desnoods in een ontruimde zomerse stal – de grenzen tussen stad en platteland zijn immers knap vervaagd – maar toch heeft jazz in Friesland nog steeds wel iets paradoxaals. 

Door André Keikes
 

Slapen in postkantoor, warenhuis in de Beurs?

Als een mooi, historisch gebouw zijn functie verliest, is de eerste reflex: zonde. Maar kijk je naar de herbestemming van veel van zulke panden, dan zie je al snel: ze zijn nog nooit zo mooi geweest. Denk aan Post Plaza in het oude hoofdpostkantoor van Leeuwarden, de vuurtoren van Harlingen of het woonzorgcentrum in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Franeker.

Door André Keikes

Park Vijversburg in Tytsjerk is niet stoffig meer

Stapsgewijs veranderde het ‘bos van Ypey’ in Tytsjerk de laatste jaren van gezicht. Het wat ‘stoffige’ negentiende-eeuwse park met zijn slingerpaadjes, oranjerie en volière is nu een bijdetijds cultuur- en natuurpark. Aan het begin van de zomer, op 2 juli, is de officiële opening. 

Door André Keikes
 
 

Thom Mercuur (1940-2016), de man die het ’m flikte

Mensen met een hart voor kunst én een ondernemende geest zijn zeldzaam. Nog zeldzamer zijn zij die hun dromen ook werkelijk doen uitkomen. Tot die uitzonderlijke groep behoorde de dinsdagnacht 20 januari 2016 op 75-jarige leeftijd overleden kunst- en museumman Thom Mercuur. Cultureel Friesland had er zonder hem anders uitgezien.

Door André Keikes
 

Vrijwilligers in museum redden Kopperprent

Lang was de Kopperprent het hoogtepunt voor drukkers en uitgevers om het nieuwe jaar in te luiden. Maar die laten het nu voor wat het is. De grafische sector is nog maar een derde van wat er ooit in Friesland was. Liefhebbers houden de Koppertraditie nog in stand. 

Door De Redactie

De kunstuitleenformule raakt niet uitgewerkt

De eerste kunstuitleen van Nederland, die van de Stichting Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam, viert zijn zestigjarig bestaan. Het was de Leeuwarder beeldend kunstenaar Pieter Kooistra die het initiatief nam. Zijn idee leeft in onze tijd meer dan ooit.

Door André Keikes
 

Sjoerd de Vries: Fries Kampioen Kunstschilderen 

Het is een gave, zegt de schilder Sjoerd de Vries over zijn kunstenaarschap. Hij begon met tekenen op beslagen ramen. Op 20 november 2015 heeft hij de prestigieuze Gerrit Benner prijs 2015 ontvangen voor zijn oeuvre. Nu is er een overzichtstentoonstelling in museum Belvédère in Oranjewoud: 'Heimwee naar de toekomst'.

Door Marita de Jong
 

Kunst kleurt het leven van Sir Lawrence Alma Tadema

Friesland heeft altijd een tamelijk negatieve houding aangenomen tegenover het werk van de in Dronrijp geboren en in Leeuwarden getogen schilder Sir Lawrence Alma Tadema (1836–1912). Terwijl de Britten hem bewierookten als een van de grootste kunstschilders van zijn tijd, werd hij in Nederland en in Friesland in het bijzonder verguisd als een schilder van kitsch.

Door De Redactie
 

Jan van der Kooi: ’Kunst kan bruggen slaan’

Tekenaar/schilder Jan van der Kooi (58) uit Burgum geeft in Bethlehem gastlessen aan studenten. Hij proeft de vermoeidheid van de bevolking om de vijand van de ander te zijn. ,,Ik zie de verbijstering in hun ogen. Ze zijn bezig met overleven.''

Door Karin de Mik
 

Blikvangers van Tinus van Doorn

,,Ik streef in mijn werk naar de weergave van de bevreemding en de wonderlijkheid, die deze wereld voor mij heeft'', schreef de kunstenaar Tinus van Doorn in 1932. Zijn schilderijen hangen nu bijeen samen met de Friese blikvanger Oogst.

Door Marita de Jong

Dieren binnenstebuiten – op anatomische safari

Dieren lijken op elkaar. En dieren lijken op mensen. Dat is de kernboodschap van de fascinerende tentoonstelling 'Animal Inside Out', die vanaf 3 oktober in het Fries Natuur Museum te zien is. Op 25 december hebben al vijftigduizend bezoekers bekeken hoe een dier er van binnenuit ziet. De expositie trekt een recordaantal bezoekers. 

Door Karin de Mik
 

Wat Koos Tiemersma slagget en Hylke Speerstra net

It winnen fan in ‘grand slam’ hearde ta de mooglikheden foar de Fryske skriuwer Ale S. van Zandbergen. Hie er de Gysbert Japicxpriis 2015 wûn, dan hie er trije wichtige literêre prizen yn de bûse. Mar it wie net sa: Koos Tiemersma is de winner mei syn digiboek Einum

Door De Redactie
 

Samen nadenken op het Jabikspaad

Wie de politiek een beetje volgt, hoort weinig anders dan ‘ieder voor zich’ en ‘zelfredzaam zijn’. Die woorden zijn ook van toepassing op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, maar de achterliggende gedachte is juist het tegenovergestelde. Beginnen kan op talloze plekken in Europa, ook op het Jabikspaad, dat begint in St. Jacobiparochie.

Door André Keikes
 
 
 

Friese terpdame kijkt ons in de ogen

Zo zag een Friezin er in de zevende eeuw uit. De 'terpdame' heeft een gezicht gekregen. Het is een vrouw van tussen de 40 en 50 jaar, met opgestoken haar. Een brede neus en een dunne bovenlip. Rimpels, een stoere, haast trotse blik. 

Door Karin de Mik

Er is een Jan Mankes te koop

Het kan. Een schilderij kopen van Jan Mankes (1889-1920). Er hangt er nu een te koop bij Galerie 2000 in Blaricum. Museum Belvédère wil het echter niet hebben.

Door Bert de Jong
 

Erfgoedwet past op zwaard Grutte Pier

UPDATE - Wie iets fouts van plan is met het zwaard van Grutte Pier, die kan het vergeten. De nieuwe Erfgoedwet regelt in 2016 de zorg voor het cultureel erfgoed in ons land. De Tweede Kamer heeft op 16 juni de wet aangenomen, zelfs nog aangescherpt.

Door Bert de Jong

Blinkend zilver in Harlingen

Topstukken uit de grootste particuliere zilververzameling van Nederland staan te pronk in zilverstad Harlingen. De tentoonstelling Een verborgen zilverschat in museum Hannemahuis is een topper. Op 19 juni is er een zilverkeuring.

Door Karin de Mik
 

Sir Alma Tadema leefde voor de kunst

Een van de beroemdste Friezen ooit is: Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Een ‘Sir’ die Fries is gebleven, maar groot werd in Engeland, vertelt het boek over hem: Kunst kleurt het leven. Nu toont het Fries Museum ook het eerder aangekochte topstuk.

Door Wio Joustra

Bommen op Rotterdam door Friese ogen

Op 13 mei was het precies 75 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Schrijfster Aly van der Mark uit Hurdegaryp maakte het bombardement als baby mee. Op zolder vond ze drie jaar geleden een koffer vol met brieven die haar ouders in de oorlogsjaren aan familie in Friesland stuurden. Ze schreef er een boek over.

Door Karin de Mik
 

Een kunstacademie van onszelf

Friesland, dat bastion van gerenommeerde autodidacten, heeft door de jaren heen een wat dubbele verhouding gehad met kunstopleidingen. Toch blijft er altijd behoefte aan een plek waar kennis en talent samenkomen.

Door André Keikes
 
 
 
Pagina 1 van 1