Alles van Karin de Mik

Miljoenenproject bij Jorwert: een nieuw klooster

Een voetpad brengt de moderne pelgrims van het nieuwe klooster naar Jorwert, want daar blijft de tempel. Maar een vervallen boerderij buiten het dorp wordt de plek voor bezinning. De droom van dominee Hinne Wagenaar krijgt gestalte in Nij Kleaster.

Door Karin de Mik

Pater Titus Brandsma is inspiratiebron, 75 jaar na Dachau

Nog steeds, 75 jaar na zijn dood in het beruchte kamp Dachau, is de veelzijdige en diepgelovige Titus Brandsma een inspiratiebron. In Bolsward houdt het Titus Brandsmamuseum de nagedachtenis aan de zalig verklaarde pater-karmeliet levend. Wie is hij?

Door Karin de Mik
 

Speuren naar stank biovergister Burgum

Stinkt een biovergister nu wel of niet? De raads- en collegeleden van de gemeente Tytsjerksteradiel, medewerkers van energiecentrale Engie en actievoerders ruiken in Bemmel. Daar is sinds april een biovergister in werking. Komt er ook een in Burgum?

Door Karin de Mik
 
 
 
Pagina 1 van 6 | Volgende