Krimp in Fryslân: in 2040 bijna een derde 65-plus

Het is pijnlijk, maar het inwonertal van Fryslân daalt. De vergrijzing en ontgroening is genadeloos. In 2040 is bijna een derde van de Friezen 65-plus.

Door De Redactie

Lang was er hoop dat de Friese bevolking zou doorgroeien naar een piek van 654.000 inwoners in het jaar 2025. Veel eerder dan verwacht is er de wetenschap dat dit niet zal lukken. Fryslân heeft vanaf 2017 te maken met krimp, in sommige regio’s zelf fors. Het inwonertal van 646.174 in het jaar 2017 is voorlopig het hoogst haalbare.

In de Friese prognoses van 2013 werd voor het jaar 2040 nog een inwonertal van 641.000 verwacht. In de jongste prognoses voor 2016-2040 wordt uitgegaan van 619.000 inwoners. De komende decennia is er sprake van uitstroom, zelfs de tijdelijke asielmigratie biedt daarvoor onvoldoende compensatie. Extra instroom door opvang van asielzoekers camoufleert slechts de ernst.

Er ontstaat de komende jaren een onbalans in de bevolkingssamenstelling. Het aantal 65-plussers zal met zo’n 45 procent toenemen van 125.000 tot bijna 190.000 personen in het jaar 2040, het is bijna een derde van de hele Friese bevolking. Het aantal 85-plussers zal tot 2040 zelfs verdubbelen tot boven de 35.000.

Jongere generaties

Daartegenover staat een sterke afname bij de generaties onder de 65 jaar. In het bijzonder de groep in de leeftijd van 45 tot 65 jaar wordt in aantal een kwart kleiner tot ruim 130.000 personen in 2040.

Een lichtere daling is er bij de jongere leeftijdsgroepen. De groep jongeren tot vijftien jaar daalt in aantal van 110.000 naar 100.000. De groep van 15 tot 25 jaar daalt van 80.000 tot 60.000 personen en de groep van 25 tot 45 jaar komt komt uit op 140.000 personen, een min van 10.000.

Dit alles heeft grote consequenties voor de beschikbare beroepsbevolking in Fryslân. Deze gaat in tien jaar tijd al flink afnemen van 482.500 in 2016 tot 466.500 in 2025. Doordat er meer vrouwen en ouderen aan het werk zullen zijn, zal er naar verwachting weinig frictie zijn op de arbeidsmarkt.

Jaren van groei

Fryslân kende lange tijd jaren van groei. De natuurlijke aanwas lag in het begin van de 21ste eeuw nog rond de tweeduizend personen per jaar. Maar dit aantal liep de laatste jaren vrij snel terug. In 2015 was er voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een negatief cijfer. Het is vooral te wijten aan een veel lager aantal geboorten. Tussen 2010 en 2015 daalde het geboortecijfer van 7000 naar 6000 per jaar. Het aantal sterfgevallen steeg in dezelfde periode van 5600 naar 6000.

Het perspectief voor Fryslân is ook niet gunstig, zo blijkt uit de Bevolkingsprognose 2016-2040 van de provincie Fryslân. In vergelijking met de verwachtingen uit 2013 blijkt dat het aantal geboorten nu al jaarlijks zeshonderd lager ligt. Zo snel kan het gaan. Bovendien verdwijnt de komende tijd de babyboomgeneratie. Het sterftecijfer loopt in de komende twee decennia op tot 7700 in het jaar 2040.

Stad Leeuwarden groeit

Het leed is in Fryslân niet overal even erg. De aantrekkingskracht van de stad Leeuwarden blijft ook in de toekomst groot. Volgens de bevolkingsprognose van de provincie mag de hoofdstad rekenen op een plus van 8,8 procent in 2035. Maar de pijn wordt vooral gevoeld in Noordwest-Fryslân en Noordoost-Fryslân. Daar is een krimp van meer dan 8 procent. De Friese Zuidwesthoek en het zuidoosten van de provincie hebben een min van rond 3 procent.

Laatst gewijzigd op 18-01-2017 om 09:36 uur
Meer Fryslân

Oorlogsverhalen van Hessel Bouma als waarschuwing

De oorlog blijft Hessel Bouma boeien. Hij was kind toen de oorlogsvliegtuigen over Fryslân trokken. Nu diept hij de verhalen op over wapendroppings in de Deelen om ze in boekvorm te publiceren. Als waarschuwing. "Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is." 

Door Marita de Jong
 
 

Windmolens in IJsselmeer, zandwinning en straks?

Koninklijke Smals NV wil uit de Ijsselmeerbodem per jaar twee miljoen ton zand winnen. Milieuorganisaties en omwonenden vinden dat onaanvaardbaar. Ze vrezen aantasting van de weidsheid van het meer, geluids- en lichtoverlast en schade aan de flora en fauna.

Door Karin de Mik

Rijkdom uit 65.000 ton kunststof afval

Een Fries heeft in een jaar 20 kilogram kunststof verpakkingen in de afvalbak. Bij het nieuwe sorteercentrum op Ecopark De Wierde bij Heerenveen halen ze het eruit. Al die petflessen, drinkbekertjes en folie vormen nieuwe grondstoffen.

Door Bert de Jong
 
 
Pagina 1 van 34 | Volgende