Foto: Brug van Willem van Althuis

Beeld en taal gekoppeld in 111 x Keunst op syn Frysk 

Kunstwerken vormen de basis voor 111 x Keunst op syn Frysk. De fascinatie voor de Friese taal leidt tot mooie vondsten. Woorden als 'strewelleguod' en 'wjittering' krijgen daarna verbeelding met Friese schilderijen. Zo gaat museale kunst en taal in een boek de wereld over.

Door Marita de Jong

Drie keer het cijfer 1 naast elkaar. Een mooi beeld vindt directeur-conservator Han Steenbruggen van Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud. Dit is de reden waarom er 111 Friese woorden zijn gekoppeld aan details van kunstwerken uit de eigen collectie en die van FB Oranjewoud en geen 101 zoals in de Groningse versie, die vorig jaar verscheen of 66 in het origineel Museum auf Bairisch, naar een idee van Georg Köhlen en Joachim Rönneper uit 2013. 

Steenbruggen zag het boekje 101 keer Kunst op z'n Grunnegs in het Groninger Museum en was er meteen weg van. Hij groeide op met dialect, het Deventers, is neerlandicus en heeft dus een fascinatie met taal. Het bood hem een prachtige gelegenheid om iets met het Fries te gaan doen, want die wens had hij al heel lang. Dat mondde uit in 111x Keunst op syn Frysk. Gedeputeerde Sietske Poepjes ontving het eerste exemplaar uit handen van Evert-Jan Rotshuizen, voorzitter van het museumbestuur. 

Poepjes was blij verrast met het eindresultaat en ook met de link, die voorzitter van medesponsor FB Oranjewoud, Jan de Vries in zijn voorwoord had gelegd met Lân fan Taal, een prestigeproject van de provincie, in het kader van Kulturele Haadstêd 2018, in samenwerking met Afûk, Explore the North, Fryske Akademy, Gemeente Leeuwarden, Historisch Centrum Leeuwarden, Neushoorn, Omrop Fryslân, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen Tresoar en Tryater. De Vries vindt het een goede zaak dat het boekje wordt uitgebracht in de tweede rijkstaal van het land. ,, Benammen omdat it Frysk yn it jier fan KH18 presentearre wurdt as ‘Taal jout betsjutting’. Yn Lân fan taal, dat tsjinoer de Aldehou boud wurdt, sil dit it biedwurd wêze.’’ 

Hert en holle 

Poepjes is vast van plan een aantal exemplaren van het boekje aan te schaffen om cadeau te doen aan bijvoorbeeld buitenlandse gasten. ,,It is ris wer wat oars as dy ivige flessen beerenburch. Hjir moat grif ynteresse foar wêze. We ha as Friezen beide talen yn it hert en yn ‘e holle mar ferjitte faak dat it net gebrûklik is om je yn twa konteksten te bejaan. Dêrneist jout de útjefte in prachtig byld fan de nijsgjirrige kolleksje wichtige skilderijen, dy’t it museum en FB Oranjewoud hawwe.’’ 

Ook Rotshuizen gaf aan dat het bestuur de aandacht voor de Friese taal belangrijk vindt. Van belang waren ook de inzet van vrijwilligers die aan de uitgave hebben meegewerkt. De uitgave is in zeer korte tijd tot stand gekomen.

Drijvende kracht achter het project was directeur-conservator Han Steenbruggen, die op enig moment gewoon is begonnen. ,,Ik heb een Fries woordenboek gepakt en bij de woorden die ik tegenkwam een beeld gezocht. Dat was niet zo heel moeilijk omdat ik veel schilderijen in mijn hoofd heb. Ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. Sommige woorden moesten er gewoon in.''

Vormgever Gert-Jan Slagter maakte hem bijvoorbeeld attent op het woord 'rispinge'. ,,Ik hie by dat wurd altyd it skilderij Oogst fan Tinus van Doorn yn de holle. Dat wurd rispinge is te moai om lizze te litten.’’

Ook Jan de Vries droeg zijn steentje bij. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de woorden wjittering en dolle. De Vries is afkomstig uit 'in Frysk fermidden'. ,,Us heitendie buorken yn Jorwert. Doe ‘t ik jong wie, hiene we noch gjin televyzje. Dan sieten we jûns by de kachel. Ik by heit op skoat, myn sus op de knibbels der foar en dan lies heit foar út bygelyks de Jonge Priiskeatser en Marten’s Afke. Mooglik is dêr myn leafde foar de Fryske taal begûn.’’ 

Puur associatief 

Zijn in het Groninger voorbeeld de woorden alfabetisch gerangschikt, bij Steenbruggen diende zich gaandeweg een natuurlijk verloop aan. Het was geen bewuste keuze, het ontstond gewoon. Zee, landschap, jaargetijden, alles komt voorbij. Het ene woord leidde naar het andere. ,,Ik heb alles op gevoel gedaan. Op dag volgt nacht, op de ochtend volgt de middag. Van het een komt het ander. Puur associatief.’’ 

Slagter was nauw betrokken bij de totstandkoming van de uitgave. Hij heeft de pagina’s opgemaakt, de vormgeving was er immers al. ,,Troch dy assosjatyve wize fan wurkjen fan Han is der dochs in ferhaal ûntstien. It boekje eindigt mei in kaai, wermei jo it hûs binnen gean kinne en dan troch it finster nei bûten sjogge.’’ 

Het doet hem terugdenken aan de begintijd van Museum Belvédère. Op de openingstentoonstelling in 2004 waren alle tekstbordjes tweetalig. Dat gold trouwens enkel en alleen voor de titels van de schilderijen. Slagter: ,,It wie hiel subtyl dien. Ik wit noch dat Pieter Verhoeff it ek sa moai fûn omdat net alles folsein yn it Frysk wie. De techniken dy’t de skilders brûkten wiene bygelyks net oerset. Dan wurdt it sa forsearre en humorleas, it moat boartlik bliuwe. It kin hiel oandwaanlik wêze om de titel fan bygelyks in Flaams skilderij yn it Frysk te lêzen. Ik wit noch dat ek guon besikers dy’t fan bûten de provinsje kamen it hiel ferrassend fûnen.’’ 

Deens 

Alle woorden zijn vertaald in het Nederlands, Engels, Frans en Duits, met dank aan de docenten, die als vrijwilliger aan het museum verbonden zijn. En dan ook nog in het Deens. Die taal diende zich als vanzelf aan. Steenbruggen: ,,Een van onze vrijwilligers, Lisbeth Kooper komt uit Denemarken. Toen ze Deense familieleden te logeren had, zag ik mijn kans schoon en heb de woorden meteen laten vertalen.’’ 

Door de aanwezigheid van de andere talen wordt ook de onderlinge samenhang van taalfamilies zichtbaar. Sommige woorden lijken erg op elkaar, terwijl andere woorden juist sterk van elkaar verschillen. De Vries zegt er in het voorwoord dit over: ,,Jo sjogge de ferbûnens fan de ferskillende talen. Of jo konstatearje dat it Frânsk dúdlik in oare boarne hat, de Romaanske. It Ingelsk, in Germaanske taal, hat wer in protte wurden oernaam fan it Frânsk. Dat kaam troch de jierrenlange Normandyske oerhearsking.’’ 

Slagter kreeg expliciet de opdracht om zoveel mogelijk in te zoomen op het detail. ,,By it wurd âldroeken kaam der fan it skilderij Sneeuwlandschap met sloot van Jan Mankes noch te folle yn byld. Han woe it skilderij it leafst sa ûnwerkenber mooglik. Dêr koe ik my hiel goed yn fine, it makket it spannend.’’ 

Fries is mooi 

Naast werken van Friese kunstenaars zijn ook Nederlandse en Vlaamse schilders als Jean Brusselmans, Roger Raveel en Floris Jespers vertegenwoordigd. De combinatie met de kunst geeft het taalgebruik, volgens De Vries een extra dimensie: ,,Elts hat wol in hokje yn syn geast, der’t wat ynpast fan itjinge dat dit boekje biedt. De kombinaasje fan beide, it byld fan de kréaasje fan in keunstner, of it byld fan de rykdom fan in taal. Ommers, taal jout betsjutting.’’ 

Strewelleguod, bollepyst, bearepoat, wjittering. Steenbruggen heeft bij het samenstellen van dit boekje genoten van die woorden en dat doet hij nog steeds. Hoe is het werken met de Friese taal hem bevallen? Hij hoeft niet over het antwoord na te denken: ,,Al die verschillende woordjes bij hetzelfde beeld, dat was lol. Fries is mooi, ik hoor het graag.’’ 

Laatst gewijzigd op 05-07-2017 om 10:06 uur




Meer Cultuur

Schilderkunst in Friesland als bewijs van evidentie

De expositie FRYSK over een eeuw Friese schilderkunst in Museum Belvédère levert veel bewijzen: dat Friese musea kunnen samenwerken, dat provinciale steun voor beeldende kunst in Fryslân evident is en dat er veel bijzonders van honderd kunstenaars is te zien.

Door Bert de Jong
 

Meekijken over de schouder van Bach

De driedelige Bijbel van Calov, die Johann Sebastian Bach (1685-1750) thuis geregeld opensloeg, waarin hij las, woorden onderstreepte en aantekeningen maakte, is heruitgegeven door Dingeman van Wijnen in Franeker. Het is een groot eerbetoon aan de componist Bach.

Door Marita de Jong
 

Zijn werk vormt de geschiedenis van Frans Walon 

Kunstenaar Frans Walon is altijd op jacht naar nieuwe beelden. Altijd heeft hij papiertjes bij zich. Om te tekenen, of om woorden en zinnen op te schrijven. Zijn werk is te zien bij Galerie Hoogenbosch in Gorredijk. Samen met dat van vrienden: Frans Walon & the Outsiders.

Door Marita de Jong

Friese Matteuspassy: ’In tranen boven de boerenkool’

‘Grau fan drôvens kleit de dage.’ Dit is de openingszin van de Fryske Matteuspassy, die op zaterdagavond 30 maart 2019 in de Sint Martinuskerk in Sneek en op zondagmiddag 31 maart in Koepeltheater in Leeuwarden wordt uitgevoerd. Dirigent en artistiek leider Gerben van der Veen vertelt over zijn blijvende liefde.

Door Marita de Jong
 

Het stil fluisterende oeuvre van Morandi 

Gestaag werkte de beroemde Italiaanse schilder Giorgio Morandi decennia aan zijn 'stil, fluisterend oeuvre'. Van New York ot Tokio vechten ze om zijn vaasjes. Het is Museum Belvédère in Oranjewoud gelukt zijn stillevenkunst in een expositie te tonen. Een wonder is geschied.

Door Marita de Jong

Leeuwarden door de ogen van kunstenaars

De Culturele Hoofdstad van Europa gevangen in schilderijen door de eeuwen heen. Dat is het thema van Leeuwarden De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu toe, die het hele jaar te zien is in Historisch Centrum Leeuwarden. Verspreid door de stad, in parkeergarages, etalages en bijvoorbeeld in de Kanselarij en de Harmonie hangen nog eens 25 pareltjes.

Door Marita de Jong
 

Alternatieve versie van LF2018 in open lucht

De eerste schilderijen van de mooiste openluchttentoonstelling van Fryslân hangen. In de binnenstad van Leeuwarden, die ‘een wereld vol kleur’ moet worden. Kunstenaar Marten Sale Brouwer (Manna Ori) kwam er speciaal voor over uit Japan.

Door Marita de Jong
 

Spraakmakende constructivisten en hemelbestormers

Topstukken van hemelbestormers zijn het in de ogen van Han Steenbruggen, directeur van Museum Belvédère. Het modernisme dat kunstenaars als Wobbe Alkema en Hendrik Werkman nastreefden, werd door het volk niet verstaan. De fascinatie van de conservator is terug te vinden in de tentoonstelling Constructivistische Verbanden.

Door Marita de Jong
 

Gesigneerde affiche Jan Wolkers als ‘aanmoedigingsprijs’ 

Jan Wolkers is weer volop aanwezig. De schrijver, beeldhouwer en schilder overleed tien jaar geleden op 19 oktober. Deze periode heeft schrijver Onno Blom nodig gehad om zich door het immense archief van Wolkers te worstelen en de biografie Het litteken van de dood te schrijven. Marita de Jong voegt er eigen herinneringen aan toe.

Door Marita de Jong
 

Musicus Hoite Pruiksma kiest in culturele revolutie voor het artistieke

Er moet altijd een innerlijke noodzaak zijn voor de dingen die je doet. Dat is het leitmotiv dat musicus Hoite Pruiksma (1958) al zijn leven lang hanteert. Dat geldt zeker voor de eerste Fryske Johannes Passion van zijn hand, die in 1999 in Workum in première ging. Dertien jaar heeft hij er aan gewerkt, vijf keer begon hij opnieuw.

Door Marita de Jong

Beeld en taal gekoppeld in 111 x Keunst op syn Frysk 

Kunstwerken vormen de basis voor 111 x Keunst op syn Frysk. De fascinatie voor de Friese taal leidt tot mooie vondsten. Woorden als 'strewelleguod' en 'wjittering' krijgen daarna verbeelding met Friese schilderijen. Zo gaat museale kunst en taal in een boek de wereld over.

Door Marita de Jong
 

Je zult maar Fries zijn in een literaire roman

Kom je een Fries tegen in de Nederlandstalige literatuur, dan gaat het doorgaans om een simpele, oude zonderling, die op onverwachte momenten rake dingen zegt. Van die dingen waar anderen, politiek correct als ze zijn, niks over durven zeggen. Betrouwbaar en eerlijk zijn ze wel. 

Door André Keikes

Fryske Mattéus Passy in 2018: door fout zijn het er twee

Culturele Hoofdstad 2018 inspireert tot zaken die er al lang zijn. Een Fryske Mattéus Passy door het Noord Nederlands Orkest in het feestjaar 2018 lijkt op iets bijzonders. Blijkt er opdracht gegeven voor een vertaling, niet wetende dat Eppie Dam deze in 2008 al gemaakt heeft. 

Door Marita de Jong
 

Zorgplicht voor verweesde beelden, of toch verval

Waar is de zorgplicht voor openbaar kunstbezit? Inwoners van Gorredijk konden stemmen over de toekomst van het beeld de Levende Ent van kunstenaar Jaap van der Meij, dat voor cultureel centrum De Skâns staat. Vier opties: opblazen, in stukken zagen, afbouwen en herstellen en verplaatsen. 

Door Marita de Jong
 

Zon is de peper in het landschap

Christiaan Kuitwaard speelt met de horizon en laat zich betoveren door de zee en wolkenluchten. Altijd ontdekt de schilder weer iets nieuws: ,,Van één voorwerp zou ik wel honderd schilderijen kunnen maken.'' Op 25 en 26 maart is werk van hem te zien bij galerie Steven Sterk in Gorredijk. Vanaf 14 april drie maanden bij Museum Belvédère.

Door Marita de Jong
 

Afsetters met precisie en durf, want elk boek is eng 

Het gebedenboek van Mata Hari uit de collectie van het Fries Museum ligt nu bij Frisian colorists & restorers. ,,Het moet mooi'', zeggen Evelien de Boer, Antonio Leemburg en Fredau Metselaar. Zij nemen het boekje onder handen voor een restauratie. Spannend, want ,,elk boek blijft eng''.  

Door Marita de Jong

Museumblockbusters: kunst in greep van de marketing

De geroemde overzichtstentoonstelling met het werk van Alma Tadema in het Fries Museum, haalde binnen een maand vijftigduizend bezoekers. Dat zijn er even veel als vroeger in een heel jaar. Maar is die kaskraker-benadering wel duurzaam en bepalen hoge bezoekersaantallen of een museum van waarde is?

Door André Keikes
 

Friezen zijn slechte bioscoopbezoekers

Friezen gaan van alle Nederlanders het minst naar de bioscoop. Gemiddeld bezoeken ze 1,1 keer per jaar een film. Het cijfer steekt schril af bij de Randstad. Bioscoopketen Pathé heeft als doel om het Friese bezoekcijfer te verdubbelen.

Door De Redactie

Hele wereld kijkt binnen in huis schilder Ruurd Wiersma

Wat hebben de Friese schilder Ruurd Wiersma en de zanger David Bowie met elkaar gemeen? Ze staan beiden in het novembernummer van het vermaarde internationale blad World of Interiors van Vogue. Het huisje in Burdaard staat bovendien als topper op de Toonbeeldenlijst.

Door Bert de Jong
 

Huizen uit de wederopbouw en hun bewoners van nu

Op zoek naar 'it oare Fryslân' heeft fotograaf Sipco Feenstra uit Leeuwarden oog voor de naoorlogse architectuur. Deze is snel uit het straatbeeld aan het verdwijnen. Maar een expositie in Tresoar in Leeuwarden laat de toenmalige modernisering van de provincie zien. Mijmeren over de jaren vijftig en zestig.

Door Marita de Jong

Louis Le Roy, vijftig jaar rentmeesterschap

Als eerbetoon aan zijn schepper, Louis Le Roy (1924-2012), zou je er lopend heen moeten gaan: de eerste ecokathedraal, in Mildam bij Heerenveen. Dit jaar worden zijn eerste symbolen van theoretisch en praktisch nadenken over natuur en duurzaamheid vijftig jaar. En daar wordt bij stil gestaan.

Door André Keikes
 

De rozen van Heliogabalus topstuk op expositie Alma Tadema

Het liep storm bij het Fries Museum voor een Friese schilder van internationale allure. Nog nooit was er zo veel werk van Sir Lawrence Alma Tadema te zien: in Leeuwarden een overzichtstentoonstelling met De Rozen van Heliogabalus als topstuk en het bij de BBC herontdekte Portret van Leopold Löwenstam als onverwachte toegift. 

Door Wio Joustra

De liefde ontrafeld met dans in het zand

Als de voorstelling voor even ontaardt in uitgeschreeuwde frustratie laat dit de toeschouwers van ‘Wachten op de Liefde’ van de Dansdivisie niet ongemoeid. Deze dansavond in het Leeuwarder Bos is allerminst eentje van ‘en ze leefden nog lang en gelukkig.

Door Nico Hylkema
 

Actuele thema’s in werk Käthe Kollwitz  

Een terugkerend thema in het werk van kunstenares Käthe Kollwitz (1867-1945) is de moeder die haar kinderen probeert te beschermen tegen naderend onheil. Persoonlijke tragedies hebben een grote rol gespeeld. Hoe actueel haar werk nog steeds is, was te zien in Museum Belvédère tijdens een expositie.

Door Marita de Jong

Jazz in Leeuwarden: de toeter voorop

Jazz heeft van oudsher een (groot)stedelijk gezicht. Natuurlijk wordt er tegenwoordig ook wel jazzy geïmproviseerd in dorpszaaltjes, desnoods in een ontruimde zomerse stal – de grenzen tussen stad en platteland zijn immers knap vervaagd – maar toch heeft jazz in Friesland nog steeds wel iets paradoxaals. 

Door André Keikes
 

Slapen in postkantoor, warenhuis in de Beurs?

Als een mooi, historisch gebouw zijn functie verliest, is de eerste reflex: zonde. Maar kijk je naar de herbestemming van veel van zulke panden, dan zie je al snel: ze zijn nog nooit zo mooi geweest. Denk aan Post Plaza in het oude hoofdpostkantoor van Leeuwarden, de vuurtoren van Harlingen of het woonzorgcentrum in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Franeker.

Door André Keikes

Park Vijversburg in Tytsjerk is niet stoffig meer

Stapsgewijs veranderde het ‘bos van Ypey’ in Tytsjerk de laatste jaren van gezicht. Het wat ‘stoffige’ negentiende-eeuwse park met zijn slingerpaadjes, oranjerie en volière is nu een bijdetijds cultuur- en natuurpark. Aan het begin van de zomer, op 2 juli, is de officiële opening. 

Door André Keikes
 
 

Thom Mercuur (1940-2016), de man die het ’m flikte

Mensen met een hart voor kunst én een ondernemende geest zijn zeldzaam. Nog zeldzamer zijn zij die hun dromen ook werkelijk doen uitkomen. Tot die uitzonderlijke groep behoorde de dinsdagnacht 20 januari 2016 op 75-jarige leeftijd overleden kunst- en museumman Thom Mercuur. Cultureel Friesland had er zonder hem anders uitgezien.

Door André Keikes
 

Vrijwilligers in museum redden Kopperprent

Lang was de Kopperprent het hoogtepunt voor drukkers en uitgevers om het nieuwe jaar in te luiden. Maar die laten het nu voor wat het is. De grafische sector is nog maar een derde van wat er ooit in Friesland was. Liefhebbers houden de Koppertraditie nog in stand. 

Door De Redactie

De kunstuitleenformule raakt niet uitgewerkt

De eerste kunstuitleen van Nederland, die van de Stichting Beeldende Kunst (SBK) in Amsterdam, viert zijn zestigjarig bestaan. Het was de Leeuwarder beeldend kunstenaar Pieter Kooistra die het initiatief nam. Zijn idee leeft in onze tijd meer dan ooit.

Door André Keikes
 

Sjoerd de Vries: Fries Kampioen Kunstschilderen 

Het is een gave, zegt de schilder Sjoerd de Vries over zijn kunstenaarschap. Hij begon met tekenen op beslagen ramen. Op 20 november 2015 heeft hij de prestigieuze Gerrit Benner prijs 2015 ontvangen voor zijn oeuvre. Nu is er een overzichtstentoonstelling in museum Belvédère in Oranjewoud: 'Heimwee naar de toekomst'.

Door Marita de Jong
 

Kunst kleurt het leven van Sir Lawrence Alma Tadema

Friesland heeft altijd een tamelijk negatieve houding aangenomen tegenover het werk van de in Dronrijp geboren en in Leeuwarden getogen schilder Sir Lawrence Alma Tadema (1836–1912). Terwijl de Britten hem bewierookten als een van de grootste kunstschilders van zijn tijd, werd hij in Nederland en in Friesland in het bijzonder verguisd als een schilder van kitsch.

Door De Redactie
 

Jan van der Kooi: ’Kunst kan bruggen slaan’

Tekenaar/schilder Jan van der Kooi (58) uit Burgum geeft in Bethlehem gastlessen aan studenten. Hij proeft de vermoeidheid van de bevolking om de vijand van de ander te zijn. ,,Ik zie de verbijstering in hun ogen. Ze zijn bezig met overleven.''

Door Karin de Mik
 

Blikvangers van Tinus van Doorn

,,Ik streef in mijn werk naar de weergave van de bevreemding en de wonderlijkheid, die deze wereld voor mij heeft'', schreef de kunstenaar Tinus van Doorn in 1932. Zijn schilderijen hangen nu bijeen samen met de Friese blikvanger Oogst.

Door Marita de Jong

Dieren binnenstebuiten – op anatomische safari

Dieren lijken op elkaar. En dieren lijken op mensen. Dat is de kernboodschap van de fascinerende tentoonstelling 'Animal Inside Out', die vanaf 3 oktober in het Fries Natuur Museum te zien is. Op 25 december hebben al vijftigduizend bezoekers bekeken hoe een dier er van binnenuit ziet. De expositie trekt een recordaantal bezoekers. 

Door Karin de Mik
 

Wat Koos Tiemersma slagget en Hylke Speerstra net

It winnen fan in ‘grand slam’ hearde ta de mooglikheden foar de Fryske skriuwer Ale S. van Zandbergen. Hie er de Gysbert Japicxpriis 2015 wûn, dan hie er trije wichtige literêre prizen yn de bûse. Mar it wie net sa: Koos Tiemersma is de winner mei syn digiboek Einum

Door De Redactie
 

Samen nadenken op het Jabikspaad

Wie de politiek een beetje volgt, hoort weinig anders dan ‘ieder voor zich’ en ‘zelfredzaam zijn’. Die woorden zijn ook van toepassing op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela, maar de achterliggende gedachte is juist het tegenovergestelde. Beginnen kan op talloze plekken in Europa, ook op het Jabikspaad, dat begint in St. Jacobiparochie.

Door André Keikes
 
 
 

Friese terpdame kijkt ons in de ogen

Zo zag een Friezin er in de zevende eeuw uit. De 'terpdame' heeft een gezicht gekregen. Het is een vrouw van tussen de 40 en 50 jaar, met opgestoken haar. Een brede neus en een dunne bovenlip. Rimpels, een stoere, haast trotse blik. 

Door Karin de Mik

Er is een Jan Mankes te koop

Het kan. Een schilderij kopen van Jan Mankes (1889-1920). Er hangt er nu een te koop bij Galerie 2000 in Blaricum. Museum Belvédère wil het echter niet hebben.

Door Bert de Jong
 

Erfgoedwet past op zwaard Grutte Pier

UPDATE - Wie iets fouts van plan is met het zwaard van Grutte Pier, die kan het vergeten. De nieuwe Erfgoedwet regelt in 2016 de zorg voor het cultureel erfgoed in ons land. De Tweede Kamer heeft op 16 juni de wet aangenomen, zelfs nog aangescherpt.

Door Bert de Jong

Blinkend zilver in Harlingen

Topstukken uit de grootste particuliere zilververzameling van Nederland staan te pronk in zilverstad Harlingen. De tentoonstelling Een verborgen zilverschat in museum Hannemahuis is een topper. Op 19 juni is er een zilverkeuring.

Door Karin de Mik
 

Sir Alma Tadema leefde voor de kunst

Een van de beroemdste Friezen ooit is: Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Een ‘Sir’ die Fries is gebleven, maar groot werd in Engeland, vertelt het boek over hem: Kunst kleurt het leven. Nu toont het Fries Museum ook het eerder aangekochte topstuk.

Door Wio Joustra

Bommen op Rotterdam door Friese ogen

Op 13 mei was het precies 75 jaar geleden dat Rotterdam werd gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Schrijfster Aly van der Mark uit Hurdegaryp maakte het bombardement als baby mee. Op zolder vond ze drie jaar geleden een koffer vol met brieven die haar ouders in de oorlogsjaren aan familie in Friesland stuurden. Ze schreef er een boek over.

Door Karin de Mik
 

Een kunstacademie van onszelf

Friesland, dat bastion van gerenommeerde autodidacten, heeft door de jaren heen een wat dubbele verhouding gehad met kunstopleidingen. Toch blijft er altijd behoefte aan een plek waar kennis en talent samenkomen.

Door André Keikes
 
 
 
Pagina 1 van 1